Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Dějiny mezinárodních vztahů

Nedostupné
Dějiny mezinárodních vztahů

Zdeněk Veselý

nakl.: Aleš Čeněk, 1. vyd., 2007
608 str., čb., brož., 155x230 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7380-018-5
cena:
 515,-

Předkládaná publikace vychází z autorových zkušeností při výuce mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Podává obsáhlý a podrobný, avšak velmi přehledný, výklad hlavních fakt, reálií a souvislostí dané problematiky od samých počátků lidské civilizace až po její vstup do 21. století. Pozornost je věnována mezinárodněpolitické a diplomatické dimenzi, opomenuty nejsou ani potřebné vnitropolitické, mezinárodněekonomické a mezinárodněprávní souvislosti. Zaměřuje se především na evropské státy, neboť vztahy mezi nimi v rozhodující míře určovaly vývoj a povahu systému mezinárodních vztahů v celosvětovém měřítku. Zdůrazněny jsou i klíčové momenty vztahující se k mezinárodnímu postavení českého státu. Podstatnou součástí publikace jsou dokumenty (citované buď v plném znění či nejpodstatnější pasáže z nich), vztahující se k dějinám mezinárodních vztahů. Řada z nich je v českém prostředí publikována vůbec poprvé, např. Vestfálský mír, Utrechtský mír či Srdečná dohoda. Vzhledem k tomu, že se v českém prostředí jedná o vůbec první komplexní dílo k dané problematice, a vzhledem k vysoké odborné úrovni zpracování, lze knihu plně doporučit nejen studentům jako pomůcku ke studiu, ale i širší veřejnosti, zajímající se o minulost i současnost mezinárodních vztahů.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
„Arizace“ a arizátoři
Drahomír Jančík, Eduard Kubů, ISBN-10: 80-246-1000-0, Karolinum
100 nejslavnějších vědců - Nevjýznamější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost
ISBN-13: 987-80-7217-658-8, JOTA
11. září a tajné služby - Promyšlený podvod
Mojmír Babáček, ISBN-13: 978-80-87461-00-6, Grimmus
A nikdo vám nebude věřit - Dokument o koncentračním táboře Lety u Písku
Markus Pape, ISBN-10: 80-901896-8-7, G plus G
Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě
Petr Bělovský, ISBN-10: 80-246-0975-4, Karolinum
Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám
Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník, ISBN-10: 80-246-0341-1, Karolinum
Architekti křesťanského středověkého vědění
Pavel Floss, ISBN-10: 80-7021-662-X, Vyšehrad
Armageddon - Bitva o Německo 1944-1945
Max Hastings, ISBN-13: 978-80-200-1612-6, Academia
Bastardi
Jaromír Štětina, ISBN-10: 80-7106-851-9, NLN
Benešovy dekrety - Proč vznikly a co jsou
Emanuel Mandker, ISBN-10: 80-7277-139-6, Libri
Bosna a Hercegovina - Historie nešťastné země
Ladislav Hladký, ISBN-10: 80-85765-61-6, Doplněk
Brno v proměnách staletí - Kapitoly z dějin města pod Špilberkem
ISBN-13: 978-80-210-6154-5, muni Press
Brno, drahé Brno
Peter Härtling, ISBN-13: 978-80-87029-45-9, Barrister & Principal
Brutalita moci - Rozhovor
Jaromír Štětina, Pavla Hájková, ISBN-13: 978-80-7367-672-8, Portál
Cikáni na Moravě v 15. až 18. století
Jiří Hanzel, ISBN-10: 80-7106-508-0, NLN
Cíl Írán - Pravda o plánech Bílého domu na změnu iránského režimu
Scott Ritter, ISBN-13: 978-80-204-1793-0, Mladá fronta
Církevní politika KSČ a státu v letech 1969-1972
Jaroslav Cuchra, ISBN-10: 80-85270-84-6, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Civilizace a fašismus - Studie z let 1969-1971
Bedřich Loenwenstein, ISBN-10: 80-7285-022-8, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století
Kateřina Bláhová, Václav Prokop, ISBN-13: 978-80-200-1584-6, Academia
Colossus - Vzestup a pád amerického impéria
Niall Ferguson, ISBN-10: 80-7363-026-5, Dokořán
Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě
ISBN-13: 978-80-210-8085-0, Masarykova univerzita
Česká inteligence - od Jaroslava Golla po Magora
Pavel Kosatík, ISBN-13: 978-80-204-2373-3, Mladá fronta
České průšvihy - Prohry, krize skandály a aféry českých dějin let 1848-1989
Jiří Kocian, Jiří Pernes, Oldřich Tůma a kol., ISBN-10: 80-86598-87-X, Barrister & Principal
Československé dějiny a evropská politika ve 20. století - Vybrané kapitoly z českých a slovenských dějin 1900-1989
Jaromír Pavlíček, ISBN-13: 978-80-85819-65-6, OPTYS
Československo a Blízký východ v letech 1948-1989
Petr Zídek, Karel Sieber, ISBN-13: 978-80-86506-76-0, Ústav mezinárodních vztahů
Český fašismus
Milan Nakonečný, ISBN-10: 80-86226-73-5, Vodnář
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML