Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Bydlení pro seniory

Nedostupné
Bydlení pro seniory

Dagmar Glosová a kol.

nakl.: ERA, 1. vyd., 2006
192 str., bar., brož., 165x225 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7366-057-1
cena:
 220,-

Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Dosavadní přístupy k této velmi různorodé skupině je potřeba přehodnotit a inspirovat se již prověřenými osvícenými přístupy, obvyklými v zahraničí. Kniha doc. Dagmar Glosové – vedoucí ateliéru obytných staveb brněnské Fakulty architektury VUT – a mnoha dalších odborníků je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena nejen pro studenty architektury a sociologie a pro odborníky, kteří se problematikou seniorů zabývají z mnoha různých úhlů pohledu, ale i pro širokou veřejnost. I ten, kdo právě teď řeší potřebu bydlení svých blízkých seniorů, zde může najít potřebnou inspiraci.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Bydlení – věc veřejná - Sociální aspekty bydlení v české republice a zemích Evropské unie
Martin Lux a kol., ISBN-10: 80-86429-12-1, SLON
Cesta do otroctví
Friedrich A. Hayek, ISBN-13: 978-80-87029-32-9, Barrister & Principal
Cikánské skupiny a jejich sociální organizace
Marek Jakoubek, Lenka Budilová, ISBN-13: 978-80-7325-178-9, CDK
Civilizace a nemoci
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-86844-53-4, Futura
Co vlastně Bible říká o homosexualitě?
Daniel A. Helminiak, ISBN-13: 978-80-7325-122-2, CDK
Čas a společnost - K otázce temporalizované sociologie
Jiří Šubrt, ISBN-10: 80-86642-06-2, ISV
Černá kniha globalizace
Moisés Naím, ISBN-13: 978-80-7021-866-2, Vyšehrad
Česká sociální politika na prahu 21. století - Efektivnost, selhávání, legitimita
Tomáš Sirovátka, ISBN-10: 80-210-2307-4, MU Brno
Česká společnost stárne
Ladislav Rabušic, ISBN-10: 80-210-1155-6, MU Brno
Češi a občanská společnost - Pojem, problémy, východiska
Karel Müller, ISBN-10: 80-7254-387-3, Triton
Češi na prahu nového tisíciletí
Hana Friedlanderová, Milan Tuček, ISBN-10: 80-85850-88-5, SLON
Čítanka pro kurzy SOC 151 a SOC 751 - Výběrová šetření v sociologii
ID: ID0013, MU Brno
Člověk a vzdělání v informační společnosti - Vzdělání a život v komputerizovaném světě
Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková, ISBN-13: 978-80-7367-230-0, Portál
Člověk, média a elektronická kultura - Reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce
Marshall McLuhan, ISBN-13: 978-80-7217-128-6, JOTA
Čtyři důvody pro zrušení televize
Jerry Mander, ISBN-10: 80-7239-063-5, Doplněk
Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs
Ivo Možný, Petr Pakosta, Marie Přidalová, ISBN-13: 978-80-210-4554-5, MU Brno
Dějiny klasické sociologie
Jan Keller, ISBN-10: 80-86429-50-0, SLON
Dějiny sociologie
Charles-Henry Cuin, Francois Gresle, ISBN-13: 978-80-86429-33-5, SLON
Demografie - poprvé
Felix Koschin, ISBN-10: 80-245-0859-1, Oeconomica - Nakladatelství VŠE
Demografie (nejen) pro demografy
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-7419-012-4, SLON
Demokracie, veřejnost a občanská společnost
Marek Hrubec , ISBN-10: 80-7007-211-3, Filosofia
Děti, mládež a rodiny v období transformace - Children, Youth and Families in period of transition
Ivo Plaňava, Milan Pilát, ISBN-10: 80-86598-36-5, Barrister & Principal
Dialogičnost a sociální reprezentace - Dynamika mysli
Ivana Marková, ISBN-13: 978-80-200-1542-6, Academia
Dobrodružství náhodného sociologa - Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit
Peter L. Berger, ISBN-13: 978-80-7325-291-5, CDK
Domácnost - péče o život
Monique Wortelboer, ISBN-10: 80-86600-34-3, Fabula
Doprava a společnost - Ekonomické aspekty udržitelné dopravy
Hana Brůhová-Foltýnová, ISBN-13: 978-80-246-1610-0, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML