Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Bydlení pro seniory

Nedostupné
Bydlení pro seniory

Dagmar Glosová a kol.

nakl.: ERA, 1. vyd., 2006
192 str., bar., brož., 165x225 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7366-057-1
cena:
 220,-

Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Dosavadní přístupy k této velmi různorodé skupině je potřeba přehodnotit a inspirovat se již prověřenými osvícenými přístupy, obvyklými v zahraničí. Kniha doc. Dagmar Glosové – vedoucí ateliéru obytných staveb brněnské Fakulty architektury VUT – a mnoha dalších odborníků je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena nejen pro studenty architektury a sociologie a pro odborníky, kteří se problematikou seniorů zabývají z mnoha různých úhlů pohledu, ale i pro širokou veřejnost. I ten, kdo právě teď řeší potřebu bydlení svých blízkých seniorů, zde může najít potřebnou inspiraci.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Náboženství v menšině - Religiozita a spiritu alita v současné české společnosti
Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kolektiv, ISBN-13: 978-80-86702-53-7, Malvern
Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě 19. a 20. století - Nacionalismus, Gesellschaft und Kulturin Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert
Jiří Pokorný, Luboš Velek, Alice Veleková, ISBN-13: 978-80-246-1398-7, Karolinum
Národ a náboženství v době globalizace - Nations et religions à l´heure de la mondialisation
Pierre Rosanvallon a kol., ISBN-13: 978-80-246-1516-5, Karolinum
Národní identity a identifikace - Česká republika – Visegrádská čtyřka – Evropská unie
Klára Vlachová, ISBN-13: 978-80-7419-188-6, Slon
Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914
Jana Machačová, Jiří Matějček, ISBN-13: 978-80-246-1679-7, Karolinum
Naše nynější modernita - (Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího)
Josef Tomeš, ISBN-13: 978-80-86429-82-3, SLON
Návrat k sociálnímu původu - Vývoj sociální stratifikace české společnosti v letech 1989 – 2009
Tomáš Katrňák, Petr Fučík, ISBN-13: 978-80-7325-241-0, Centrum pro studium demokracie a kultury
Ne/náboženské naděje intelektuálů - Vývoj české sociologie náboženství
Zdeněk R. Nešpor, ISBN-13: 978-80-86197-97-5, Scriptorium
Nedomyšlená společnost
Jan Keller, ISBN-10: 80-72-39-091-0, Doplněk
Negativní kampaně a politická reklama ve volbách
Eva Bradová a kol., ISBN-13: 978-80-86624-44-0, Periplum
Nejistota a důvěra - aneb K čemu je modernitě dobrá tradice
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-7419-002-5, SLON
Nesmyslná rozhodnutí - Sociologie přetrvávajících zásadních omylů
Christian Morel, ISBN-10: 80-7325-088-8, CDK
New Approaches to Social Problems Treatment - Research in Social Problems and Public Policy Volume 17
Mark Peyrot, Stacy Lee Burns, ISBN-13: 978-1-84950-736-3, Emerald
Nezaměstnanost - 2., přepracované a aktualizované vydání
Božena Buchtová a kol., ISBN-13: 978-80-247-4282-3, Grada
Nezaměstnanost - Psychologický, ekonomický a sociální problém
Božena Buchtová a kol., ISBN-10: 80-247-9006-8, Grada
Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky
Jiří Winkler, Lenka Klimplová, ISBN-13: 978-80-210-5352-6, MU Brno
Nové šance a rizika: - Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin
Radka Dudová, ISBN-13: 978-80-7330-138-5, Sociologický ústav AV ČR
O procesu civilizace I.
Norbert Elias, ISBN-10: 80-7203-838-9, Argo
O procesu civilizace II.
Norbert Elias, ISBN-13: 978-80-7203-962-3, Argo
Občanská společnost v moderním státě
František Šamalík, ISBN-10: 80-85765-45-4, Doplněk
Občanská společnost v regionech České republiky
Jana Stachová, ISBN-13: 978-80-7330-142-2, Sociologický ústav AV ČR
Občanská společnost: Minulost – současnost - budoucnost - Panoráma biologické a sociokulturní antropologie
Marie Dohnalová, Jaroslav Malina, Karel Müller, ISBN-10: 80-7204-278-5, CERM
Obory sociální politiky
Igor Tomeš, ISBN-13: 978-80-7367-868-5, Portál
Obrazy dětství v dnešní české společnosti - Studie ze sociologie dětství
Igor Nosál, ISBN-10: 80-86598-80-2, Barrister & Principal
Od veřejného prostoru k nákupním centrům - Svět cizinců a jeho regulace
Pavel Poslěch, ISBN-13: 978-80-7419-186-2, Slon
Od zneuznání ke spravedlnosti - Kritická teorie globální společnosti a politiky
ISBN-13: 978-80-7007-362-9, Filosofia
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML