Pedagogika

Pedagogika

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu

Výchova a respektování dítěte, Dětský svět představ; Každodenní situace a problémy
2003, 4. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-854-6 
EAN:
9788071788546 
kat. č.:
200544 
cena: 
157,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Dětské hry

2010, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-1758-9 
ISBN-10:
80-246-1758-7 
kat. č.:
204571 
běžná cena: 
500,- Kč
Vaše cena: 
450,- Kč
Detail
Do košíku

Dětský autismus

Přehled současných poznatků
2014, 2. doplněné vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0686-6 
EAN:
9788026206866 
kat. č.:
200555 
cena: 
299,- Kč
Detail
Do košíku

Dětský autismus

Přehled současných poznatků
2004, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-813-9 
EAN:
9788071788133 
kat. č.:
200554 
cena: 
267,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Diagnostika

Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky
2004, 2. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-0319-3 
ISBN-10:
80-246-0319-5 
kat. č.:
204538 
běžná cena: 
150,- Kč
Vaše cena: 
135,- Kč
Detail
Do košíku

Diagnostika dítěte předškolního věku

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let
2015, 2. vydání, Albatros
ISBN-13:
978-80-266-0658-1 
ISBN-10:
80-266-0658-2 
EAN:
9788026606581 
kat. č.:
200562 
běžná cena: 
399,- Kč
Vaše cena: 
359,- Kč
Detail
Do košíku

Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých

2013, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0364-3 
ISBN-10:
80-262-0364-X 
kat. č.:
204700 
cena: 
479,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Diagnostika školní zralosti

školní zralost
2012, Raabe
ISBN-13:
978-80-87553-52-7 
ISBN-10:
80-87553-52-7 
kat. č.:
204582 
běžná cena: 
365,- Kč
Vaše cena: 
328,- Kč
Detail
Do košíku

Didaktika osobnostní a sociální výchovy

2013, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-4473-5 
ISBN-10:
80-247-4473-2 
EAN:
9788024744735 
kat. č.:
204122 
cena: 
349,- Kč
Detail
Do košíku

Dítě s mentálním postižením ve škole

2011, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-3854-3 
ISBN-10:
80-247-3854-6 
EAN:
9788024738543 
kat. č.:
200586 
cena: 
219,- Kč
Detail
Do košíku

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole

Komunikační kompetence. Narušení komunikační schopnosti. Zásady pro komunikaci s dětmi s vadami řeči. Zefektivnění komunikace ve školním prostředí. Logopedická intervence.
2011, 1. Dotisk 2012 vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-3853-6 
ISBN-10:
80-247-3853-8 
EAN:
9788024738536 
kat. č.:
204124 
cena: 
229,- Kč
Detail
Do košíku

Dítě v nové rodině

2013, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-4535-0 
EAN:
9788024745350 
kat. č.:
200589 
cena: 
349,- Kč
Detail
Do košíku

Dítě, škola a matematika

Konstruktivistické přístupy k vyučování
2001, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-581-4 
EAN:
9788071785811 
kat. č.:
200592 
cena: 
227,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Dívej se, tvoř a povídej!

artefiletika pro předškoláky a mladší školáky
2015, 2. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-262-0876-1 
ISBN-10:
80-262-0876-5 
EAN:
9788026208761 
kat. č.:
204102 
cena: 
329,- Kč
Detail
Do košíku

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě

od 9 do 99 let
2000, 3. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-405-2 
EAN:
9788071784050 
kat. č.:
200604 
cena: 
245,- Kč
Detail
Do košíku

Dospívání dívek

2007, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-213-3 
EAN:
9788073672133 
kat. č.:
200627 
cena: 
239,- Kč
Detail
Do košíku

Dospívání kluků

2007, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-212-6 
EAN:
9788073672126 
kat. č.:
200628 
cena: 
239,- Kč
Detail
Do košíku

Dost dobří rodiče

aneb Drobné chyby ve výchově dovoleny
2008, 1. vydání, Portál
ISBN-13:
978-80-7367-442-7 
EAN:
9788073674427 
kat. č.:
200629 
cena: 
195,- Kč
Detail
Do košíku

Dramatická výchova ve službách dějepisu

2014, 1. vydání
ISBN-13:
978-80-210-7593-1 
ISBN-10:
80-210-7593-7 
EAN:
9788021075931 
kat. č.:
200638 
cena: 
220,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Dva světy základní školy?

Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň
2011, 1. vydání, Karolinum
ISBN-13:
978-80-246-2043-5 
ISBN-10:
80-246-2043-X 
kat. č.:
204542 
běžná cena: 
320,- Kč
Vaše cena: 
288,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Od podzimu do zimy
2016, Raabe
ISBN-13:
978-80-7496-270-7 
ISBN-10:
80-7496-270-9 
kat. č.:
204585 
běžná cena: 
365,- Kč
Vaše cena: 
328,- Kč
Detail
Do košíku

Dyspraxie

Vývojová porucha pohybové koordinace
2017, Portál
ISBN-13:
978-80-262-1266-9 
ISBN-10:
80-262-1266-5 
kat. č.:
205024 
cena: 
245,- Kč
Detail
Do košíku
náš tip

Edukace seniorů

Geragogika a gerontodidaktika
2015, 1. vydání, Grada
ISBN-13:
978-80-247-5446-8 
ISBN-10:
80-247-5446-0 
kat. č.:
204504 
běžná cena: 
359,- Kč
Vaše cena: 
323,- Kč
Detail
Do košíku

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj

Emoční inteligence a úspěšný život; Rozvoj sociálních dovedností; Stud, pocit viny a co s nimi;Výchova k citlivosti a četnosti
2004, 2. vydání, Portál
ISBN-13:
80-7178-964-X 
EAN:
9788071789642 
kat. č.:
200708 
cena: 
297,- Kč
Detail
Do košíku