Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Výchova dětí s autismem

Aplikovaná behaviorální analýza

Výchova dětí s autismem

Shira Richman

nakl.: Portál, 1. vyd., 2006
128 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7367-102-6
cena:
 179,-

Téměř všechny publikace o autismu v České republice nabízely jako nejvhodnější výchovnou strategii pro děti s poruchami autistického spektra strukturované učení. Žádná metoda však není použitelná pro všechny děti, a proto je důležité, aby odborníci a rodiče měli možnost vybrat si z více přístupů ten, který bude dítěti nejvíce vyhovovat.
Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodou - aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislosti dítěte
Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a vychovatele, ale také pro rodiče.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Řehoři, řekni Ř - Logopedie pro děti od 4 do 7 let
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-251-2512-0, Computer Press
Říkadla a hry pro nejmenší
Vladimíra Gebhartová, ISBN-13: 978-80-262-0201-1, Portál
Říkanková cestička - metodický materiál pro nápravu jednotlivých poruch výslovnosti
Marie Svatošová, ISBN-13: 978-80-86666-37-2, Infra
Říkanky pro rozvoj řeči - Jednoduché logopedické básničky s ilustracemi
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0137-3, Portál
Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0508-1, Portál
Říkanky pro upevnění hlásek Č, Š, Ž
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0699-6, Portál
Říkanky pro upevnění hlásek L
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-262-0186-1, Portál
Říkanky pro upevňování hlásek H, Cg, K, G a měkčení
Jitka Tučková, ISBN-13: 978-80-7367-844-9, Portál
Říkej si se mnou - Říkanky, básničky a pohádka k procvičování správné výslovnosti pro děti do 7 let
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-266-0533-1, Edika
Slova a obrázky pro rozvoj dětské řeči - logopedie pro děti od 4 do 7 let
Bohdana Pávková, ISBN-13: 978-80-266-0388-7, Edika
Sluchové postižení - Úvod do surdopedie
Radka Horáková, ISBN-13: 978-80-262-0084-0, Portál
Sluchové postižení a sebereflexe
Miloň Potměšil, ISBN-13: 978-80-246-1300-0, Karolinum
Sociální aspekty dyslexie
Zdeněk Matějček, Marie Vágnerová a kol., ISBN-10: 80-246-1173-2, Karolinum
Somatopedické aspekty
Marie Vítková, ISBN-10: 80-7315-134-0, Paido
Somatopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Ilona Fialová, Dagmar Opatřilová, Lucie Procházková, ISBN-13: 978-80-7351-233-8, Paido
Somatopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Ilona Fialová,Dagmar Opatřilová,Lucie Procházková, ISBN-13: 978-80-7315-233-8, Paido
Speciální andragogika - Texty k distančnímu vzdělávání
Lucie Procházková, Kateřina Sayoud Solárová, ISBN-13: 978-80-7315-254-3
Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním
Slavomír Fischer, Jiří Škoda, ISBN-13: 978-80-7387-014-0, Triton
Speciální pedagogika - Prevence a diagnostika; Terapie a poradenství; Vzdělávání osob s různým postižením; Člověk s handicapem a společnost
Josef Slowík, ISBN-13: 978-80-247-1733-3, Grada
Specifické poruchy učení - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, ISBN-13: 978-80-7315-232-1
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Texty k distančnímu vzdělávání
Miroslava Bartoňová, Marie Vítková, ISBN-13: 978-80-7315-158-4, Paido
Surdopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Radka Horáková, ISBN-13: 978-80-7315-225-3, Paido
Svépomocný program při koktavosti - Informace, zásady, postupy
Malcolm Fraser, ISBN-10: 80-7367-183-2, Portál
Symptomatické poruchy řeči u dětí
Viktor Lechta, ISBN-13: 978-80-7367-433-5, Portál
Šimonovy pracovní listy 1 - Celkový rozvoj
Markéta Mlčochová, ISBN-13: 978-80-262-0014-7, Portál
Šimonovy pracovní listy 10 - Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
Markéta Mlčochová, ISBN-13: 978-80-262-0744-3, Portál
 5 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML