Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti

Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti - obrázek není k dispozici

Viktor Lechta

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2002
267 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-10: 80-8063-100-X
cena:
 200,-

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia používané u detí i dospelých. V špeciálnej časti sú jednotlivé kapitoly zamerané na diagnostiku jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti - narušeného vývinu reči, porúch zvuku reči, porúch hlasu, dyslálie, afázie, dyzartrie, mutizmu, detského autizmu, brblavosti, porúch čítanej a písanej reči a zajakavosti. Publikácia je určená klinickým a školským logopédom, klinickým a poradenským psychológom, foniatrom, psychiatrom, neurológom, špeciálnym pedagógom a jazykovedcom.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Pracovní sešit 3 - Dítě a jeho psychika – rozvoj matematických představ
Jaroslava Fukanová, Miroslava Geržová, ID: ID0036, MC nakladatelství
Pracovní sešit 4 - Dítě a ten druhý
Jaroslava Fukanová, Miroslava Geržová, ID: ID0034, MC nakladatelství
Pracovní sešit 5 - Dítě a společnost
Jaroslava Fukanová, Miroslava Geržová, ID: ID0035, MC nakladatelství
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-07-0, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z, Č, Š, Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-14-3, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady Č, Š, Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-13-5, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku C
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-00-3, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Č
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-03-8, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku L
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-12-7, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku R
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-13: 978-80-86532-22-6, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ř
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-11-9, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Š
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-05-4, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Z
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-01-1, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-04-6, Studio Press
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje - Podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání
Jo Lebeer, ISBN-10: 80-7367-103-4, Portál
Přístupy k dětem a mláděži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Dagmar Opatřilová, Marie Vítková, ISBN-13: 978-80-7315-242-0, Paido
Psychomotorické hry - pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti
Marie Blahutková, Jiřina Klenková, Dana Zichová, ISBN-10: 80-210-3627-3, MU Brno
Psychopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, a kol., ISBN-13: 978-80-7315-161-4, Paido
Putování za nejmocnějším kouzlem
Daniela Krolupperová, ISBN-13: 978-80-7367-308-6, Portál
Rodičovství očima matek neklidných dětí
Irena Kolčárková, Lenka Lacinová, ISBN-13: 978-80-87029-47-3, Barrister & Principal
Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky
Romana Suchá, ISBN-13: 978-80-262-0630-9, Portál
Rozumově nadané děti s dyslexií
Šárka Portešová a kol., ISBN-13: 978-80-7367-990-3, Portál
Rozumově nadaní studenti s poruchou učení - Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu
Šárka Portešová a kol., ISBN-13: 978-80-210-7520-7, MU Brno
Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením
Dita Finková, ISBN-13: 978-80-244-2742-3, Univerzita Palackého Olomouc
Řeč a sluch - školní zralost
Petr Šimek, ISBN-13: 978-80-87553-54-1, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
Řehoři, řekni Ř - Logopedie pro děti od 4 do 7 let
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-2512-0, Computer Press
 4 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML