Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Bydlení pro seniory

Nedostupné
Bydlení pro seniory

Dagmar Glosová a kol.

nakl.: ERA, 1. vyd., 2006
192 str., bar., brož., 165x225 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7366-057-1
cena:
 220,-

Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Dosavadní přístupy k této velmi různorodé skupině je potřeba přehodnotit a inspirovat se již prověřenými osvícenými přístupy, obvyklými v zahraničí. Kniha doc. Dagmar Glosové – vedoucí ateliéru obytných staveb brněnské Fakulty architektury VUT – a mnoha dalších odborníků je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena nejen pro studenty architektury a sociologie a pro odborníky, kteří se problematikou seniorů zabývají z mnoha různých úhlů pohledu, ale i pro širokou veřejnost. I ten, kdo právě teď řeší potřebu bydlení svých blízkých seniorů, zde může najít potřebnou inspiraci.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Strategické volby pro českou společnost - Teoretická východiska
Martin Potůček, Jiří Musil, Miroslava Mašková, ISBN-13: 978-80-86429-86-1, SLON
Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, ISBN-10: 80-7326-064-6, Albert
Střet civilizací - Boj kultur a proměna světového řádu
Samuel P. Huntington, ISBN-10: 80-86182-49-5, Rybka Publishers
Studie ze sociologické teorie
Robert K. Merton, ISBN-13: 978-80-86429-70-0, SLON
Studying Differences Between Organizations: Comparative Approaches to Organizational Research - Research in the Sociology of Organizations Volume 26
Brayden G. King, Teppo Felin, David A. Whetten, ISBN-13: 978-1-84855-646-1, Emerald
Svět na předělu - O politické a morální krizi kapitalismu
Milan Valach, ISBN-13: 978-80-902831-5-2, Grimmus
Svoboda, svědomí, soužití - Kapitoly z mezilidské etiky
Erazim Kozák, ISBN-10: 80-86429-35-0, SLON
Syndrom velkého vlka - Hledání štěstí ve společnosti nadbytku
Thomas Hylland Eriksen, ISBN-13: 978-80-7239-244-5, Doplněk
Šedivějící hodnoty? - Aktivita jako dominantní způsob stárnutí
Marcela Petrová Kafková, ISBN-13: 978-80-210-6310-5, MU Brno
Tabu - Magie a sociální skutečnost
Hartmut Kraft, ISBN-10: 80-204-1345-6, Mladá fronta
Teď, když máme, co jsme chtěli - Články z let 1998 – 2008
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86916-07-1, EarthSave
Teorie jednání
Pierre Bourdieu, ISBN-10: 80-7184-518-3, Karolinum
Teorie modernizace
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-86429-66-3, SLON
Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Jiří Winkler, ISBN-13: 978-80-210-4486-9, MU Brno
Terezín 1941 – 1945: Dějiny - Sociologie - Psychologie - Tvář nuceného společenství
H. G. Adler, ISBN-10: 80-7364-024-4, Barrister & Principal
The Expanding Sphere of Travel Behaviour Research - Selected Papers from the 11th International Conference on Travel Behaviour Research
Ryuichi Kitamura, Toshio Yoshii, Toshiyuki Yamamoto, ISBN-13: 978-1-84855-936-3, Emerald
Transnacionální migrace - Proměny identit, hranic a vědění o nich
Csaba Szaló, ISBN-13: 978-80-7325-136-9, CDK
Trh práce - Sociologická analýza
Pavel Kuchař, ISBN-13: 978-80-246-1383-3, Karolinum
Tři archetypy evropské sociální politiky
František Svoboda, ISBN-13: 978-80-210-5990-0, Muni Press
Tři sociální světy - Sociální strukture v postindustriální společnosti
Jan Keller, ISBN-13: 978-80-7419-031-5, SLON
Třídní analýza a sociální mobilita
Tomáš Katrňák, ISBN-10: 80-7325-067-5, CDK
Úpadek americké moci - USA v chaotickém světě
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-86429-44-X, SLON
Utopistika - Historické rozhodování ve 21. století
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-903355-4-3, INTU
Úvod do demografie
Květa Kalibová, ISBN-10: 80-246-0222-9, Karolinum
Úvod do sociologie
Jan Keller, ISBN-10: 80-86429-39-3, SLON
Úvod do sociologie
Radomír Havlík , ISBN-13: 978-80-246-1385-7, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML