Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Mobbing

Jak ho rozpoznat a jak mu čelit

Nedostupné
Mobbing

Hans-Jürgen Kratz

nakl.: Management Press, 1. vyd., 2005
132 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7261-127-5
cena:
 240,-

Za mobbing bývá považována řada negativních komunikačních aktů, jichž se pravidelně dopouští jednotlivec nebo několik osob vůči určitému člověku po určitou dobu (nejméně půl roku).
Jistě, všude tam, kde spolu lidé pracují delší dobu, rozhodně často nevládne idylická atmosféra, nýbrž znovu a znovu dochází k různým neshodám, které nás vytrhávají z každodenní pracovní jednotvárnosti, znovu a znovu se zvedají bouřlivé vlny, jež je třeba urovnávat. Tyto konflikty vycházející z protikladných potřeb a hodnotových představ každého člověka však ještě neoznačujeme za mobbing. Se stresovými situacemi, které tyto názorové střety přinášejí, se musíme „chtě nechtě“ naučit žít a umět se s nimi vyrovnat. Nebezpečné mohou být mezilidské vztahy ve chvíli, kdy někdo systematicky, cíleně a často i protiprávně zasahuje do pracovního i soukromého života jiného člověka. Útočník trýznivě a nepřátelsky napadá ostatní zaměstnance a podrobuje je ponižujícímu psychickému teroru – mobbingu. Mobbing může mít několik podob: vykonává-li vedoucí pracovník na svého podřízeného tlak, aby si vynutil jeho přizpůsobení nebo poslušnost, označujeme tyto útoky jako bossing. Naopak, útoky zaměstnanců na vedoucí pracovníky s cílem je zničit nebo znemožnit nazýváme staffing. Za mobbing lze považovat například situaci, kdy jistého člověka někdo z kolegů, nadřízených či podřízených obtěžuje, pomlouvá, donáší na něj nebo jej vylučuje z kolektivu. Mobbingem je i záměrná manipulace s informacemi, které člověk potřebuje ke své práci, s cílem dotyčnému ublížit, záměrně jej poškodit, popřípadě rozzlobit. Mobbing může mít pro firmu velmi nepříjemné následky, které se mohou projevit nejen v pracovních vztazích, ale i ve výkonnosti lidí i ve výsledcích firmy
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru. - Jak se připravit a uspět
C.P. Müller-Thurau, ISBN-13: 978-80-247-3685-3, Grada
Abeceda asistentky a sekretářky - Efektivní komunikace, řízení kanceláře, time management, profesionální image
Eva Škorňová a kol., ISBN-10: 80-7226-932-1, Computer Press
Absolventská práce - Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)
František Francínek, ISBN-13: 978-80-905287-3-4, Ingenio et Arti s.r.o.
Angličtina v práci - Jak úspěšně používat angličtinu a vyvarovat se chyb
Gabi Neumayer, ISBN-10: 80-247-1689-5, Grada
Atraktivní životopis v angličtině - Strategie, tipy a ukázky působivých životopisů, motivačních dopisů a další korespondence v angličtině
Denisa Tošovská, ISBN-10: 80-247-0625-3, Grada
Bakalářská práce - Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)
František Francínek, ISBN-13: 978-80-905287-2-7, Ingenio et Arti s.r.o.
Buďte pozitivní – příklady a cvičení - Pozitivní řízení lidí, pracovní situace, rozvoj zaměstnanců, pět zlatých pravidel pozitivního přístupu
Phil Clements, ISBN-10: 80-7226-427-3, Computer Press
Cukr a bič nestačí - Jak vycházet v práci s lidmi, se kterými vyjít musíte
Wess Roberts, ISBN-10: 80-86517-17-9, ERA
Diplomová práce - zpracování a obhajoba
Václav Liška, ISBN-10: 80-86579-17-4, Powerprint
E-learning učení (se) s online technologiemi
Jiří Zounek, Petr Sudický, ISBN-13: 978-80-7357-903-6, Wolters Kluwer
Chytří pracují, kde chtějí
David Gruber, ISBN-10: 80-86851-20-6, Alfa Publishing
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách
Jadwiga Šanderová, ISBN-13: 978-80-86429-40-3, SLON
Jak dosáhnout souhlasu - Základy úspěšného vyjednávání
Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, ISBN-10: 80-7261-100-3, Management Press
Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi
Norma B. Kahn, ISBN-10: 80-7178-443-5, Portál
Jak jednat s problematickými lidmi - Zvládejte konflikty s úsměvem, rozlišujte různé typy lidí, bojujte s agresí
Roy Lilley, ISBN-10: 80-251-0687-X, Computer Press
Jak napsat diplomovou práci
Umberto Eco, ISBN-10: 80-7198-173-7, Votobia
Jak překonat nesouhlas - Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat
William Ury, ISBN-10: 80-7261-103-8, Management Press
Jak překonat strach z veřejného vysoupení
Janet Esposito, ISBN-13: 978-80-247-3680-8, Grada
Jak připravit úspěšnou přednášku
George M. Hall, ISBN-10: 80-7262-422-9, Galén
Jak psát reklamní text - Sestavení účinných reklamních textů; techniky a zákonitosti tvůrčího psaní; tvorba názvů firem a produktů; tvorba reklamních sloganů; příprava reklamních textů pro různá média; psaní tiskových zpráv a PR článků; nové trendy v myrketingových komunikacích
Zdeněk Křížek, Ivan Crha, ISBN-13: 978-80-247-2452-2, Grada
Jak řídit druhé i sám sebe - Jaké jsou vlastnosti dobrého vůdce a jak je rozvíjet; Zlepšujeme hospodaření s časem; Využijte ve správný okamžik kreativitu i inovace; Jak získat motivací z lidí to nejlepší
John Adair, ISBN-10: 80-251-0784-1, Computer Press
Jak se dostat na střední školu
Václav Mertin, ISBN-10: 80-7169-947-0, Grada
Jak se stát úspěšnou ženou - Změna zaměstnání; Kariéra; Vztahy na pracovišti
Marie Němcová, ISBN-10: 80-247-1597-X, Grada
Jak si vytvořit působivý image - Krok za krokem k úspěšné kariéře
Eleri Sampsonová, ISBN-10: 80-7261-079-1, Management Press
Jak úspěšně řídit prodejní tým
Ivan Bureš, ISBN-10: 80-7261-109-7, Management Press
Jak úspěšně studovat cizí jazyky
Ivan Kupka, ISBN-13: 978-80-247-2000-5, Grada
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML