Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Srdce změny

Skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace

Již není v prodeji!
Srdce změny

John P. Kotter, Dan S. Cohen

nakl.: Management Press, 1. vyd., 2003
200 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7261-095-3
cena:
 290,-

Mezinárodní bestseller předního světového autora v oboru vedení lidí, rozvoje vůdčích schopností a řízení transformačních procesů Johna Kottera Vedení procesu změny zaznamenal průvodní jevy (obavy, strach, sebeuspokojení, projevy cynismu), s nimiž se manažeři po celém světě setkávají při prosazování změn zásadnější povahy, ale zároveň jim poskytl i osmifázový program transformace – sled osmi kroků, jimiž lidé a organizace musí projít, aby vytvořili a upevnili nové způsoby jednání a nové provozní postupy.
V nové knize Srdce změny, jejímž spoluautorem je Dan S. Cohen a kterou s podtitulem Skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace, se autoři dostávají k samému jádru problémů, s nimiž se lidé při každém z těchto kroků setkávají – k tomu jak změny skutečně probíhají. Využili přitom poznatků rozsáhlého výzkumu prováděného v desítkách různých organizací po celém světě, který přinesl nový soubor klíčových témat a shromáždil množství příběhů ilustrujících a umožňujících lépe pochopit transformační proces o osmi krocích. Jejich nejdůležitějším zjištěním je, že ústřední problém nikdy netkví ve strategii, struktuře, v systémech či kultuře, ale že podstata problému vždy spočívá v otázce, jak změnit chování lidí. A zatímco mnoho manažerů se stále domnívá, že předpokladem takové změny je změna myšlení lidí, Kotter s Cohenem dokládají, že klíčový význam zde má – často i dramatické – zprostředkování strhující, burcující a přesvědčivé názorné zkušenosti, později doprovázené hlubokým emocionálním prožitkem úspěchu, nikoli racionální analýza a řeč kvantitativních ukazatelů. Ve vysoce úspěšných programech změn lidé nacházejí způsoby, jak druhým lidem pomoci vidět problémy nebo jejich řešení takovými způsoby, jež ovlivňují zejména emoce, nikoli jen myšlení. Pocity a emoce změní chování lidí natolik, že dokáží překonat i četné překážky na cestě k zásadní změně. Méně úspěšné případy implementace změny naopak tyto znaky práce s prožitky, pocity a emocemi většinou postrádají. Struktura knihy je dána osmi kroky, protože těchto osm kroků odpovídá zkušenosti lidí, tomu, jak proces změny a jeho dílčí fáze prožívají. Úspěšný program změny je určitým vývojovým procesem a kapitoly knihy sledují jeho fáze. Autoři v nejvyšší míře uplatňují to, k čemu při svém výzkumu došli – problémy ukazují prostřednictvím skutečných příběhů, převyprávěných z hlediska skutečných lidí. John Kotter a Dan Cohen se prostřednictvím těchto nevšedních příběhů dotýkají samé podstaty, samého jádra, samého srdce problému realizace změny a ukazují, že právě apel, který se zmocňuje srdcí lidí, jejich cítění a emocí, je tak silným motivačním činitelem, že dokáží překonat i ty nejhrozivější překážky a se svými organizacemi dosahovat neuvěřitelných výsledků.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
100 zlatých pravidel úspěšného managera
Richard Templar, ISBN-10: 80-247-1387-X, Grada
7 návyků skutečně efektivních lidí
Zásady osobního rozvoje, které změní váš život, ISBN-13: 978-80-7261-241-3, Management press
99 tipů pro úspěšnější reklamu
Monika Monzel, ISBN-13: 978-80-247-2928-2, Grada
Abeceda asistentky a sekretářky - Efektivní komunikace, řízení kanceláře, time management, profesionální image
Eva Škorňová a kol., ISBN-10: 80-7226-932-1, Computer Press
Abeceda prosperity
Jan Keller, ISBN-10: 80-7239-125-9, Doplněk
Asertivita pro manažery
Dagmar Lahnerová, ISBN-13: 978-80-247-2892-6, Grada
Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích
Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha a kol., ISBN-13: 978-80-247-2365-5, Grada
Bude hůř, ale vám bude líp - Vše je jen o úspěšné komunikaci
David Gruber , ISBN-13: 978-80-265-0003-2, BizBooks
Cestovní ruch - Informační a komunikační technologie
Josef Zelenka, ISBN-13: 978-80-7041-514-6, Gaudeamus
Cestovní ruch - Soubor studijních materiálů
Kateřina Ryglová, ISBN-13: 978-80-7418-028-6, KEY Publishing
Člověk a čas - Time management IV. generace
Petr Pacovský, ISBN-10: 80-247-1701-8, Grada
Diagnostické metody v personalistice
Jaroslav Ester Evangelu, ISBN-13: 978-80-247-2607-6, Grada
Diplomová práce - zpracování a obhajoba
Václav Liška, ISBN-10: 80-86579-17-4, Powerprint
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
Jiří Tošner, Olga Sozanská, ISBN-10: 80-7367-178-6, Portál
Doprovodné služby – konkurenční výhoda?
L. Kaňovská, E. Tomášková, ISBN-13: 978-80-7204-619-5, CERM
Efektivní vzdělávání zaměstnanců
Josef Vodák, Alžběta Kucharčíková, ISBN-13: 978-80-247-1904-7, Grada
Etické řízení ve firmě - Nástroje a metody; Etický a sociální audit
Anna Putnová, Pavel Seknička, ISBN-13: 978-80-247-1621-3, Grada
Etiketa v řízení a politice
Marcela Vítková, ISBN-10: 80-7041-832-X, Gaudeamus
Grafologie pro personalisty a manažery - Typologie v písmu; Manažerský rukopis; Jak píší personalisté; Stabilita, labilita a stres na papíře
Vlaďka Fischerová-Katzerová, Dana Češková-Lukášová, ISBN-13: 978-80-247-1552-0, Grada
Hledání pružné organizace - Věda do kapsy
Miroslav Gregor a kol., ISBN-10: 80-210-0663-3, MU Brno
Hospodaření s časem
John Adair, ISBN-10: 80-86851-07-9, Alfa Publishing
Jak psát reklamní text - Sestavení účinných reklamních textů; techniky a zákonitosti tvůrčího psaní; tvorba názvů firem a produktů; tvorba reklamních sloganů; příprava reklamních textů pro různá média; psaní tiskových zpráv a PR článků; nové trendy v myrketingových komunikacích
Zdeněk Křížek, Ivan Crha, ISBN-13: 978-80-247-2452-2, Grada
Jak řídit druhé i sám sebe - Jaké jsou vlastnosti dobrého vůdce a jak je rozvíjet; Zlepšujeme hospodaření s časem; Využijte ve správný okamžik kreativitu i inovace; Jak získat motivací z lidí to nejlepší
John Adair, ISBN-10: 80-251-0784-1, Computer Press
Jak se prosadit a přesvědčit ostatní - Prasaďte své návrhy, nápady a projekty
Gianna Possehl, Frank Kittel, ISBN-13: 978-80-247-2677-9, Grada
Jak se snadno učit a více si pamatovat
Kossak Hans Christian, ISBN-13: 978-80-247-4009-6, Grada
Jak úspěšně řídit prodejní tým
Ivan Bureš, ISBN-10: 80-7261-109-7, Management Press
 1 / 5   1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML