Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Au-pair

Au-pair

Zuzana Búriková a Daniel Miller

nakl.: SLON, 1. vyd., 2014
268 str., čb., brož., 130x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7419-151-0
cena:
 390,-

Kniha pojednává o různých aspektech života slovenských au-pair v britských rodinách – o rozhodnutí stát se au-pair, o tom, jak je člověk vnímán jako au-pair, o samotné práci au-pair a o dalších vztazích souvisejících s pobyty au-pair, o tom, jak au-pair tráví volný čas, jaké kontakty mají s domovem i mezi sebou navzájem apod. Základem knihy byl etnografický výzkum využívající standardní antropologické metody. Terénní výzkum byl proveden mezi slovenskými au-pair v oblasti Londýna a zahrnoval 50 au-pair a více jak 80 hostitelských rodin. Autorka a autor výzkumu a knihy se nezabývají formálními aspekty této placené péče, nýbrž akcentují témata důležitá pro samotné aktéry a aktérky: vztahy, které au-pair v cizím prostředí navazují, objevování hostitelské země, rozpaky, ponížení a nedorozumění v rodinách. Nahlížejí na uspořádání domácností, v níž au-pair žije, ale k níž nepatří, a v níž vykonává práci, která není doceňována. Autoři publikace experimentují s několika styly psaní. Konkrétní příběhy informátorek a informátorů kombinují s analytičtějšími kapitolami. Snaží se postihnout fenomén au-pair jako zkušenost, jako specifický zážitek i jako životní fázi. Kniha je první antropologickou knihou na téma au-pair. Je výsledkem společné práce dvou spoluautorů – Zuzany Búrikové a Daniela Millera. Poprvé vyšla anglicky v roce 2010 a vyvolala zaslouženou pozornost v akademickém i mimoakademickém prostředí. Zkušenost slovenských au-pair, kterou popisuje, je v mnoha aspektech stejná nebo podobná jako zkušenost českých a vůbec středoevropských au-pair.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Veselé tropy
Lukáš Lenk, Michal Svoboda a kol., ISBN-13: 978-80-86569-88-8, AntropoWeb
Za obzor západu - Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase
Ivo T. Budil, ISBN-10: 80-7254-163-3, Triton
Základy osteometrie 18 - Panoráma biologické a sociokulturní antropologie - Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů
Eva Drozdová, ISBN-10: 80-7204-291-2, CERM
Základy společenských věd I. díl - Péče o duši (O osobní identitu)
Jaroslav Koťa, Naďa Pelcová, Jaroslava Pešková, Jaroslava Schlegelová, ISBN-10: 80-86861-30-9, Eurolex Bohemia
Zdraví zabíjí - Proč potřebujeme nemoci
Sharon Moalem, ISBN-13: 978-80-7363-217-5, Dokořán
 2 / 2    předchozí strana  1  2   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML