Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Dvě století střední Evropy

Nedostupné
Dvě století střední Evropy

Jan Křen

nakl.: Argo, 1. vyd., 2006
1112 str., čb., váz., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7203-614-2
cena:
 798,-

Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů a Židů) v moderní éře od sklonku 18. století do současnosti kombinují syntetizující a paralelní přístupy, usilují o překročení tradičně pojímaných národních dějin, z nichž vyrůstají často zavádějící představy o národní – ať pozitivní či negativní – výlučnosti. Základní proud líčení politických a sociálních dějin, spojených též s poznatky nových historických disciplín o každodennosti, mentalitách apod., je vždy rámován širšími hledisky civilizačními a mezinárodními a přehledem interpretačních diskusí o zásadních otázkách v soudobé světové literatuře. Knihu doplňuje padesát portrétů významných osobností posledních dvou století a na třicet exkurzů, které pojednávají o jevech na okraji hlavního proudu dění, či dokonce mimo něj, zvláště vybraných problémech kulturně-uměleckých, náboženských nebo národnostních (autory těchto částí jsou povětšinou historikové mladé generace). Ke knize je připojeno několik schémat politických systémů, statistické přehledy a více jak dvacet historických map.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Páni z Kunštátu - Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu
Miroslav Plaček, Petr Futák, ISBN-10: 80-7106-683-4, NLN
Paradoxy české šlechty
Vladimír Votýpka, ISBN-10: 80-7363-039-7, Dokořán
Paříž na přelomu století - Kultura a politika fin de siècle
Christophe Charle, ISBN-10: 80-86598-19-5, Barrister & Principal
Pilsudski... Katyň... Solidarita... - Klíčové pojmy polských dějin 20. století
Istvan Kovacs, ISBN-13: 978-80-87029-85-5, Barrister & Principal
Pod dohledem církevních tajemníků - Omezování činnosti katolické církve v Československu 1945–1989 na příkladu jihočeského regionu
Zdeněk Demel, ISBN-13: 978-80-7325-170-3, CDK
Pohledy do českých dějin
Jaroslav Moravec, ISBN-13: 978-80-86844-30-5, Futura
Politické strany I. díl období 1861-1938 - Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu
Jiří Malíř, Pavel Marek a kol., ISBN-10: 80-7239-178-X, Doplněk
Polsko 1989-2008 - Dějiny současnosti
Andrzej Chwalba, ISBN-13: 978-80-7325-185-7, CDK
Popely ještě žhavé II. - Konce dobrodružství
Karel Durman, ISBN-13: 978-80-246-1536-3, Karolinum
Popírání holocaustu - Sílící útok na pravdu a paměť
Deborah E. Lipstadtová, ISBN-10: 80-7185-652-5, Paseka
Populace v evropské historii - Utváření Evropy
Massimo Livi Bacci, ISBN-10: 80-7106-495-5, Nln
Poražení vítězové - Kapitoly z třetího odboje
Miroslav Čapek, ISBN-10: 80-204-1058-9, Mladá fronta
Postmodernismus a popírání holocaustu
Robert Eaglestone, ISBN-10: 80-7254-533-7, Triton
Povodně v českých zemích
Jan T. Kozák, Pavla Státníková, Jan Munzar, Jiří Janata, Vladislav Hančil, ISBN-13: 978-80-86946-39-9, Professional Publishing
Pravěk českých zemí v evropském kontextu
Jan Bouzek, ISBN-10: 80-7254-685-6, Triton
Pravěk českých zemí v evropském kontextu
Jan Bouzek, ISBN-13: 978-80-7387-463-6, Triton
Prezident, papež a premiérka - Trojice, která změnila svět
John O'Sullivan, ISBN-13: 978-80-86995-02-1, Ideál
Proč tak snadno... - Některé rodinné důvody sametové revoluce
Ivo Možný, ISBN-13: 978-80-7419-013-1, SLON
Protiteroristické operace na záchanu rukojmích - Třicet nejvýznamnějších protiteroristických akcí 20. a 21. století
Milan Kovář, ISBN-13: 978-80-204-1878-4, Mladá fronta
Proud času - Stati o Shakespearovi
Zdeněk Stříbrný, ISBN-10: 80-246-1018-3, Karolinum
Prověřená fakulta - KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969-1989
Katka Volná, Jakub Jareš, Matěj Spurný, Klára Pinerová, ISBN-13: 978-80-7285-110-2, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Přehled dějin pedagogiky
Jan Hábl, Kamil Janiš ml., ISBN-13: 978-80-7435-044-3, Gaudeamus
Příběh herečky - Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět
Petr Zídek, ISBN-13: 978-80-7363-259-5, Dokořán
Příručka praktické genealogie - Jak sestavit rodokmen
Marie Marečková, ISBN-10: 80-7185-769-6, Paseka
Příruční slovník české literatury - od počátků do současnosti
Otakar Chaloupka, ISBN-10: 80-86785-03-3, Chaloupka Otakar
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML