Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Rétorika

Umění mluvit a jednat s lidmi

Nedostupné
Rétorika

Jaroslav Kohout

nakl.: Management Press, 4. doplněné vyd., 2005
172 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7261-072-4
cena:
 230,-

Jeden z výzkumů věnovaných manažerům obsahoval i snímek jejich pracovního dne. Není bez zajímavosti, že dvaašedesát procent pracovní doby manažera připadlo na osobní styk s jinými lidmi (porady, jednání s návštěvami, telefonické rozhovory, veřejná vystoupení...). Přitom nejen u nás, ale i v řadě vyspělých zemí se často více než polovina manažerů může pochlubit technickým vzděláním, které na tuto skutečnost často nepamatovalo. A přitom například analýza inzerátů dokládá, že od uchazečů o místa manažerů se jako jedna z nejčastěji uváděných schopností vyžaduje umění dobře komunikovat.
Není tedy divu, že se tato kniha zkušeného autora a pedagoga Jaroslava Kohouta dočkala svého nového, již 4. doplněného vydání. Možná že na první pohled titul díla vede k domněnce, že je určeno především učitelům a profesionálním politikům a jiným řečníkům. Pohled do obsahu však tento dohad jednoznačně vyvrací. Autor se po zajímavém historickém exkursu do dějin rétoriky zabývá navýsost praktickými otázkami. Všechny své poznatky důsledně spojuje s potřebami řídících pracovníků. V kapitole Řeč mluvená, psaná a viděná čtenář najde informace o základních poruchách hlasu a jak proti nim bojovat, stejně jako praktické rady pro vedení porad, udělování pochval či kritiku podřízených. Část kapitoly věnovaná „řeči viděné“objasňuje význam a důsledky nonverbální komunikace. Upozorňuje na chyby, kterých se můžeme dopustit při jednání v mimice či v pohybech rukou. Další část věnovaná užitečným radám, jak dobře mluvit, vysvětluje význam spisovného jazyka pro dorozumění, ale také upozorňuje na zlozvyky vedoucí k nepochopení projevu. Charakterizuje je Murphyho zákonem pro nositele Nobelovy ceny: Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. Autor se zabývá i otázkami mluveného projevu a stresu, resp. trémy a jak je odstranit, přináší praktické rady, které z rétoriky vyplývají pro manažery, zaměřuje se i na otázky správného vedení obchodního jednání či jak úspěšně pěstovat řečnické dovednosti. Kniha, která je napsána velmi srozumitelně a čtivě, umožňuje prakticky každému zlepšit vlastní komunikační návyky, naučit se vystupovat na veřejnosti. Stala se také textem pro náročné vysokoškolské kursy, jakož i populární semináře určené nejširší veřejnosti.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie
Vít Hušek, Petr Kitzler, Jana Plátová, ISBN-13: 978-80-7325-190-1, CDK
Asertivita nejen na pracovišti - Jak si vážit sám sebe a nenechat se využívat
Tomáš Novák, ISBN-13: 978-80-265-0020-9, BizBooks
Cybersex - Forma internetové komunikace
Radana Divínová, ISBN-10: 80-7254-636-8, Triton
Jak se snadno učit a více si pamatovat
Kossak Hans Christian, ISBN-13: 978-80-247-4009-6, Grada
Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci
Sargent Emma, Fearon Tim, ISBN-13: 978-80-247-4268-7, Grada
Komunikace a prezentace - Umění mluvit, slyšet a rozumět
Jiří Plamínek, ISBN-13: 978-80-247-2706-6, Grada
Komunikace argumentace rétorika
Milan Klapek, ISBN-13: 978-80-247-2652-6, Grada
Komunikace s lidmi s postižením
Josef Slowík, ISBN-13: 978-80-7367-691-9, Portál
Konverzace, jazyk a jejich možnosti - Postmoderní přístup k terapii
Harlene Anderson, ISBN-13: 978-80-903858-6-3, NC Publishing
Lektorské finty - Jak připravit a realizovat zajímavá školení
Jana Šoferová, ISBN-13: 978-80-247-2483-6, Grada
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci
Zbyněk Vybíral, ISBN-13: 978-80-7367-429-8, Portál
Mediace v teorii a praxi
Lenka Holá, ISBN-13: 978-80-247-3134-6, Grada
Moc slova
Lubomír Mlčoch, ISBN-10: 80-246-0587-2, Karolinum
Moderní rétorika - Jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli
Alena Špačková, ISBN-10: 80-247-1704-2, Grada
Na co se nás často ptáte - Ze zkušeností jazykové poradny
A. Černá, I. Svobodová, J. Šimandl, L. Uhlířová, ISBN-10: 80-7183-260-X, Scientia
Nádoba plná řeči
Irena Vaňková, ISBN-13: 978-80-246-1122-8, Karolinum
Neverbální komunikace dětí - Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky
ISBN-10: 80-7367-043-7, Portál
Průvodce mezilidskou komunikací - Přístupy – dovednosti – poruchy
Ivo Plaňava, ISBN-10: 80-247-0858-2, Grada
Rétorika - Vážnost mluveného slova
Božena Šmajsová Buchtová, ISBN-13: 978-80-247-3031-8, Grada
Rétorika a komunikace - 14. vydání
Dieter-W. Allhoff, Waltraud Allhoff, ISBN-13: 978-80-247-2283-2, Grada
Rétorika a prezentace - Jak s jistotou a působivě přednášet; Tipy a triky pro úspěšnou prezentaci; Vizuální a verbální techniky; Převědčovací a argumentační strategie; Od flipchartu po PowerPoint
Emil Hierhold, ISBN-13: 978-80-247-2423-2, Grada
Rétorika a řečová kultura
Jiří Kraus, ISBN-13: 978-80-246-1829-6, Univerzita Karlova v Praze
Rétorika pro obchodníky i běžný život - + DVD videokurz
Vojtěch Černý, ISBN-13: 978-80-251-3052-0, Cpress
Rétorika v evropské kultuře
Jiří Kraus, ISBN-10: 80-200-0659-1, Academia
Rétorika v praxi - Hovořit je umění, Zásady působivého projevu, Efektivní komunikace
Thomas Wieke, ISBN-10: 80-7234-418-8, Rebo Productions
Rétorika v praxi - Staňte se přesvědčivým řečníkem
Peter Flume, ISBN-13: 978-80-247-2216-0, Grada
 1 / 2   1  2   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML