Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Dvě století střední Evropy

Nedostupné
Dvě století střední Evropy

Jan Křen

nakl.: Argo, 1. vyd., 2006
1112 str., čb., váz., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7203-614-2
cena:
 798,-

Komparativně pojaté dějiny středoevropských národů (Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků, Němců, Rakušanů a Židů) v moderní éře od sklonku 18. století do současnosti kombinují syntetizující a paralelní přístupy, usilují o překročení tradičně pojímaných národních dějin, z nichž vyrůstají často zavádějící představy o národní – ať pozitivní či negativní – výlučnosti. Základní proud líčení politických a sociálních dějin, spojených též s poznatky nových historických disciplín o každodennosti, mentalitách apod., je vždy rámován širšími hledisky civilizačními a mezinárodními a přehledem interpretačních diskusí o zásadních otázkách v soudobé světové literatuře. Knihu doplňuje padesát portrétů významných osobností posledních dvou století a na třicet exkurzů, které pojednávají o jevech na okraji hlavního proudu dění, či dokonce mimo něj, zvláště vybraných problémech kulturně-uměleckých, náboženských nebo národnostních (autory těchto částí jsou povětšinou historikové mladé generace). Ke knize je připojeno několik schémat politických systémů, statistické přehledy a více jak dvacet historických map.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Dějiny sjednocené Evropy
Václav Veber, ISBN-13: 978-80-7106-570-8, NLN
Deník - Řekněte jim, že sametová...
Martin Mejstřík, ISBN-13: 978-80-251-2040-8, Computer Press
Devětaosmdesátý
Petr Pithart, ISBN-13: 978-80-200-1817-5, Academia
Dopisy přes mříže
Václav Benda, Kamila Bendová, ISBN-13: 978-80-7195-107-0, Karmelitánské nakladatelství
Drahé kameny starověkých civilizací
Ivan Mrázek, ISBN-13: 978-80-210-6122-4, MU Brno
DUBEN 1969 - Anatomie jednoho mocenského zvratu
Zdeněk Doskočil, ISBN-10: 80-7239-204-2, Doplněk
Dům na skále 3 - Církev vězněná 1950-1960
Václav Vaško, ISBN-13: 978-80-7192-893-5, Karmelitánské nakladatelství
Dusivé objetí - Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů
Hynek Fajmon, Stanislav Balík, Kateřina Hloušková, ISBN-13: 978-80-7325-158-1, CDK
Dva pohledy na dějiny
Vilma A Georg Iggersovi, ISBN-10: 80-7106-694-X, NLN
Encyklopedie moderní historie
Marek Pečenka, Petr Luňák a kol., ISBN-13: 978-80-85983-95-1, Libri
Evropa 20. století
Alexandr Ort, ISBN-10: 80-86473-87-2, Aleš Čeněk
Evropa dvacátého století
Richard Vinen, ISBN-13: 978-80-7021-735-1, Vyšehrad
Evropa v pohybu - Evropské migrace dvou staletí
Klaus J. Bade, ISBN-10: 80-7106-559-5, NLN
Evropa v proměnách staletí
František Honzák, Marek Pečenka, František Stellner, Jitka Vlčková, ISBN-10: 80-7277-025-X, Libri
Evropská politika 1648-1914
Aleš Skřivan, ISBN-10: 80-902261-3-2, Aleš Skřivan
Evropské dejiny Evropy 1 + 2 - 1. Mýty a základy, 2. Od renesance k renesanci?
Charles-Olivier Carbonell, ISBN-10: 80-246-0411-6, Karolinum
Francouzská revoluce
Daniela Tinková, ISBN-13: 978-80-7387-138-3, Triton
Francouzská revoluce - Politika, kultura, třída
Lynn Huntová, ISBN-13: 978-80-7325-119-2, CDK
Frankofilství a česká identita - 1848 – 1914
Stéphane Reznikow, ISBN-13: 978-80-246-1437-3, Karolinum
Gottland
Mariusz Szczygiel, ISBN-13: 978-80-7363-142-0, Dokořán
Historická demografie 29
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-7330-078-8, Sociologický ústav AV ČR
Historická sociologie - Teorie dlouhodobých vývojových procesů
Jiří Šubrt, ISBN-13: 978-80-7380-061-1, Aleš Čeněk
Historicko – sociologické eseje
Johann P. Arnason, ISBN-13: 978-80-7419-027-8, SLON
Historie jako myšlení a jako čin
Benedetto Croce, ISBN-10: 80-7325-099-3, CDK
Historie moderní doby - Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století
Jiří Hanuš, ISBN-10: 80-86598-64-0, Barrister & Principal
Historie ošetřovatelství
Jana Kutnohorská, ISBN-13: 978-80-247-3224-4, Grada
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML