Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Dějiny evropské integrace II

Dějiny evropské integrace II

Václav Horčička, Martin Kovář

nakl.: Triton, 1. vyd., 2006
160 str., čb., brož., 110x165 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-741-0
cena:
 159,-

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem nadnárodní spolupráce, anebo klademe důraz na osvědčené hodnoty samostatné národní a státní existence? Jsme-li stoupenci sjednocené Evropy, jakou podobu by měla mít? Odpovědi na tyto otázky hledáme podobně, jako je hledaly minulé generace obyvatel našeho kontinentu. Dobové souvislosti se ovšem mění. Zatímco na počátku 50. let se Evropané takto ptali v atmosféře stupňující se studené války, dnes máme co do činění s rostoucí hrozbou terorismu; kromě toho se musíme vyrovnávat s výzvami, jež přináší pokračující proces globalizace.
Druhý svazek Dějin evropské integrace je věnován vývoji evropské spolupráce od počátku 60. let do současnosti. Toto období je ohraničeno dvěma mezníky – zahájením činnosti přímého předchůdce dnešní Evropské unie, tj. Evropského hospodářského společenství, na přelomu 50. a 60. let, a aktuální snahou o prosazení Smlouvy o Evropské ústavě jako nového právního dokumentu, upravujícího podobu a činnost EU. Na často velmi složité otázky vyplývající z textu autoři nenabízejí autoritativní odpověď; šlo jim zejména o to poskytnout pomoc při hledání důležitých informací a při formulování vlastního stanoviska.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Český politický katolicismus 1848–2005
Petr Fiala, Jiří Foral, Karel Kočný, Pavel Marek, Michal Pehr, Miloš Trapl, ISBN-13: 978-80-7325-155-0, CDK
Češi a Evropa - Sdílené dějiny
Václav Makrlík, ISBN-13: 978-80-901017-9-1, Ideál
Češi a Němci - Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti
Václav Makrlík, ISBN-13: 978-80-86995-07-6, Ideál
Češi a země Koruny české
Hugh LeCaine Agnew, ISBN-13: 978-80-200-1626-3, Academia
Češi v neklidné době
Milan Vlach, ISBN-10: 80-86263-75-4, L. Marek
Čeští vědci v exilu
Karel Pacner, František Houdek, Libuše Koubská, ISBN-13: 978-80-246-1412-0, Karolinum
Čingischán a utváření moderního světa
Jack Weatherford, ISBN-10: 80-7341-776-6, BB art
Člověk na Moravě 19. století
Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, ISBN-13: 978-80-7325-147-5, CDK
Člověk na Moravě v první polovině 20. století
Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Libor Vykoupil, ISBN-10: 80-7325-105-1, CDK
Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století
Jiří Malíř a kolektiv, ISBN-13: 978-80-7325-175-8, CDK
Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století
L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř, D. Nečasová, ISBN-13: 978-80-7325-244-1, Centrum pro studium demokracie a kultury
ČSR A SSSR 1945-1948 - dokumenty, mezivládní jednání
Karel Kaplan, Alexandra Špiritová, ISBN-10: 80-85765-92-6, ISBN-10: 80-85270-65-X, Doplněk
Dědictví - Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948-1989
Helena Havlíčková, ISBN-13: 978-80-86606-77-4, Poznání
Dějepisectví mezi vědou a politikou - Úvahy o historiografii 19. a 20. století
Martin Nodl, ISBN-13: 978-80-7325-112-3, CDK
Dějiny české literatury 1945-1988 - I. 1945-1948
Pavel Janoušek a kol., ISBN-13: 978-80-200-1527-3, Academia
Dějiny české literatury 1945-1989 - II. 1948-1958
Pavel Janoušek a kol., ISBN-13: 978-80-200-1528-0, Academia
Dějiny české politiky v dokumentech
Zdeněk Veselý, ISBN-10: 80-86419-89-4, Professional Publishing
Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí
Marek Hrubec, Miloš Bárta, ISBN-10: 80-7239-199-2, MDA a Doplněk
Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic
Josef Petráň, ISBN-13: 978-80-7422-123-1, NLN
Dějiny českých médií 20. století - Od počátku do současnosti
Petr Bednařík, ISBN-13: 978-80-247-3028-8, Grada
Dějiny evropské integrace I
Martin Kovář, Václav Horčička, ISBN-10: 80-7254-731-3, Triton
Dějiny mezinárodních vztahů
Zdeněk Veselý, ISBN-13: 978-80-7380-018-5, Aleš Čeněk
Dějiny mezinárodních vztahů - 2. upravené vydání
Zdeněk Veselý, ISBN-13: 978-80-7380-278-3, Aleš Čeněk
Dějiny moderního Izraele
Marek Čejka, ISBN-13: 978-80-247-2910-7, Grada
Dějiny sexuality I - Vůle k vědění
Michel Foucault, ID: ID0008, Herrmann & synové
Dějiny sjednocené Evropy
Václav Veber, ISBN-13: 978-80-7106-570-8, NLN
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML