Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě

Sociologické studie

Nedostupné
Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě

Hana Hašková, Petra Šalamounová, Hana Víznerová, Lenka Zamykalová

nakl.: SOÚ, 1. vyd., 2006
166 str., čb., brož., 205x240 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7330-092-3
cena:
 299,-

V této publikaci se věnuje autorský tým dobrovolné i nedobrovolné bezdětnosti s důrazem na výzkum tohoto fenoménu v české společnosti. Cílem publikace je zasazení výzkumu bezdětnosti (včetně aktuálního nárůstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a odkládání rodičovství do pozdějšího věku) v české společnosti do širšího rámce odborné a mediální reflexe těchto sociodemografických jevů, do kontextu relevantních mezinárodních demografických dat a v neposlední řadě také postojů v této oblasti aktivních občanských a lobbyistických skupin. V úvodu publikace je poukázáno na diverzitu bezdětnosti, jejího zkoumání i jejich společenské reflexe. Rozsáhlá druhá stať přináší přehled základních demografických dat vztahujících se k bezdětnosti v ČR, rozbor odborné diskuse o aktuálním nárůstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a odkládání rodičovství do pozdějšího věku v ČR (a v dalších zemích střední a východní Evropy), a kategorizaci teorií ve výzkumu těchto sociodemografických jevů. Tato stať se soustředí na zmapování mezer v dosavadním výzkumu bezdětnosti v ČR a představuje konceptuální model autorským týmem řešeného výzkumu, který se snaží tyto mezery zaplnit. V pořadí třetí text je demografickým rozborem, jež srovnává v transverzálním a generačním pohledu k výzkumu bezdětnosti relevantní charakteristiky plodnosti a sňatečnosti v evropských zemích. Text je zakončen prognózou budoucího vývoje bezdětnosti v Evropě s důrazem na ČR. Následující stať přináší kvalitativní analýzu e-mailové diskuse dobrovolně bezdětných lidí a odpovídá na dvě základní otázky: Jak reflektují dobrovolně bezdětní lidé, kteří představují ve společnostech euroamerické civilizace menšinu, prostředí majoritní společnosti, v níž se již většina dospělých lidí rodiči stala nebo si rodičovství do budoucna přeje? A jaké typy tzv. „childfree“ lidí lze identifikovat? Poslední stať analyzuje a srovnává obraz biologické bezdětnosti a obraz nízké plodnosti v českých veřejných médiích mezi lety 1994 a 2004, kdy se ČR dostala na svou nejnižší úroveň úhrnné plodnosti. Publikace je zakončena krátkým shrnutím, v němž dochází k sumarizaci závěrů jednotlivých kapitol.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Abeceda prosperity
Jan Keller, ISBN-10: 80-7239-125-9, Doplněk
Agresivita na cestách
Matúš Šcuha, ISBN-13: 978-80-244-2375-3, Univerzita Palackého Olomouc
Aktivita jako projekt - Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek
Jaroslava Hasmanová Marhánková, ISBN-13: 978-80-7419-152-7, SLON
Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS
Petr Mareš, Ladislav Rabušiv, Petr Soukup, ISBN-13: 978-80-210-6362-4, Masarykova univerzita
Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám
Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník, ISBN-10: 80-246-0341-1, Karolinum
Au-pair
Zuzana Búriková a Daniel Miller, ISBN-13: 978-80-7419-151-0, SLON
Autonomie ve stáří - Kapitoly z gerontosociologie
Dana Sýkorová, ISBN-13: 978-80-86429-62-5, SLON
Bezpečná společnost
Jaroslav Mozga, Miloš Vítek, Marcela Vítková, ISBN-10: 80-7041-739-0, Gaudeamus
Bída relativismu
Raymond Boudon, ISBN-13: 978-80-7419-049-0, SLON
Biograf - 25 červenec 2001 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0107-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 31 červenec 2003 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0307-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 32 listopad 2003 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0311-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 33 březen 2004 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0403-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 34 září 2004 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0509-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 35 prosinec 2004 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0412-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 36 duben 2005 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0504-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 37 srpen 2005 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0508-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 38 prosinec 2005 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0512-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 39 srpen 2006 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0608-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 40-41 prosinec 2006 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0601-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 42 duben 2007 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0704-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 43-44 prosinec 2007 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0701-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 45 duben 2008 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Zdeněk Konopásek, ID: ID0804-1211-5770, Časopis Biograf
Biograf - 46 září 2008 - Časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii
Barbora Spalová, ID: ID0809-1211-5770, Časopis Biograf
Biotechnologizace: legitimita, materialita a možnosti odporu
Tereza Stöckelová, ISBN-13: 978-80-7330-152-1, SOÚ
Buržoazní společnost - Eseje o kapitalistických mýtech
Bohumír Pavelek, ISBN-13: 978-80-902831-7-6, Grimmus
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML