Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Dějiny evropské integrace II

Dějiny evropské integrace II

Václav Horčička, Martin Kovář

nakl.: Triton, 1. vyd., 2006
160 str., čb., brož., 110x165 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-741-0
cena:
 159,-

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem nadnárodní spolupráce, anebo klademe důraz na osvědčené hodnoty samostatné národní a státní existence? Jsme-li stoupenci sjednocené Evropy, jakou podobu by měla mít? Odpovědi na tyto otázky hledáme podobně, jako je hledaly minulé generace obyvatel našeho kontinentu. Dobové souvislosti se ovšem mění. Zatímco na počátku 50. let se Evropané takto ptali v atmosféře stupňující se studené války, dnes máme co do činění s rostoucí hrozbou terorismu; kromě toho se musíme vyrovnávat s výzvami, jež přináší pokračující proces globalizace.
Druhý svazek Dějin evropské integrace je věnován vývoji evropské spolupráce od počátku 60. let do současnosti. Toto období je ohraničeno dvěma mezníky – zahájením činnosti přímého předchůdce dnešní Evropské unie, tj. Evropského hospodářského společenství, na přelomu 50. a 60. let, a aktuální snahou o prosazení Smlouvy o Evropské ústavě jako nového právního dokumentu, upravujícího podobu a činnost EU. Na často velmi složité otázky vyplývající z textu autoři nenabízejí autoritativní odpověď; šlo jim zejména o to poskytnout pomoc při hledání důležitých informací a při formulování vlastního stanoviska.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Páni z Kunštátu - Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu
Miroslav Plaček, Petr Futák, ISBN-10: 80-7106-683-4, NLN
Paradoxy české šlechty
Vladimír Votýpka, ISBN-10: 80-7363-039-7, Dokořán
Paříž na přelomu století - Kultura a politika fin de siècle
Christophe Charle, ISBN-10: 80-86598-19-5, Barrister & Principal
Pilsudski... Katyň... Solidarita... - Klíčové pojmy polských dějin 20. století
Istvan Kovacs, ISBN-13: 978-80-87029-85-5, Barrister & Principal
Pod dohledem církevních tajemníků - Omezování činnosti katolické církve v Československu 1945–1989 na příkladu jihočeského regionu
Zdeněk Demel, ISBN-13: 978-80-7325-170-3, CDK
Pohledy do českých dějin
Jaroslav Moravec, ISBN-13: 978-80-86844-30-5, Futura
Politické strany I. díl období 1861-1938 - Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu
Jiří Malíř, Pavel Marek a kol., ISBN-10: 80-7239-178-X, Doplněk
Polsko 1989-2008 - Dějiny současnosti
Andrzej Chwalba, ISBN-13: 978-80-7325-185-7, CDK
Popely ještě žhavé II. - Konce dobrodružství
Karel Durman, ISBN-13: 978-80-246-1536-3, Karolinum
Popírání holocaustu - Sílící útok na pravdu a paměť
Deborah E. Lipstadtová, ISBN-10: 80-7185-652-5, Paseka
Populace v evropské historii - Utváření Evropy
Massimo Livi Bacci, ISBN-10: 80-7106-495-5, Nln
Poražení vítězové - Kapitoly z třetího odboje
Miroslav Čapek, ISBN-10: 80-204-1058-9, Mladá fronta
Postmodernismus a popírání holocaustu
Robert Eaglestone, ISBN-10: 80-7254-533-7, Triton
Povodně v českých zemích
Jan T. Kozák, Pavla Státníková, Jan Munzar, Jiří Janata, Vladislav Hančil, ISBN-13: 978-80-86946-39-9, Professional Publishing
Pravěk českých zemí v evropském kontextu
Jan Bouzek, ISBN-10: 80-7254-685-6, Triton
Pravěk českých zemí v evropském kontextu
Jan Bouzek, ISBN-13: 978-80-7387-463-6, Triton
Prezident, papež a premiérka - Trojice, která změnila svět
John O'Sullivan, ISBN-13: 978-80-86995-02-1, Ideál
Proč tak snadno... - Některé rodinné důvody sametové revoluce
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-7419-013-1, SLON
Protiteroristické operace na záchanu rukojmích - Třicet nejvýznamnějších protiteroristických akcí 20. a 21. století
Milan Kovář, ISBN-13: 978-80-204-1878-4, Mladá fronta
Proud času - Stati o Shakespearovi
Zdeněk Stříbrný, ISBN-10: 80-246-1018-3, Karolinum
Prověřená fakulta - KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989
Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný, Klára Pinerová, ISBN-13: 978-80-7285-110-2, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Přehled dějin pedagogiky
Jan Hábl, Kamil Janiš ml., ISBN-13: 978-80-7435-044-3, Gaudeamus
Příběh herečky - Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět
Petr Zídek, ISBN-13: 978-80-7363-259-5, Dokořán
Příručka praktické genealogie - Jak sestavit rodokmen
Marie Marečková, ISBN-10: 80-7185-769-6, Paseka
Příruční slovník české literatury - od počátků do současnosti
Otakar Chaloupka, ISBN-10: 80-86785-03-3, Chaloupka Otakar
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML