Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Dějiny evropské integrace II

Dějiny evropské integrace II

Václav Horčička, Martin Kovář

nakl.: Triton, 1. vyd., 2006
160 str., čb., brož., 110x165 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7254-741-0
cena:
 159,-

Integrace našeho kontinentu, probíhající déle než padesát let, je velmi dynamický proces, který má značný vliv na svět, jenž nás obklopuje. Přejeme si žít v Evropě ovládané duchem nadnárodní spolupráce, anebo klademe důraz na osvědčené hodnoty samostatné národní a státní existence? Jsme-li stoupenci sjednocené Evropy, jakou podobu by měla mít? Odpovědi na tyto otázky hledáme podobně, jako je hledaly minulé generace obyvatel našeho kontinentu. Dobové souvislosti se ovšem mění. Zatímco na počátku 50. let se Evropané takto ptali v atmosféře stupňující se studené války, dnes máme co do činění s rostoucí hrozbou terorismu; kromě toho se musíme vyrovnávat s výzvami, jež přináší pokračující proces globalizace.
Druhý svazek Dějin evropské integrace je věnován vývoji evropské spolupráce od počátku 60. let do současnosti. Toto období je ohraničeno dvěma mezníky – zahájením činnosti přímého předchůdce dnešní Evropské unie, tj. Evropského hospodářského společenství, na přelomu 50. a 60. let, a aktuální snahou o prosazení Smlouvy o Evropské ústavě jako nového právního dokumentu, upravujícího podobu a činnost EU. Na často velmi složité otázky vyplývající z textu autoři nenabízejí autoritativní odpověď; šlo jim zejména o to poskytnout pomoc při hledání důležitých informací a při formulování vlastního stanoviska.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Věrni zůstaneme - K 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa
Kučerová, Hroch, ISBN-13: 978-80-905850-0-3, MU Brno
Vítězství nebo násilí - Historie Afgánského hnutí odporu v Jižní Africe
Arthur Kemp, ISBN-13: 978-80-254-2468-1, Kontingent Press
VIXI - Paměti nezařaditelného
Richard Pipes, ISBN-10: 80-204-1296-4, Mladá fronta
Vladimír Čermák - člověk - filozof - soudce
Jiří Baroš, ISBN-13: 978-80-210-4946-8, MU Brno
Vlastnictví a svoboda
Richard Pipes, ISBN-13: 978-80-257-0017-4, Argo
Vyhnání - České země jako poučný případ
Peter Glotz, ISBN-10: 80-7185-705-X, Paseka
Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989
Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, ISBN-10: 80-85983-82-6, Libri
Výchova či politika? - Úskalí německého reformně padagogického hnutí v Československu v letech 1918 – 1933
Tomáš Kasper, ISBN-13: 978-80-246-1410-6, Karolinum
Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století
Anne-Marie Thiessová, ISBN-13: 978-80-7325-118-5, CDK
Vývoj sociálního státu v Evropě - Čítanka z historie moderní evropské sociální politiky
Libor Musil, ISBN-10: 80-85765-62-4, Doplněk
Vznik Velkého Brna
Filip Vrána, Karel Schelle, ISBN-13: 978-80-7418-096-5, KEY Publishing
Z kapitalismu do socialismu a zpět
Jiří Kabele, ISBN-10: 80-246-1127-9, Karolinum
Za obzor západu - Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase
Ivo T. Budil, ISBN-10: 80-7254-163-3, Triton
Zakletá zem Podkarpatská Rus 1918-1946
Peter Švorc, ISBN-13: 978-80-7106-754-2, NLN
Zamlčené dějiny - 1918 – 1938 – 1948 – 1968
Tomáš Krystlík, ISBN-13: 978-80-87197-06-6, Beta Books
Zápas o lidská práva - Rada svobodného Československa a helsinský proces
Mojmír Povolný, ISBN-10: 80-903550-9-9, Stilus Press
Zdařilá demokracie - Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek
Edgar Wolfrum, ISBN-13: 978-80-87029-43-5, Barrister & Principal
Zlaté číslo
Matila C. Ghyka, ISBN-13: 978-80-7203-926-5, Argo
Zpráva o vývoji české společnosti 1989 – 1998
Jiří Večerník, Petr Matějů, ISBN-10: 80-200-0703-2, Academia
Zprávy z českého století - Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948
Jan Stejskal, ISBN-13: 978-80-7387-170-3, Triton
Zrod českého státu 568-1055
Petr Charvát, ISBN-13: 978-80-7021-845-7, Vyšehrad
Zrození státu - Prvotní civilizace Starého světa
Petr Charvát, ISBN-13: 978-80-246-1682-7, Karolinum
Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) ne cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746)
Martin Kovář, Stanislav Tumis, ISBN-13: 978-80-7254-939-9, Triton
Žalářování, pronásledování a zneuznání - Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích
Ivan Gaďourek, Jiří Nehněvajsa, ISBN-10: 80-210-1718-X, IIPS MPÚ
Ženy v evropských dějinách - Od středověku do současnosti
Gisela Bocková, ISBN-13: 978-80-7106-494-7, NLN
Židé v novodobých dějinách
Václav Veber a kol., ISBN-10: 80-7184-412-8, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML