Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Jazyk a samota

Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema

Jazyk a samota

Ernest Gellner

nakl.: CDK, 1. vyd., 2005
248 str., čb., váz., 130x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7325-055-1
cena:
 298,-

Kniha Jazyk a samota vrhá nové světlo na dva myslitele, o nichž se v jejich době nejvíce psalo; Wittgensteina a Malinowského. Wittgenstein, pravděpodobně nejcitovanější filosof 20. století, je proslulý tím, že předložil k úvaze dvě radikálně odlišná filosofická stanoviska. Malinowski byl zakladatelem moderní britské sociální antropologie a obvykle se mu připisuje zásluha, že byl objevitelem etnografické práce v terénu, základní výzkumné metody v celé oblasti sociálních věd. Tato kniha vysoce originálním způsobem ukazuje, jak myšlení obou mužů i obě Wittgensteinovy filosofie vyrůstaly pod vlivem společných domněnek – hojně sdílených v habsburské říši – o lidské povaze, společnosti a jazyku. Je to zároveň pádná kritika Wittgensteina – a tím implicitně i konvenční filosofie – za to, že opomněl vzít tyto domněnky v úvahu. Tato Gellnerova poslední kniha propojila témata, jež celoživotně poutala autorův zájem, stala se ztělesněním jeho přesvědčení, že filosofie zdaleka „nenechává všechno tak, jak to je“, nýbrž je o důležitých historických, sociálních a osobních otázkách.
Gellnerovo dílo, které zahrnuje zhruba 20 publikovaných knih a nesčetné množství článků, je svědectvím o hledání stále přesnějších a úplnějších odpovědí na otázky, co je a jak vznikl moderní svět, ve kterém žijeme. Ernest Gellner je nepochybně jedním z největších světových autorů přemýšlejících a píšících o modernitě. Ale není to autor módní, někdo, kdo je nesen vlnou kritiky modernity. Ba právě naopak. Lze říci, že v podstatě stojí za hodnotami, které vytvořily to, co se označuje pojmem „moderní svět“. Iracionalismus postmodernistů považoval za velké nebezpečí dnešní doby. Byl však zároveň kritický k tradičnímu racionalismu.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Logika - Průvodce pro každého
Graham Priest, ISBN-13: 978-80-7363-124-6, Dokořán
Malá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmů
Jan Sokol, ISBN-13: 978-80-7429-056-5, Vyšehrad
Malá kniha velkých náhod
John Martineau, ISBN-13: 978-80-7363-096-6, Dokořán
Malé album velkých myslitelů - Stručně a přehledně o významných osobnostech světové filozofie
Philip Stokes, ISBN-13: 978-80-7243-313-1, Brána
Mediální diskurz postmoderny - K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů
Jiří Bystřický , ISBN-10: 80-246-0254-7, Karolinum
Medicína v kontextu západního myšlení
Lydie Fialová, Petr Kouba, Martin Špaček, ISBN-13: 978-80-7262-513-0, Galén
Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity
Jaroslav Puchmertl, ISBN-13: 978-80-7387-055-3, Triton
Morfologie mluvené češtiny - Frekvenční analýza
Jitka Šonková, ISBN-13: 978-80-7106-956-0, NLN
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie
Ivo T. Budil, ISBN-10: 80-7254-321-0, Triton
Naše doba a hlubiny tajemství
Jan Fiksa, ISBN-13: 978-80-7266-254-8, Matice cyrilometodějská
O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších
Rémi Brague, ISBN-13: 978-80-7325-246-5, CDK
O násilí
Hannah Arendtová, ISBN-10: 80-7298-128-5, Oikoymenh
O procesu civilizace I.
Norbert Elias, ISBN-10: 80-7203-838-9, Argo
O procesu civilizace II.
Norbert Elias, ISBN-13: 978-80-7203-962-3, Argo
O růži, Tibeťanech a postmodernismu
Jiří Pavelka, ISBN-10: 80-85914-50-6, BONUS A
O společenské smlouvě - Neboli o zásadách státního práva
Jean – Jack Rousseau, ISBN-10: 80-86473-10-4, Aleš Čeněk
Od zneuznání ke spravedlnosti - Kritická teorie globální společnosti a politiky
ISBN-13: 978-80-7007-362-9, Filosofia
Odkud zlo? - O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle
Jan Payne, ISBN-10: 80-7254-500-0, Triton
Odsud až do nekonečna - Průvodce moderní matematikou
Ian Stawart, ISBN-10: 80-7203-775-7, Argo
Ohlasy z jiného světa
Philip Yancey, ISBN-10: 80-7255-098-5, Návrat domů
Okem ducha
Dušan Plěštil, ISBN-10: 80-7298-148-X, Oikoymenh
Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání - Podivuhodné eseje o lásce, řádu a démonické svobodě
Libor Teplý, ISBN-10: 80-86871-03-7, FOTEP
Otázky naší doby - Filozoficko-teologický slovník
Claude Tresmontant, ISBN-10: 80-86598-94-2, Barrister & Principal
Péče o duši I
Jan Patočka, ISBN-10: 80-86005-24-0, Oikoymenh
Pět Tibeťanů - Staré tajemství himálajských údolí působí zázraky
Peter Kelder, ISBN-10: 80-85213-44-3, Pragma
Platón
Dave Robinson, Judy Groves, ISBN-10: 80-7178-639-X, Portál
 4 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML