Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Výchova dětí s autismem

Aplikovaná behaviorální analýza

Výchova dětí s autismem

Shira Richman

nakl.: Portál, 1. vyd., 2006
128 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7367-102-6
cena:
 179,-

Téměř všechny publikace o autismu v České republice nabízely jako nejvhodnější výchovnou strategii pro děti s poruchami autistického spektra strukturované učení. Žádná metoda však není použitelná pro všechny děti, a proto je důležité, aby odborníci a rodiče měli možnost vybrat si z více přístupů ten, který bude dítěti nejvíce vyhovovat.
Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodou - aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze tuto metodu využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Aplikovaná behaviorální analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislosti dítěte
Kniha přináší užitečné informace nejen pro speciální pedagogy a vychovatele, ale také pro rodiče.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Mami, je to člověk nebo zvíře? - Myšlení dítěte s autismem
Hilde De Clerq, ISBN-13: 978-80-7367-235-5, Portál
Maminko, nezpívej
Jana Makovcová, ISBN-13: 978-80-904344-1-7, Miloš Palatka – ALMI
Mařenka už říká Ř! - Výslovnost, slovní zásoba, grafomotorika a další úkoly nejen pro předškoláky
Ester Stará, Milan Starý, ISBN-13: 978-80-87506-08-0, 65. pole
Máš nadání na hádání
Zuzana Pospíšilová, ISBN-13: 978-80-262-0736-8, Portál
Mé dítě má autismus - Co je to autismus?, Dítě s poruchou autistického spektra; Autismus v běžném životě; Význam rodiny a sourozenců; Začlenění do kolektivu; Vztahy mezi vrstevníky
Perchta Kazi Pátá, ISBN-13: 978-80-247-2683-0, Grada
Mentální retardace - Vzdělávání, Výchova, Sociální péče
Iva Švarcová, ISBN-10: 80-7367-060-7, Portál
Metódy v klinickej dysfagiológii
Sönke Stanschus, ISBN-13: 978-80-8101-336-2, Kalligram
Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
Kateřina Slezáková, ISBN-13: 978-80-262-0711-5, Portál
Mozek a řeč - Neurologie nejen pro logopedy
Russel J. Love, Wanda G. Webb, ISBN-13: 978-80-7367-464-9, Portál
Nápady a básničky pro malé dětské ručičky
Jindřiška Ptáčková, ISBN-13: 978-80-262-0728-3, Portál
Nesoustředěné a neklidné dítě - Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD
Sandra F. Riefová, ISBN-13: 978-80-7367-728-2, Portál
Nešikovné dítě - Dyslexie a další poruchy motoriky
Amanda Kirbyová, ISBN-10: 80-7178-424-9, Portál
Nikdy není pozdě na šťastné dětství - Jak překonat minulost
Ben Furman, ISBN-13: 978-80-262-0820-4, Portál
Oftalmopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Petra Hamadová, Lea Květoňová, Zita Nováková, ISBN-13: 978-80-7315-159-1
Orofaciální regulační terapie - Metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje
Rodolfo Castillo Morales, ISBN-10: 80-7367-105-0, Portál
Pes a dítě s mentálním potižením
Vlasta Karásková, ISBN-10: 80-244-0953-4, Univerzita Palackého Olomouc
Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi
Vlasta Karásková, ISBN-10: 80-244-0833-3, Univerzita Palackého Olomouc
Porucha pozornosti bez hyperaktivity - Pomoc rodičům a učitelům
Emmanuelle Pelletier, ISBN-13: 978-80-262-0599-9, Portál
Poruchy pozornosti a hyperaktivita - Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky
Alison Munden, Jon Arcelus, ISBN-13: 978-80-7367-430-4, Portál
Poruchy učení - Dysortografie, dysgrafie, dyslexie
Olga Zelinková, ISBN-10: 80-7178-481-8, Portál
Poruchy učení - Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Olga Zelinková, ISBN-10: 80-7178-800-7, Portál
Poruchy učení - Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Olga Zelinková, ISBN-13: 978-80-7367-514-1, Portál
Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy
Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová, Miloslav Blažek, ISBN-10: 80-85931-89-3, Paido
Poruchy verbální komunikace a foniatrie
Mojmír Lejska, ISBN-10: 80-7315-038-7
 3 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML