Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Jazyk a samota

Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema

Jazyk a samota

Ernest Gellner

nakl.: CDK, 1. vyd., 2005
248 str., čb., váz., 130x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7325-055-1
cena:
 298,-

Kniha Jazyk a samota vrhá nové světlo na dva myslitele, o nichž se v jejich době nejvíce psalo; Wittgensteina a Malinowského. Wittgenstein, pravděpodobně nejcitovanější filosof 20. století, je proslulý tím, že předložil k úvaze dvě radikálně odlišná filosofická stanoviska. Malinowski byl zakladatelem moderní britské sociální antropologie a obvykle se mu připisuje zásluha, že byl objevitelem etnografické práce v terénu, základní výzkumné metody v celé oblasti sociálních věd. Tato kniha vysoce originálním způsobem ukazuje, jak myšlení obou mužů i obě Wittgensteinovy filosofie vyrůstaly pod vlivem společných domněnek – hojně sdílených v habsburské říši – o lidské povaze, společnosti a jazyku. Je to zároveň pádná kritika Wittgensteina – a tím implicitně i konvenční filosofie – za to, že opomněl vzít tyto domněnky v úvahu. Tato Gellnerova poslední kniha propojila témata, jež celoživotně poutala autorův zájem, stala se ztělesněním jeho přesvědčení, že filosofie zdaleka „nenechává všechno tak, jak to je“, nýbrž je o důležitých historických, sociálních a osobních otázkách.
Gellnerovo dílo, které zahrnuje zhruba 20 publikovaných knih a nesčetné množství článků, je svědectvím o hledání stále přesnějších a úplnějších odpovědí na otázky, co je a jak vznikl moderní svět, ve kterém žijeme. Ernest Gellner je nepochybně jedním z největších světových autorů přemýšlejících a píšících o modernitě. Ale není to autor módní, někdo, kdo je nesen vlnou kritiky modernity. Ba právě naopak. Lze říci, že v podstatě stojí za hodnotami, které vytvořily to, co se označuje pojmem „moderní svět“. Iracionalismus postmodernistů považoval za velké nebezpečí dnešní doby. Byl však zároveň kritický k tradičnímu racionalismu.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová, ISBN-10: 80-200-1310-5, Academia
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost - Studentské vydání
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-200-1347-4, Academia
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost - Studentské vydání
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-200-1446-7, Academia
Smrt jako filosofický problém
Georg Scherer, ISBN-10: 80-7192-914-X, Karmelitánské nakladatelství
Smrt ve středu
Petr Hájek, ISBN-13: 978-80-7363-269-4, Dokořán
Sociální konstrukce reality - Pojednání o sociologii vědění
Peter I. Berger, Thomas Luckmann, ISBN-10: 80-85959-46-1, CDK
Sociosémiotika umělecké komunikace
Zdeněk Pospíšil, ISBN-10: 80-7326-059-X, Albert
Současná politická filosofie
János Kis, ISBN-10: 80-86005-60-7, Oikoymenh
Společenská dělba práce
Émile Durkheim, ISBN-10: 80-7325-041-1, CDK
Společnost a vědění - Od Gutenberga k Diderotovi
Peter Burke, ISBN-13: 978-80-246-1319-2, Karolinum
Společnost nevolnosti - Eseje z pozdější doby
Václav Bělohradský, ISBN-13: 978-80-86429-80-9, SLON
Staroslověnská čítanka
Zoe Hauptová, Radoslav Večerka, ISBN-10: 80-246-0478-7, Karolinum
Stručné dějiny antické filozofie
Thorsten Paprotny, ISBN-10: 80-7178-900-3, Portál
Svět bez nás
Alan Weisman, ISBN-13: 978-80-257-0072-3, Dokořán
Svoboda, svědomí, soužití - Kapitoly z mezilidské etiky
Erazim Kozák, ISBN-10: 80-86429-35-0, SLON
Svobodný svět - Amerika, Evropa a budoucnost Západu
Timothy Garton Ash, ISBN-10: 80-7185-707-6, Paseka
Tajemství slov
Vlastimil Styblík, ISBN-10: 80-7235-336-5, SPN
Technologizace slova
Walter J. Ong, ISBN-10: 80-246-1124-4, Karolinum
Tokijské květy - V rozhovoru s Alešem Palánem
Ludvík Armbruster, ISBN-13: 978-80-7195-078-3, Karmelitánské nakladatelství
Totalitarismus
Ivo T. Budil, ISBN-10: 80-90341-23-3, Dryada
Totalitarismus 2
Ivo T. Budil, Tereza Zíková, ISBN-10: 80-87025-03-2, Dryada
Třetí cesta – aby války už nebyly - Zamyšlení na lidským bytím
Miloš Žádník, ISBN-10: 80-86198-35-9, Svítání
Utopistika - Historické rozhodování ve 21. století
Immanuel Wallerstein, ISBN-10: 80-903355-4-3, INTU
Úvahy post-transformační
Václav Klusoň, ISBN-13: 978-80-246-1430-4, Karolinum
Věčná dramata - Skrytý smysl řecké mytologie
Edward F. Edinger, ISBN-13: 978-80-903715-6-9, Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka
Velké postavy východního myšlení - Slovník myslitelů
Ian P. McGreal, ISBN-10: 80-85190-93-1, Prostor
 6 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML