Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Management

Teorie a praxe v informační společnosti

Nedostupné
Management

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková

nakl.: Management Press, 1. vyd., 2005
316 str., čb., brož., 165x235 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7261-041-4
cena:
 290,-

Mimořádné postavení knihy L. Vodáčka a O. Vodáčkové Management (podtitul Teorie a praxe v informační společnosti) na domácím trhu manažerské literatury je očividné. Dílo, jež vychází z živého kontaktu s podnikatelskou praxí a jejími problémy, je navíc založeno na obeznámenosti se světovou manažerskou literaturou, která nemá v domácím prostředí obdoby. Má však i jiné přednosti: rozsah knihy je zvládnutelný i při mimořádném časovém vytížení a navíc je cenově dostupná i pro studentskou veřejnost. Dotisk jejího čtvrtého, doplněného a rozšířeného vydání právě vychází v nakladatelství Management Press.
Úvodní partie knihy jsou věnovány „abecedě“ managementu, tj. vymezení základních pojmů a historickému vývoji „management science“ i jejího předmětu, významným manažerským teoriím, směrům a přístupům, resp. školám. Pozornost se pochopitelně zaměřuje také na východiska a obecné principy manažerské práce. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci manažerských funkcí. Již klasická matice sekvenčních a paralelních manažerských funkcí pak tvoří pořádající princip dalšího výkladu a určuje i strukturu knihy (plánování – organizování – personální zajištění – vedení lidí – kontrola a prostupující funkce analýzy, rozhodování a implementace, která zahrnuje i funkci koordinace). Toto pojetí také koresponduje se strukturou kursů managementu, jak jsou přednášeny na předních světových univerzitách. Jednotlivé kapitoly přinášejí fundovaný a ucelený přehled příslušné problematiky z hlediska věcného i vývojového, kniha vcelku pak čtenáři pomáhá vytvořit si komplexní pohled na teorii i praxi moderního managementu – jeho „základy“ i nejnovější proudy, trendy a tendence, jeho úkoly, problémy i slibná řešení. Mimořádná pozornost je ve čtvrtém vydání knihy věnována vývoji manažerské teorie a praxe na přelomu tisíciletí, s důrazem na hluboké změny, které pro management přináší bouřlivý rozvoj informační společnosti, resp. „společnosti znalostí“. Příznačné přitom je, že v centru pozornosti autorů není pouze rozvoj informačních systémů a systémů elektronické komunikace, založených na moderních informačních technologiích, ale úvahám o možnostech a výzvách rozvíjející se globální společnosti založené na znalostech dominuje zejména úloha tvůrčího vedení lidí a týmů s jejich intelektuálním kapitálem a svébytnou kulturou. Podnikatelům a podnikovým manažerům kniha pomáhá v rychlé orientaci v manažerské profesi i v jejích základních funkcích a představuje pro ně zdroj inspirace i doporučení, jak zahraniční poznatky a zkušenosti tvořivě aplikovat v našich podmínkách. Nespornou předností publikace je samozřejmě i její přehledné, „učebnicové“ pojetí. Široké uplatnění proto nachází i při výuce na vysokých (i středních) školách ekonomického směru a v různých formách manažerské přípravy.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
100 zlatých pravidel úspěšného managera
Richard Templar, ISBN-10: 80-247-1387-X, Grada
7 návyků skutečně efektivních lidí
Zásady osobního rozvoje, které změní váš život, ISBN-13: 978-80-7261-241-3, Management press
99 tipů pro úspěšnější reklamu
Monika Monzel, ISBN-13: 978-80-247-2928-2, Grada
Abeceda asistentky a sekretářky - Efektivní komunikace, řízení kanceláře, time management, profesionální image
Eva Škorňová a kol., ISBN-10: 80-7226-932-1, Computer Press
Abeceda prosperity
Jan Keller, ISBN-10: 80-7239-125-9, Doplněk
Asertivita pro manažery
Dagmar Lahnerová, ISBN-13: 978-80-247-2892-6, Grada
Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích
Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha a kol., ISBN-13: 978-80-247-2365-5, Grada
Bude hůř, ale vám bude líp - Vše je jen o úspěšné komunikaci
David Gruber , ISBN-13: 978-80-265-0003-2, BizBooks
Cestovní ruch - Informační a komunikační technologie
Josef Zelenka, ISBN-13: 978-80-7041-514-6, Gaudeamus
Cestovní ruch - Soubor studijních materiálů
Kateřina Ryglová, ISBN-13: 978-80-7418-028-6, KEY Publishing
Člověk a čas - Time management IV. generace
Petr Pacovský, ISBN-10: 80-247-1701-8, Grada
Diagnostické metody v personalistice
Jaroslav Ester Evangelu, ISBN-13: 978-80-247-2607-6, Grada
Diplomová práce - zpracování a obhajoba
Václav Liška, ISBN-10: 80-86579-17-4, Powerprint
Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
Jiří Tošner, Olga Sozanská, ISBN-10: 80-7367-178-6, Portál
Doprovodné služby – konkurenční výhoda?
L. Kaňovská, E. Tomášková, ISBN-13: 978-80-7204-619-5, CERM
Efektivní vzdělávání zaměstnanců
Josef Vodák, Alžběta Kucharčíková, ISBN-13: 978-80-247-1904-7, Grada
Etické řízení ve firmě - Nástroje a metody; Etický a sociální audit
Anna Putnová, Pavel Seknička, ISBN-13: 978-80-247-1621-3, Grada
Etiketa v řízení a politice
Marcela Vítková, ISBN-10: 80-7041-832-X, Gaudeamus
Grafologie pro personalisty a manažery - Typologie v písmu; Manažerský rukopis; Jak píší personalisté; Stabilita, labilita a stres na papíře
Vlaďka Fischerová-Katzerová, Dana Češková-Lukášová, ISBN-13: 978-80-247-1552-0, Grada
Hledání pružné organizace - Věda do kapsy
Miroslav Gregor a kol., ISBN-10: 80-210-0663-3, MU Brno
Hospodaření s časem
John Adair, ISBN-10: 80-86851-07-9, Alfa Publishing
Jak psát reklamní text - Sestavení účinných reklamních textů; techniky a zákonitosti tvůrčího psaní; tvorba názvů firem a produktů; tvorba reklamních sloganů; příprava reklamních textů pro různá média; psaní tiskových zpráv a PR článků; nové trendy v myrketingových komunikacích
Zdeněk Křížek, Ivan Crha, ISBN-13: 978-80-247-2452-2, Grada
Jak řídit druhé i sám sebe - Jaké jsou vlastnosti dobrého vůdce a jak je rozvíjet; Zlepšujeme hospodaření s časem; Využijte ve správný okamžik kreativitu i inovace; Jak získat motivací z lidí to nejlepší
John Adair, ISBN-10: 80-251-0784-1, Computer Press
Jak se prosadit a přesvědčit ostatní - Prasaďte své návrhy, nápady a projekty
Gianna Possehl, Frank Kittel, ISBN-13: 978-80-247-2677-9, Grada
Jak se snadno učit a více si pamatovat
Kossak Hans Christian, ISBN-13: 978-80-247-4009-6, Grada
Jak úspěšně řídit prodejní tým
Ivan Bureš, ISBN-10: 80-7261-109-7, Management Press
 1 / 5   1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML