Právo a zákony

Právo a zákony

ÚZ č. 612 – Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod

Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do Parlamentu, kompetenční zákon, zánik ČSFR, vyšší územní samosprávné celky – podle stavu k 12. 2. 2007
2007, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-7208-617-7 
EAN:
9788072086177 
kat. č.:
203619 
cena: 
59,- Kč
Detail
Do košíku

ÚZ č. 645 – Sociální zabezpečení

Státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, působnost v jednotlivých orgánech – podle stavu k 14. 1. 2008
2008, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-7208-658-0 
EAN:
9788072086580 
kat. č.:
203620 
cena: 
93,- Kč
Detail
Do košíku

Vybrané kapitoly z práva EU

2009, 1. vydání, KEY Publishing
ISBN-13:
978-80-7418-049-1 
EAN:
9788074180491 
kat. č.:
203763 
cena: 
359,- Kč
Detail
Do košíku

Výhrada svědomí

Jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání
2010, Linde
ISBN-13:
978-80-7201-805-5 
ISBN-10:
80-7201-805-1 
kat. č.:
204941 
cena: 
295,- Kč
Detail
Do košíku

Výpověď z hlediska zaměstance i zaměstnavatele

2. aktualizované vydání
2000, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
80-7169-983-7 
EAN:
9788071699835 
kat. č.:
203792 
cena: 
98,- Kč
Detail
Do košíku

Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989

2004, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-0863-1 
ISBN-10:
80-246-0863-4 
EAN:
9788024608631 
kat. č.:
203809 
cena: 
600,- Kč
Detail
Do košíku

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy

7., doplněné vydání
2006, 1. vydání, C. H. Beck
ISBN-13:
80-7179-500-3 
EAN:
9788071795001 
kat. č.:
203910 
cena: 
468,- Kč
Detail
Do košíku

Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví

2006, 4. doplněné vydání, NCO NZO
ISBN-13:
80-7013-433-X 
EAN:
9788070134337 
kat. č.:
203911 
cena: 
105,- Kč
Detail
Do košíku

Základy soudní psychiatrie a psychologie

1999, 1. vydání, MU Brno
ISBN-13:
80-210-2066-0 
kat. č.:
203924 
cena: 
99,- Kč
Detail
Do košíku