Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Bolest šikanování

Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách

Již není v prodeji!
Bolest šikanování

Michal Kolář

nakl.: Portál, 2. vyd., 2005
256 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7367-014-3
cena:
 235,-

Šikana a další formy násilí a porušování základních lidských práv jsou nemocí, která postihuje velké množství škol, výchovných zařízení, vojenských útvarů, pracovišť. Z novinových článků se občas dozvíme o krajních projevech - sebevraždách obětí, těžkých ublíženích na zdraví... Jsme proti tomu bezbranní? Mnoho učitelů a rodičů našlo praktickou pomoc v knize Skrytý svět šikanování ve školách, jejíž dvě vydání byla rychle rozebrána. Zkušený autor ji přepracoval a obohatil o nové poznatky a zkušenosti. Ukazuje, odkud se šikana bere, jak rozpoznat oběti i identifikovat pachatele šikany v dětském kolektivu, a především jak šikaně předcházet, jak jednat v krizových situacích i jak dlouhodobě léčit dětské skupiny, v nichž šikana propukla. Text je doplněn řadou příkladů a příběhů z praxe i diagnostickými nástroji a vzory informačních materiálů pro děti.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Tetka vrána
Pavel Vrána, ISBN: 980-86960-17-X, Scientia
To nejdůležitější v životě
Hal Urban, ISBN-10: 80-7178-824-4, Portál
Třída plná pohody - 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání
Charles A. Smith, ISBN-10: 80-7178-602-0, Portál
Turistika a sporty v přírodě - Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě
Jan Neuman a kol., ISBN-10: 80-7178-391-9, Portál
Tvůrčí psaní - Malá učebnice tvůrčího psaní
Zbyněk Fišer, ISBN-10: 80-85931-99-0, Paido
Učební text k problematice rodinné a sexuální výchovy
Kamil Janiš , ISBN-13: 978-80-7041-898-7, Gaudeamus
Učení a jeho problémy - Mozek, emoce, mysl a činnost
Evaristo V. Fernandes, ISBN-10: 80-239-2797-3, HRG Litomyšl
Učíme (se) spolupráci spoluprací
Hana Kasíková, ISBN-10: 80-239-4668-4, AISIS
Učíme děti zpívat - Hlasová výchova pomocí her pro děti od 5 do 11 let
Alena Tichá, ISBN-10: 80-7178-916-X, Portál
Učíme se po celý život? - O vzdělávání dospělých v České republice
Milada Rabušicová, Ladislav Rabušic, ISBN-13: 978-80-210-4779-2, MU Brno
Učíme v projektech
Anna Tomková, Jitka Kašová, Markéta Dvořáková, ISBN-13: 978-80-7367-527-1, Portál
Učit se žít s dětmi - Bytím k výchově
Rebeca Wildová, ISBN-13: 978-80-7436-029-9, DharmaGaia
Učitel - Příprava na profesi
Radmila Dytrtová, Marie Krhutová, ISBN-13: 978-80-247-2863-6, Grada
Učitel - Současné poznatky o profesi
Jan Průcha, ISBN-10: 80-7178-621-7, Portál
Učitel a žáci v komunikaci
Peter Gavora, ISBN-10: 80-7315-104-9, Paido
Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn
Eva Šmelová, Alena Nelešovská, ISBN-13: 978-80-244-2272-5, UP Olomouc
Ukázněná třída - aneb Kázeňské minimum pro učitele
Stanislav Bendl, ISBN-10: 80-7254-624-4, Triton
Umění komunikace s dětmi - Láska a selský rozum nestačí
Haim Ginott, ISBN-13: 978-80-262-0926-3, Portál
Úvod do didaktiky základní školy
Oldřich Šimoník, ISBN-10: 80-86633-33-0, MSD
Úvod do etopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Věra Vojtová, ISBN-13: 978-80-7315-166-9, Paido
Úvod do pedagogického výzkumu
Peter Gavora, ISBN-10: 80-85931-79-6, Paido
Úvod do pedagogického výzkumu
Peter Gavora, ISBN-13: 978-80-7315-185-0, Paido
Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let - Potřeby a vývoj dítěte; Výchovné činnosti; Kroky k samostatnosti; Příprava na školu
Anne Bacus, ISBN-10: 80-7178-862-7, Portál
Veselé hry s malými dětmi - Náměty k rozvoji smyslu pro humor dětí od 2 let
Jana Hanšpachová, ISBN-10: 80-7178-335-8, Portál
Veselé písničky - Hry s písničkami pro děti od 5 do 9 let
Zdeněk Petržela, ISBN-10: 80-7178-576-8, Portál
Víš, co čteš? - Luštění s nácvikem pozorného čtenáře – pro začínající čtenáře
Iva Nováková, ISBN-13: 978-80-262-1048-1, Portal
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML