Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Jazyk a samota

Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema

Jazyk a samota

Ernest Gellner

nakl.: CDK, 1. vyd., 2005
248 str., čb., váz., 130x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7325-055-1
cena:
 298,-

Kniha Jazyk a samota vrhá nové světlo na dva myslitele, o nichž se v jejich době nejvíce psalo; Wittgensteina a Malinowského. Wittgenstein, pravděpodobně nejcitovanější filosof 20. století, je proslulý tím, že předložil k úvaze dvě radikálně odlišná filosofická stanoviska. Malinowski byl zakladatelem moderní britské sociální antropologie a obvykle se mu připisuje zásluha, že byl objevitelem etnografické práce v terénu, základní výzkumné metody v celé oblasti sociálních věd. Tato kniha vysoce originálním způsobem ukazuje, jak myšlení obou mužů i obě Wittgensteinovy filosofie vyrůstaly pod vlivem společných domněnek – hojně sdílených v habsburské říši – o lidské povaze, společnosti a jazyku. Je to zároveň pádná kritika Wittgensteina – a tím implicitně i konvenční filosofie – za to, že opomněl vzít tyto domněnky v úvahu. Tato Gellnerova poslední kniha propojila témata, jež celoživotně poutala autorův zájem, stala se ztělesněním jeho přesvědčení, že filosofie zdaleka „nenechává všechno tak, jak to je“, nýbrž je o důležitých historických, sociálních a osobních otázkách.
Gellnerovo dílo, které zahrnuje zhruba 20 publikovaných knih a nesčetné množství článků, je svědectvím o hledání stále přesnějších a úplnějších odpovědí na otázky, co je a jak vznikl moderní svět, ve kterém žijeme. Ernest Gellner je nepochybně jedním z největších světových autorů přemýšlejících a píšících o modernitě. Ale není to autor módní, někdo, kdo je nesen vlnou kritiky modernity. Ba právě naopak. Lze říci, že v podstatě stojí za hodnotami, které vytvořily to, co se označuje pojmem „moderní svět“. Iracionalismus postmodernistů považoval za velké nebezpečí dnešní doby. Byl však zároveň kritický k tradičnímu racionalismu.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Veřejné osvětlení - Postmoderní morálky – postmoderní politika
Petr Fischer, ISBN-13: 978-80-86429-91-5, SLON
Veřejnost - Skutečnost – iluze – fikce
Antonín Mokřejš, ISBN-10: 80-7254-498-5, Triton
Věštění a synchronicita - Psychologie smysluplné náhody
Marie-Louise von Franz, ISBN-10: 80-85880-33-4, Nakladatelství Tomáše Janečka
Virus času
Peter Borscheid, ISBN-13: 978-80-204-1419-9, Mladá fronta
Vita Activa Vita Contemplativa - Janu Sokolovi K sedmdesátým narozeninám
Josef Kružík, ISBN-10: 80-239-6980-3, UK Praha
Vynalézání politiky - K teorii reflexivní modernizace
Ilrich Beck, ISBN-13: 978-80-86429-64-9, SLON
Vznik státu jako proces sekularizace - Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho
Jiří Hanuš, ISBN-10: 80-7325-089-6, CDK
Vzpomínky na život a filosofii - K vydání připravil Ellis Sandoz
Eric Voegelin, ISBN-10: 80-85959-40-2, CDK
Základní fenomény lidského bytí očima filozofie - Témata týkající se života každého člověka
Georg Scherer, ISBN-13: 978-80-7192-979-6, Karmelitánské nakladatelství
Základy etiky, estetiky a religionistiky
Jiří Bílý, ISBN-10: 80-86861-21-X, Eurolex Bohemia
Základy společenských věd IV. díl - Vztah ke světu jako celku
Naďa Pelcová, Jaroslava Pešková,Hana Rýdlová, Jaroslava Schlegelová, ISBN-10: 80-86861-27-9, Eurolex Bohemia
Zánik a vznik památkových péčí - Filozofie památkové péče
Tomáš Hájek, ISBN-10: 80-86328-71-6, Epocha
Zde trapno existovat
Bohuslav Brouk, ISBN-13: 978-80-7294-248-0, Host
Zlaté číslo
Matila C. Ghyka, ISBN-13: 978-80-7203-926-5, Argo
Znavená Evropa umírá
Otakar A. Funda, ISBN-10: 80-7184-944-8, Karolinum
Životní svět a sociální světy
Helena Kubátová, ISBN-13: 978-80-244-2150-6, UP Olomouc
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML