Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Bydlení pro seniory

Nedostupné
Bydlení pro seniory

Dagmar Glosová a kol.

nakl.: ERA, 1. vyd., 2006
192 str., bar., brož., 165x225 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7366-057-1
cena:
 220,-

Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Dosavadní přístupy k této velmi různorodé skupině je potřeba přehodnotit a inspirovat se již prověřenými osvícenými přístupy, obvyklými v zahraničí. Kniha doc. Dagmar Glosové – vedoucí ateliéru obytných staveb brněnské Fakulty architektury VUT – a mnoha dalších odborníků je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena nejen pro studenty architektury a sociologie a pro odborníky, kteří se problematikou seniorů zabývají z mnoha různých úhlů pohledu, ale i pro širokou veřejnost. I ten, kdo právě teď řeší potřebu bydlení svých blízkých seniorů, zde může najít potřebnou inspiraci.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Lidská práva proti rasismu
Tatiana Machalová a kol., ISBN-10: 80-7239-099-6, Doplněk
Lokomotivy dějin - Revoluce a utváření moderního světa
Martin Malia, ISBN-13: 978-80-7325-194-9, CDK
Marienthal - Sociograie komunity nezaměstnaných
Marie Jahoda, ISBN-13: 978-80-210-6226-9, Masarykova univerzita
Masa a moc
Elias Canetti, ISBN-13: 978-80-200-1512-9, Academia
Matky po e-mailu
Jiřina Šiklová, ISBN-13: 978-80-7017-124-0, Kalich
Max Weber - Život a dílo; Weberovské interpretace
Marek Loužek, ISBN-10: 80-246-0812-X, Karolinum
Mediální integrace národa v době globalizace
Václav Štětka, ISBN-13: 978-80-210-4376-3, IIPS MPÚ
Menšiny a marginalizované skupiny v České republice
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-2791-6, Georgetown
Mezi demokracií a totalitarismem - Aronova politická sociologie industriálních společností 20. století
Miroslav Novák , ISBN-13: 978-80-210-4437-1, IIPS MPÚ
Mezi konfliktem a kooperací - Jednotná teorie konfliktu a kooperace
František Znebejánek, ISBN-13: 978-80-7419-154-1, SLON
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace
Jan Eichler, ISBN-13: 978-80-7367-540-0, Portál
Mezinárodní organizovaný zločin v České republice
Miroslav Nožina, ISBN-10: 80-7312-018-6, Themis
Migrace a (i)migranti v Česku - Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?
Dušan Drbohlav a kol., ISBN-13: 978-80-7419-039-1, SLON
Migrace a státní suverenita - Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky
Petr Štica, ISBN-13: 978-80-87378-75-5, Pavel Mervart
Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil
Jana Vavřečková a kol., ISBN-10: 80-87007-00-X, VÚPSV Rilsa
Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím
Jiří Hlaváček a kol., ISBN-10: 80-7184-856-5, Karolinum
Mládež a delikvence - Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, ISBN-10: 80-7178-771-X, Portál
Mocenská posedlost
František Koukolík, ISBN-13: 978-80-246-1825-8, Karolinum
Modelování a simulace komplexních systémů
Radek Pelánek, ISBN-13: 978-80-210-5318-2, MU Brno
Moderní sociální teorie - Základní témata a myšlenkové proudy
Austin Harrington a kol., ISBN-10: 80-7367-093-3, Portál
Modernizace a česká rodina
Petr Mareš, Tomáš Potočný, ISBN-10: 80-86598-61-6, Barrister & Principal
Náboženství a lidé západní Evropy (1789 – 1989)
Hugh McLeod, ISBN-13: 978-80-7325-124-6, CDK
Náboženství a moderní česká společnost
David Václavík, ISBN-13: 978-80-247-2468-3, Grada
Náboženství a moderní společnost - Sociologické teorie modernizace a sekularizace
Dušan Lužný, ISBN-10: 80-210-2224-8, MU Brno
Náboženství a společnost v Evropě
René Rémond, ISBN-10: 80-7106-496-3, NLN
Náboženství v globální občanské společnosti
Jiří HanuŠ, Jan Vybíral, ISBN-13: 978-80-7325-140-6, CDK
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML