Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Člověk hledá člověka

Člověk hledá člověka

Eva Bedrnová

nakl.: Management Press, 2. přepracované vyd., 2001
230 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7261-040-6
cena:
 230,-

Kniha doc. dr. Evy Bedrnové Člověk hledá člověka je určena tomu nejširšímu okruhu čtenářů – poutavě, vtipně a zasvěceně provádí „labyrintem“ mezilidských vztahů; těmi nejjednoduššími, nezávaznými, v podstatě náhodnými kontakty počínaje a těmi nejzávaznějšími a nejintimnějšími, tj. vztahy partnerskými a manželskými konče. (Rozhodně ale před sebou nemáme knihu výlučně o tom, „jak na to“, jak najít „toho pravého“ či „tu pravou“, resp. jak navazovat pragmatické, účelově výhodné společenské či pracovní vztahy, ačkoli ani tyto typy mezilidských interakcí autorka neopomíjí. Obsahu, zaměření knihy by proto asi nejspíše odpovídal název Člověk se setkává s člověkem nebo Člověk mezi lidmi. Prostě jde o „mapu“ s „optimálním měřítkem“, průvodce umožňujícího orientaci v „krajině“ lidí a mezilidských vztahů, o „typologii“, „klíč k určování“ vztahů, tj. k jejich identifikaci a pochopení jejich charakteristických znaků, smíme-li takto „nečtivě“ parafrázovat a rozšířit slova autorčina úvodu.) Autorka se zabývá často spletitými souvislostmi navázání či vzniku mezilidských vztahů, rozvíjení a zániku, včetně postupného vytváření nové „vztahové kapacity“ člověka. Rozebírá podmínky, které vznik jednotlivých typů vztahů ovlivňují, a charakterizuje mechanismy, dynamiku a pravidla jejich utváření a fungování. Vychází z toho, že každý člověk je součástí lidského společenství, v jehož rámci se setkává s lidmi vzdálenějšími i blízkými, a na ilustrativních příkladech z vlastní bohaté poradenské praxe ukazuje, jak lidé vztahy navazují, co vznik a rozvoj vztahů podporuje a co jim naopak neprospívá. Důraz klade na význam poznání a vymezení nezbytných „pravidel hry“ umožňujících jejich „bezkonfliktní, hladké“ fungování, jehož předpokladem je však odpovědný, aktivní přístup každého jedince k rozvíjení vztahů – a? již vztahům k rodinným příslušníkům nebo ke kolegům na pracovišti. Každá z osmi kapitol je ukončena „testy“, na nichž je možné si prověřit vlastní způsobilost k navazování a rozvíjení mezilidských vztahů a zvládání konfliktních situací. Výsledky testů s komentáři k jednotlivým řešením jsou uvedeny na konci knihy.
Také toto vydání knihy svými ilustracemi doprovodil Petr Juřena.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
100 zlatých pravidel pro lásku a přátelství
Richard Templar, ISBN-13: 978-80-247-3137-7, Grada
Anatomie lásky - Vztahy otec-dcea, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy
Guy Corneau, ISBN-13: 978-80-7367-701-5, Portál
Archetyp otce - A jiné hlubinně psychologické studie
Vladislav Šolc, ISBN-13: 978-80-7387-281-6, Triton
Asertivita jako lék - V profesních a mezilidských vztazích
Tomáš nOvák, Alžběta Pokorná, ISBN-10: 80-7179-354-X, C. H. Beck
City, sexualita, AIDS - 60 otázek a odpovědí pro chlapce a dívky od 13 do 15 let
Henri Joyeux, ISBN-10: 80-7178-489-3, Portál
Co dokáže úcta
Deborah Norvilleová, ISBN-13: 978-80-7255-223-8, Návrat domů
Co vám matka říci nemohla a otec nevěděl
John Gray, ISBN-10: 80-85809-31-1, Práh
Cukr a bič nestačí - Jak vycházet v práci s lidmi, se kterými vyjít musíte
Wess Roberts, ISBN-10: 80-86517-17-9, ERA
Cybersex - Forma internetové komunikace
Radana Divínová, ISBN-10: 80-7254-636-8, Triton
Červená královna - Sexualita a vývoj lidské přirozenosti
Matt Ridley, ISBN-13: 978-80-7367-135-8, Portál
České politické strany a evropská integrace - Evropeizace, evropanství, euroskeptizmus?
Vlastimil Havlík, ISBN-13: 978-80-210-5080-8, IIPS MPÚ
Český snář
Ludvík Vaculík, ISBN-13: 978-80-7108-233-0, Atlantis
Čtyři období manželství - Jakými proměnami prochází náš vztah a jak to můžeme ovlivnit
Gary Chapman, ISBN-13: 978-80-7255-161-3, Návrat domů
Desatero trvalé lásky
Hans Jellouschek, ISBN-13: 978-80-7367-361-1, Portál
Děti a rozvod - Jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů
Edward Teyber, ISBN-13: 978-80-7255-163-7, Návrat domů
Dobrá zpráva o sexu a manželství
Christopher West, ISBN-13: 978-80-86949-86-4, Paulínky
Dopisy vnučce
Jiřina Šiklová, ISBN-13: 978-80-7017-057-1, Kalich
Efektivní komunikace
John Adair, ISBN-10: 80-86851-10-9, Alfa Publishing
Etické otázky v psychologii
Petr Weiss a kol., ISBN-13: 978-80-7367-845-6, Portál
FEMA – Feministický MAgazín - č. 1 / ročník 1
ISBN: 1001-1804-5340, NESEHNUTÍ
FEMA – Feministický MAgazín - č. 2 / ročník 1
ISBN: 1002-1804-5340, NESEHNUTÍ
Hádky v manželství - Konstruktivní hádka; „Tichá domácnost“; Jak se nehádat; Kdy vyhledat pomoc
Tomáš Novák , ISBN-13: 978-80-247-2037-1, Grada
Hledání vztahu jako základ pedagogiky
Tomáš Zuzák, ISBN-10: 80-86600-16-5, Fabula
Hranice a dospívající
John Townsend, ISBN-13: 978-80-7255-191-0, Návrat domů
Hranice v manželství - Proč je důležité pro růst manželství vytyčit meze a stanovit důsledky?
Henry Cloud, John Townsend, ISBN-10: 80-7255-031-4, Návrat domů
Hry pro dospělé - Komunikace a vytváření skupin; Poznávání, vcítění a sebeprosazování; Hry pro rozvoj skupiny; Téma jako základ interakce
Soňa Hermochová, ISBN-10: 80-247-0817-5, Grada
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML