Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Fraus ilustrovaný školní slovník

anglicko-český, česko-anglický

Fraus ilustrovaný školní slovník - obrázek není k dispozici

kolektiv autorů

nakl.: Fraus, 1. vyd., 2006
376 str., čb., váz., 175x245 mm
jazyk: česky, anglicky
ISBN-10: 80-7238-415-5
cena:
 389,-

Slovník speciálně vytvořený pro žáky 2. stupně základních škol a studenty odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.■ jediný slovník, který je v souladu s požadavky nového Školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ■ optimální doplněk k českým i k zahraničním učebnicím angličtiny■ je možné jej využít i při výuce jiných předmětů vedené v angličtině■ cíleně vybraná slovní zásoba pokrývající úrovně A1-A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky■ moderní slovní zásoba■ 25 000 hesel a příkladových vět■ 40 000 významů a 55 000 překladů■ příkladové věty s překlady v anglicko-české i česko-anglické části slovníku znázorňují použití jednotlivých hesel v praxi a usnadňují pochopení hesel v kontextu; vycházejí z prostředí, ve kterém se žáci dané věkové skupiny pohybují a jsou použitelné v každodenní konverzaci■ 800 barevných fotografií a ilustrací, které slouží k vizualizaci slovní zásoby, a tím i k lepšímu zapamatování jednotlivých hesel ■ 50 gramaticko-lexikálních vstupů zaměřených na typické problémy s anglickou gramatikou a slovní zásobou, se kterými se čeští žáci setkávají■ 50 vstupů s reáliemi anglicky mluvících zemí, kde se mohou žáci dozvědět základní informace o kultuře, sportu, zvycích, svátcích a mnoha dalších faktech týkajících se zemí, jejichž jazyk se učí■ výslovnost anglických hesel■ rozsáhlá barevná příloha týkající se výuky na základní škole včetně užitečných konverzačních obratů■ příloha obsahuje tematicky uspořádanou slovní zásobu a užitečné informace a obrazové materiály k tématům: britské a americké měrné jednotky, britská a americká angličtina, geometrická tělesa, interpunkce, architektura, hudební nástroje, udávání času apod.■ konverzační témata byla vybírána s ohledem na danou věkovou skupinu a pokrývají komunikační dovednosti, které mají žáci ovládat v souladu s úrovní A1-A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru. - Jak se připravit a uspět
C.P. Müller-Thurau, ISBN-13: 978-80-247-3685-3, Grada
2000 nejpoužívenějších anglických slov - Základní slovní zásoba, která vám umožní efektivně komunikovat
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-251-0122-3, Computer Press
Anglická gramatika jednoduše - všechny gramatické struktury; Vhodná pro začátečníky; Výklad v postupných krocích; Cvičení a testy s klíčem; Přehledná, podrobná, kompletní, efektivní
John Stevens, ISBN-13: 978-80-247-2289-4, Grada
Anglická nepravidelná slovesa
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-251-0447-8, Computer Press
Anglická slovíčka ve větách - 1700 slovíček a slovních vazeb; Základní slovní zásoba; Pro učení a opakování
Peter Leder, ISBN-13: 978-80-247-2261-0, Grada
Anglicko-české doplňovačky - K zábavnému procvičování angličtiny pro malé začátečníky
Iva Nováková, ISBN-13: 978-80-262-0998-0, Portal
Anglicko-český, česko anglický lékařský slovník
Věra Topilová, ISBN-10: 80-7169-284-0, Grada
Anglicko-český, česko anglický slovník s výslovností
kol. aut., ISBN-10: 80-7182-071-7, Grada
Anglický výkladový slovník - vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce
Jan Bláha, Jana Šemberová, ISBN-10: 80-7254-467-5, Triton
Angličtina - Procvičování slovní zásoby
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann, ISBN-13: 978-80-247-2553-6, Grada
Angličtina - 8000 základních slovíček ve 100 tématech - Přehledné tematické členění do 100 kapitol; S barevně zvýrazněnou každodenní slovní zásobou; S anglickým a českým rejstříkem pro rychlé vyhledávání
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann, ISBN-13: 978-80-247-2287-0, Grada
Angličtina pro lenochy a věčné začátečníky - + multimediální CD
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-251-1022-2, Computer Press
Angličtina pro sestry - Manuál pro praxi
Joy Parkinson, Chris Brooker, ISBN-10: 80-247-1282-2, Grada
Angličtina v práci - Jak úspěšně používat angličtinu a vyvarovat se chyb
Gabi Neumayer, ISBN-10: 80-247-1689-5, Grada
Angličtina za 24 dnů - Intenzívní kurz pro samouky
Emily A. Grosvenor, ISBN-10: 80-251-1079-6, Computer Press
Cvičebnice anglické gramatiky
Daniela Špačková, ISBN-13: 978-80-7238-553-9, Fraus
Cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé
Lenka Halgašová, ISBN-10: 80-86598-18-7, Barrister & Principal
Česko-anglický Nový zákon – kapesní vydání - The New Testament
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-85810-89-9, Česká biblická společnost
Česko-anglický Nový zákon – skripta - The New Testament
kolektiv autorů, ISBN-13: 978-80-85810-90-5, Česká biblická společnost
Česko-anglický technický slovník
Jiří Elman, Václav Michalíček, ISBN-10: 80-85920-85-9, Sobotáles
Česko-francouzský/francouzsko-český kapesní slovník s výslovností
Iva Gailly, ISBN-10: 80-7182-220-5, Nakladatelství Olomouc
Česky, prosím - Učebnice češtiny pro cizince
Jitka Cvejnová, ISBN-13: 978-80-246-1577-6, Karolinum
Čeština na dlani - přehled světové a české literatury / český jazyk
ISBN-10: 80-7346-042-4, Rubico
 1 / 3   1  2  3   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML