Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Variety kulturních dějin

Variety kulturních dějin

Peter Burke

nakl.: CDK, 1. vyd., 2006
252 str., čb., váz., 130x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7325-081-0
cena:
 298,-

Knihu britského historika Petera Burka Variety kulturních dějin vytvářejí dvě základní analytické linie. V první v nich autor zkoumá historii a identitu oboru, přičemž se nevyhýbá ožehavým otázkám, které historiografii přinesla moderní a zejména postmoderní doba. Uvažuje nad možnostmi nových historických metod, nad „překladem“ kultury z jednoho civilizačního okruhu do jiného, nad sociální pamětí, jejím přenosem a využitím. Druhá výkladová linie představuje brilantní ilustraci vybraných teoretických problémů na pěti raně novověkých situacích (Burke je nazývá kulturními případovými studiemi a věnuje se v nich jazyku gest, hranici komična, nenápadnému půvabu Milána, veřejné a soukromé sféře v Janově a italské vysoké a lidové kultuře). Před čtenářem se tak díky autorovu vypravěčskému talentu otevřou nové a nečekané pohledy na renesanční italskou kulturní scénu a jsou mu přitom položeny základní metodologické otázky, s nimiž musí zápasit současný historik a vlastně každý vědec.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Tělesnonst jako významný faktor adopce - kulturně antropologický problém
Petra Šanderová, ISBN-13: 978-80-7419-046-9, SLON
Teologie jako věda - Dvě perspektivy
Petr Gallus, Petr Macek, ISBN-13: 978-80-7325-121-5, CDK
Teologie těla pro začátečníky - Stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II.
Christopher West, ISBN-10: 80-86949-18-4, Paulínky
Teorie a praxe politického katolicismu - 1870-2007
Pavel Marek, ISBN-13: 978-80-7325-152-9, CDK
Terminologie a symbolika - užívaná soudobou extremistickou scénou
Štěpán Kalamár, ISBN-13: 978-80-7418-103-0, KEY Publishing
Terorismus - pokus o porozumění
Emil Souleimanov, ISBN-13: 978-80-7419-038-4, SLON
Tichá srdce 2 - Příběhy míst a lidí
Ježková Alena, Chalupa Jiří, ISBN-13: 978-80-905851-1-9, Nakladatelství Alena Ježková
Tlustá kráva z paneláku - a další starý dobrý známý firmy
Vladimír Vacátko, ISBN-13: 978-80-254-5789-4, Vladimír Vacátko
Together we will learn - Ethnic minorities and education
Vladimír Smékal, Hilary Gray, Christopher Alan Lewis, ISBN-10: 80-86598-40-3, Barrister & Principal
Tokijské květy - V rozhovoru s Alešem Palánem
Ludvík Armbruster, ISBN-13: 978-80-7195-078-3, Karmelitánské nakladatelství
Transnacionální migrace - Proměny identit, hranic a vědění o nich
Csaba Szaló, ISBN-13: 978-80-7325-136-9, CDK
Tvůrci - Od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu
Paul Johnson, ISBN-13: 978-80-7364-039-2, Barrister & Principal
Tvůrčí psaní - Malá učebnice tvůrčího psaní
Zbyněk Fišer, ISBN-10: 80-85931-99-0, Paido
Umělci, objednavatelé a styl - Studie z dějin umění
Jiří Kroupa, ISBN-10: 80-7364-036-8, Barrister & Principal
Umění bez revolucí? - Proměny soudobého výtvarného umění
Radek Horáček, ISBN-13: 978-80-7485-066-0, Barrister & Principal
Úvod do obecné religionistiky - pro studenty sociálních oborů
Marcel Pikhart, ISBN-10: 80-7041-572-X, Gaudeamus
Uzavřené osudy
Daniel Rubeš, ISBN-13: 978-80-254-5601-9, Soukromý archiv česko-slovenské kultury
V nepřítomnosti posvátného - Selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití
Jerry Mander, ISBN-10: 80-7239-075-9, Doplněk
Ve jménu božím! - Náboženské války dnes a zítra
Joseph Yacoub, ISBN-10: 80-7312-025-9, Themis
Vedle umění - 1996-2001
Milan Knížák, ISBN-10: 80-7319-017-6, Kontinuum
Velký pranostikon
Zdeněk Vašků, ISBN-10: 80-200-0984-1, Academia
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry
Markéta Škodová, Vlastimil Nečas (eds.), ISBN-13: 978-80-7431-009-6, Professional Publishing
Věřte své inteligenci - pomáhá to
kol. autorů, ISBN-13: 978-80-87135-16-7, Medical Tribune
Věštění a prorokování v archaických kulturách - Svět archaických kultur I.
Tomáš Vítek, Jiří Starý, Dalibor Antalík, ISBN-10: 80-87054-04-0, Herrmann & synové
Volba: globální nadvláda nebo globální vedení
Zbigniew Brzezinski, ISBN-10: 80-204-1179-8, Mladá fronta
Výchova k toleranci a proti rasismu - Multikulturní výchova v praxi
Tatjana Šišková, ISBN-13: 978-80-7367-182-2, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML