Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Staří psi a nové triky

aneb O tvořivosti a spolupráci

Staří psi a nové triky

Warren Bennis

nakl.: Management Press, 1. vyd., 2001
176 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7261-045-7
cena:
 230,-

V dnešním dynamicky proměnlivém podnikatelském světě, ve světě, v němž dnes a denně silnější „pohlcují“ slabší, je nezbytné, aby si všichni manažeři bez ohledu na své postavení osvojili nové způsoby práce založené na týmové spolupráci a kreativitě. Přestože tato skutečnost platí pro všechny, více než kohokoli jiného se týká „starých psů“, často zvyklých na stereotypní jednání a „osvědčené“ metody řízení nerespektující nové požadavky, které s sebou přinášejí tržní ekonomika a prostředí tvrdé konkurence. Tito lidé nezřídka reagují na změny negativně, považují je za něco, co ohrožuje jejich postavení a bezpečí. Jimi vedené firmy, v nichž postupně začnou převládat zastaralé, již překonané pracovní postupy, pak ztrácejí dynamiku, upadají, až jednoho dne zaniknou a stanou se minulostí.
Nejnovější Bennisova kniha Staří psi a nové triky aneb O tvořivosti a spolupráci s humorem a s patřičnou nadsázkou předkládá 25 „triků“ – doporučení – jak využít potenciálu starších manažerů, aby byli schopni tvořivým způsobem realizovat potřebné změny a stali se z nich kreativní lídři.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Nekonvenční myšlení - 17 pravidel pro vítězství v byznysu
Anja Förster, Peter Kreuz, ISBN-13: 978-80-247-1741-8, Grada
Obchodní korespondence dopisy, e-maily, faxy - Jak přesvědčivě písemně komunikovat a vyvarovat se chyb
Gabi Neumayer, ISBN-10: 80-247-1681-7, Grada
Odvaha podnikat
F. Trias de Bes, ISBN-13: 978-80-7387-333-2, Triton
Pátá disciplína - Teorie a praxe učící se organizace
Peter M. Senge, ISBN-13: 978-80-7261-162-1, Management Press
Personální řízení - Teoretická východiska a vývoj
Renata Kocianová, ISBN-10: 80-86432-97-1, Eurolex Bohemia
Personální řízení 2 - Část 1
Josef Koubek, ISBN-10: 80-245-1022-7, Oeconomica - Nakladatelství VŠE
Poprvé šéfem - Jak uspět na vedoucí pozici
Ralph Frenzel, ISBN-13: 978-80-247-2841-4, Grada
Pozitivní řízení - Asertivita pro manažery
Paddy O´Brienová, ISBN-10: 80-7261-077-5, Management Press
Přehled statistických metod - Analýzy a metaanalýza dat
Jan Hendl, ISBN-13: 978-80-7367-482-3, Portál
Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Dan Marek, Tomáš Kantor, ISBN-13: 978-80-87029-13-8, Barrister & Principal
Psychogie a sociologie řízení
Miroslav Kadlčík, ISBN-10: 80-7041-951-2, Gaudeamus
Psychologie reklamy - Nové trendy a poznatky
Jitka Vysekalová a kol., ISBN-13: 978-80-247-2196-5, Grada
Psychologie vůdcovství - Lídři a uplatňování moci
Josef Lukas, Josef Smolík, ISBN-13: 978-80-251-2139-9, Computer Press
Public relations jako ovlivňování mínění - 2., rozšířené vydání
Jozef Ftorek, ISBN-13: 978-80-247-2678-6, Grada
Reklama - teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie
Pavel Horňák, ISBN-13: 978-80-904273-3-4, VeRBuM
Reklama v češtině
Světka Čmejrková, ISBN-10: 80-85927-75-6, LEDA
Rétorika a prezentace - Jak s jistotou a působivě přednášet; Tipy a triky pro úspěšnou prezentaci; Vizuální a verbální techniky; Převědčovací a argumentační strategie; Od flipchartu po PowerPoint
Emil Hierhold, ISBN-13: 978-80-247-2423-2, Grada
Rozhodnutí je na tobě - Cesty z každodenní nespokojenosti
Sprenger Reinhard K., ISBN-13: 978-80-247-4565-7, Grada
Rozhodování jednotlivce - Teorie a skutečnost – obecná část
Michal Skořepa, ISBN-10: 80-246-0960-6, Karolinum
Rozvoj a vzdělávání pracovníků - Strategie rozvoje lidských zdrojů; Řízení podle kompetencí; E-learning a e-development; Outdoorové programy
František Hroník, ISBN-13: 978-80-247-1457-8, Grada
Rukověť dobrého lektora - Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející
Petr Kazík, ISBN-13: 978-80-247-2453-9, Grada
Řeč těla - Přesvědčte svou mimikou, gesty a držením těla
Tiziana Bruno, Gragor Adamczyk, ISBN-13: 978-80-247-2008-1, Grada
Řeč těla + DVD - Neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život
Vojtěch Černý, ISBN-13: 978-80-251-1658-6, Computer Press
Řízení lidských zdrojů
Michael Armstrong, ISBN-10: 80-247-0469-2, Grada
Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy
Michael Armstrong, ISBN-13: 978-80-247-1407-3, Grada
Řízení lidských zdrojů - Základy moderní personalistiky
Josef Koubek, ISBN-10: 80-7261-033-3, Management Press
 3 / 5    předchozí strana  1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML