Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Češi

Češi - obrázek není k dispozici

Jan Patočka

nakl.: Oikoymenh, 1. vyd., 2006
904 str., čb., váz., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7298-181-1
cena:
 595,-

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do stoupy, přináší tento svazek Sebraných spisů významné studie o Masarykovi, jakož i celou řadu kratších článků, úvah a glos k českým osobnostem minulosti i nedávné současnosti, včetně textů o ”Chartě 77”. Svazky připravil k vydání K. Palek a I. Chvatík.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Platonská kniha mrtvých - Eros, energie duše a život po životě
Holger Klaweit, ISBN-10: 80-7281-212-2, Eminent
Politická filozofie - Aktuální problémy
Přemysl Rosůlek a kol., ISBN-13: 978-80-7380-080-2, Aleš Čeněk
Politická filozofie - Základní otázky moderní politologie
Adam Swift, ISBN-10: 80-7178-859-7, Portál
Porozumění symbolu
Vladimír Borecký, ISBN-10: 80-7254-371-7, Triton
Postmodernismus a popírání holocaustu
Robert Eaglestone, ISBN-10: 80-7254-533-7, Triton
Posvátná prostitutka - Věčný aspekt ženství
Nancy Qualls-Corbettová, ISBN-10: 80-85880-31-8, Nakladatelství Tomáše Janečka
Posvátné a profánní
Mircea Eliade, ISBN-10: 80-7298-175-7, Oikoymenh
Potřebujeme filosofii přežití? - Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy
Josef Šmajs, ISBN-13: 978-80-7239-221-6, Doplněk
Pragmatismus - Nové jméno pro staré způsoby myšlení
William James, ISBN-10: 80-7325-022-5, CDK
Pravidla českého pravopisu - Studentské vydání
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-200-1327-9, Academia
Principy obecné, ekonomické a informační etiky
Jiří Vaněk, ISBN-10: 80-86861-54-6, Eurolex Bohemia
Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení
Eduard Radvan, ISBN: 80-903333-0-3b, Centrum strategických studií
Problémy analytické filozofie
Lubomír Valenta, ISBN-10: 80-7182-150-0, Nakladatelství Olomouc
Profesní etika
Helena Janotová a kol., ISBN-10: 80-86861-42-2, Eurolex Bohemia
Proměny hermeneutického myšlení
Jaroslav Hroch, Magdalena Konečná, Lukáš Hlouch, ISBN-13: 978-80-7325-231-1, Centrum pro studium demokracie a kultury
Průhledy do psychologie morálky
Pavel Vacek, ISBN-10: 80-7041-188-0, Gaudeamus
Přehled evropských dějin kultury a umění - Kapitoly o kultuře chování a jednání
Dagmar Rusková, ISBN-10: 80-7041-499-5, Gaudeamus
Restaurování slov - (eseje)
Karel Hvížďala, ISBN-13: 978-80-7367-374-1, Portál
Rosekruciánská duchovní věda
Rudolf Steiner, ISBN-10: 80-86340-21-X, Michael
Rozhovory nad Descartem
Alexandre Koyré, ISBN-10: 80-7021-835-5, Vyšehrad
Sekularizovaný svět a evangelium
Božena Komárková, ISBN-10: 80-901102-9-0, Doplněk
Sémiotika v teorii a praxi - Proměny a stav oboru do konce 20. století
Jarmila Doubravová, ISBN-13: 978-80-7367-493-9, Portál
Slova a pravidla - Složky jazyka
Steven Pinker, ISBN-13: 978-80-200-1641-6, Academia
Slova a věci
Michel Foucault, ISBN-13: 978-80-251-1713-2, Computer Press
Slovník floskulí 2 - Další várka slovního smogu: paslova, pavazby, pamyšlenky
Vladimír Just, ISBN-10: 80-200-1392-X, Academia
Slovník nespisovné češtiny - Argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-7345-098-4, Maxdorf
 5 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML