Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory

Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory

Alena Merkurová, Miroslav Orel

nakl.: Grada, 1. vyd., 2008
304 str., čb., brož., 166x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-1521-6
cena:
 399,-

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky, jako je například učitelství, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce a další příbuzné obory. Z těchto důvodů klade největší důraz na stavbu a funkci nervové soustavy a její stěžejní regulační roli v organismu. Učebnice dodržuje klasické systémové členění podle orgánových soustav, zároveň však akceptuje integrovaný pohled na orgány a soustavy v souladu s jejich biologickou rolí v organismu jako celku.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Fyzika - pro netechnické obory SOŠ a SOU
Ivan Štoll, ISBN-13: 978-80-7196-223-6, Prometheus
Fyzika - Sbírka úloh pro SOŠ a SOU
Věra Miklasová, ISBN-13: 978-80-7196-377-6, Prometheus
Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění
Oldřich Lepil, ISBN-13: 978-80-7196-216-8, Prometheus
Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
Karel Bartuška, Emanuel Svoboda, ISBN-13: 978-80-7196-383-7, Prometheus
Fyzikální vyšetření pro sestry
Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1150-8, Grada
Fyziologie - Učebnice pro studenty zdravotnických oborů
Jindřich Mourek, ISBN-10: 80-247-1190-7, Grada
Genetika
Eduard Kočárek, ISBN-13: 978-80-86960-36-4, Scientia
Grammar practice 1 – Cvičebnice anglické gramatiky - pro začátečníky až mírně pokročilé
Juraj Belán, ISBN-10: 80-86285-40-5, Didaktis
Gynekologie
František Macků, Evžen Čech, ISBN-10: 80-7333-011-6, Informatorium
Chcete se dostat na vysokou školu? - Němčina + 500 testových otázek z přijímacích zkoušek s řešením
Soňa Balušková, ISBN-13: 978-80-86572-44-4, Sokrates
Chemie - pro čtyřletá gymnázia 2. díl
Jaroslav Honza, Aleš Mareček, ISBN-10: 80-7182-141-1, Nakladatelství Olomouc
Chemie - pro čtyřletá gymnázia 3. díl
Jaroslav Honza, Aleš Mareček, ISBN-10: 80-7182-057-1, Nakladatelství Olomouc
Chemie - pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření
Jaroslav Blažek, Ján Fabini, ISBN-10: 80-7235-104-4, SPN
Chemie potravin
Jaroslav Odstrčil, Milada Ostrčilová, ISBN-10: 80-7013-435-6, NCO NZO
Chemie pro střední školy
Jiří Banýr, Pavel Beneš, ISBN-10: 80-85937-46-8, SPN
Chemie pro zdravotnické školy I. - 1. díl
Jaroslav Odstrčil, ISBN-10: 80-7013-316-3, NCO NZO
Chemie pro zdravotnické školy II. - 2. díl
Jaroslav Odstrčil, ISBN-10: 80-7013-317-1, NCO NZO
Chirurgie I
Frantiček Vyhnálek a kol., ISBN-10: 80-7333-005-9, Informatorium
Chirurgie II
František vyhnálek a kol., ISBN-10: 80-7333-007-5, Informatorium
Chirurgie III
František vyhnálek a kol., ISBN-10: 80-7333-009-1, Informatorium
Interní ošetřovatelství I
Alena Šafránková, Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1148-6, Grada
Interní ošetřovatelství II
Alena Šafránková, Marie Nejedlá, ISBN-10: 80-247-1777-8, Grada
Kapesní slovník medicíny - 3000 nejdůležitějších hesel
Martin Vokurka, Jan Hugo, ISBN-10: 80-7345-053-4, Maxdorf
Kapitoly z ošetřovateské péče II
Z. Mikšová, M. Froňková, R. Hernová, M. Zajíčková, ISBN-10: 80-247-1443-4, Grada
Kapitoly z ošetřovateslé péče I
Z. Mikšová, M. Froňková, R. Hernová, M. Zajíčková, ISBN-10: 80-247-1442-6, Grada
Kardioloige pro obor ošetřovatelství
Elišky Sovová, Jarmila Řehořová, ISBN-10: 80-247-1009-9, Grada
 2 / 5    předchozí strana  1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML