Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Filosofický slovník

Filosofický slovník

kolektiv autorů

nakl.: Nakladatelství Olomouc, 2. opr. a rozš. vyd., 2002
464 str., čb., váz., 165x235 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7182-064-4
cena:
 320,-

Prostřednictvím kolem dvou a půl tisíce hesel se pokouší, pokud možno exaktním, avšak přístupným způsobem seznámit s filosofickou terminologií, důležitými filosofickými směry a školami, význačnými postavami dějin filosofování a s přesahy mezi filosofií a ostatními, zejména vědními způsoby ztvárnění přirozené a sociální skutečnosti.Podstatně přepracované a téměř o čtvrtinu hesel rozšířené druhé vydání vzniklo na základě příznivých ohlasů a zájmu veřejnosti o tento titul. Na díle se podílel kolektiv autorů filosofické fakulty UP v Olomouci společně s řadou kolegů z jiných filosofických pracovišť, odborníci z dalších vědeckých oborů, recenzenti a přátelé ze zahraničí. Nová publikace usiluje o odstranění nedostatků v původním textu a jeho zpřesnění. Struktura slovníku respektuje výchozí členění na hesla předmětná a jmenná, upravuje koncepci slovníku tím, že ke jmenným heslům zpravidla připojuje širší bibliografické údaje. Vedle těchto změn zvyšuje hodnotu knihy uvedení výběrové překladové bibliografie a nové grafické řešení hesel.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Hraje Bůh kostky?
Ian Stewart, ISBN-13: 978-80-257-0024-2, Argo
Iluze liberální spravedlnosti
Gerald A. Cohen, ISBN-10: 80-7007-234-2, Filosofia
Imaginace a její patologie
James Phillips, James Morley, ISBN-10: 80-7254-749-6, Triton
Informace, komunikace a myšlení
Jiří Cejpek, ISBN-10: 80-246-1037-X, Karolinum
Interrupce v České republice: zápas o ženská těla
Radka Dudová, ISBN-13: 978-80-7330-214-6, SOÚ
Já. - O mozku, vědomí a sebeuvědomování
František Koukolík, ISBN-13: 978-80-246-2249-1, Karolinum
Jádro věci - Individuace jako etický proces
Christina Becker, ISBN-13: 978-80-903715-8-3, Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka
Jak se dělá teorie
Wolfgang Iser, ISBN-13: 978-80-246-1672-8, Karolinum
Jazyk a samota - Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema
Ernest Gellner, ISBN-10: 80-7325-055-1, CDK
Jazykověda – věc veřejná
Alexandr Stich, ISBN-10: 80-7106-678-8, NLN
Je vše dovoleno?
Mark D. Linville, ISBN-10: 80-7255-081-0, Návrat domů
Jednota a mnohost
Martin Jabůrek, ISBN-13: 978-80-7325-165-9, CDK
Ježíš Nazaretský II.
Joseph Ratzinger, ISBN-13: 978-80-87474-35-8, Barrister & Principal
K filosofii výkonu
Anna Hogenová, ISBN-10: 80-86861-35-X, Eurolex Bohemia
Kacířství - Eseje proti pokroku a jiným iluzím
John Gray, ISBN-10: 80-7363-060-5, Dokořán
Konfuciova moudrost pro 21.století
ISBN-13: 978-80-251-2527-4, Computer Press
Konfucius v zrcadle Sebraných výroků
Jaromír Vochala, ISBN-13: 978-80-200-1695-9, Academia
Kosmický jackpot
Paul Davies, ISBN-13: 978-80-7363-237-3, Dokořán
Krajiny vnitřní a vnější
Václav Cílek, ISBN-10: 80-7363-042-7, Dokořán
Krátké dějiny novověké filosofie - Od Descarta k Wittgensteinovi
Roger Scruton, ISBN-10: 80-85947-93-5, Barrister & Principal
Krize moderního světa
René Guénon, ID: ID0003, Herrmann & synové
Krize rozumu - Evropské myšlení 1848 – 1914
J. W. Burrow, ISBN-10: 80-7325-025-X, CDK
Kruhy pod očima - Druhá kniha deníků, esejů a rozhovorů (1994-2004)
Věroslav Mertl, ISBN-10: 80-7319-036-2, H & H
Křesťanská etika
Karl-Heinz Peschke, ISBN-10: 80-7021-718-9, Vyšehrad
Křesťanství a islám v liberálním státu - Výzvy tradice a současnosti
Karel Sládek a kol., ISBN-13: 978-80-7465-006-2, Pavel Mervart
Kyberkultura
Piere Lévy, ISBN-10: 80-246-0109-5, Karolinum
 3 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML