Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Anatomie emocí

Emoce a jejich vliv na lidské tělo

Nedostupné
Anatomie emocí

Stenley Keleman

nakl.: Portál, 1. vyd., 2005
216 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-836-8
cena:
 295,-

Struktury lidské zkušenosti
Kniha je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Keleman popisuje individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces, ve kterém jsou zapojeny i emoce, myšlenky, zkušenosti. První část knihy se zabývá vznikem a organizací lidského těla, jehož podoba je pozměňována osobní emoční historií, otisky lásky a zklamání, urážek a útoků, výzev i stresů. Druhá část knihy popisuje čtyři základní modely tělesné reakce na strádání - rigidita, zhuštění, oteklost, zborcení - ukazuje jak fungují a naznačuje možnosti změny. Životní výzvy a individuální odpověď na ně formují tělesný tvar, kterým člověk vyjadřuje pocity vzrušení, potřebu sebeprosazení, lásku, sexualitu, péči¦ Tyto pocity jsou základem mezilidských vztahů a možnosti života v lidské pospolitosti. Výklad doprovází 120 ilustrací.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Rozbité sny
Larry Crabb, ISBN-13: 978-80-7255-296-2, Návrat domů
Rozhodni se! - Konec vašich „možná“ a „snad“ - Jak se správně rozhodnout; Test: Jaký jste rozhodovací typ?
Birgit Preuss-Scheuerleová, ISBN-13: 978-80-247-2084-5, Grada
Rozhodování jednotlivce - Teorie a skutečnost – obecná část
Michal Skořepa, ISBN-10: 80-246-0960-6, Karolinum
Rozpouštění bolesti - Jednoduchá cvičení pro trénink mozku zaměřená na úlevu od chronické bolesti
Les Fehmi, Phd., ISBN-13: 978-80-87171-38-7, Emitos
Rozvodová tematika a moderní psychologie
Eduard Bakalář a kol., ISBN-10: 80-246-1089-2, Karolinum
Řeč těla pro ženy - Jak působit jistě a sebevědomě
Cornelia Topf, ISBN-13: 978-80-247-2806-3, Grada
Sám sobě psychologem - 3., doplněné vydání – Testy sebepoznání; Relaxační techniky; Asertivní komunikace; Jak si nezkazit náladu
Tomáš Novák, Věra Capponi, ISBN-10: 80-247-0606-7, Grada
Sám sobě psychologem 2
Tomáš Novák , ISBN-13: 978-80-247-2956-5, Grada
Sborník referátů XXXI. soudně psychiatrické a psychologické konference - XVI. Mezinárodní česko-slovenské - Valtice (Morava), 15.-18. října 2008
ISBN-13: 978-80-7262-634-2, Galén
Sebedůvěra - Důležitost minění dítěte o sobě samém; Jak pomoci dítěti překonat komplexy; Jakou roli hraje sebedůvěra ve školce a ve škole; Jak rozvíjet důvěru dítěte v život
Marie – Bernard Chicaud, ISBN-10: 80-7178-662-4, Portál
Sebepojetí a identita v adolescenci - sociální a kulturní kontext
Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček, ISBN-13: 978-80-210-5107-2, MU Brno
Sebevražedná triáda - Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová
Oida Kodrlová, Ivo Čermák, ISBN-13: 978-80-200-1524-2, Academia
Sebevražedné chování - Současné poznatky o suisidalitě a její specifika u dětí a dospívajících
Jiří Koutek, Jana Kocourková, ISBN-10: 80-7178-732-9, Portál
Sen a smrt - O čem vypovídají sny umírajících
Marie-Louise von Franz, ISBN-10: 80-7178-404-4, Portál
Sestup k bohyni - Iniciační cesta žen
Sylvia Brinton Perera, ISBN-10: 80-85880-24-5, Nakladatelství Tomáše Janečka
Setkání s bytostným JÁ - Jungiánský komentář k ilustracím Williama Blakea ke Knize Jóbově
Edward F. Edinger, ISBN-10: 80-85880-29-6, Nakladatelství Tomáše Janečka
Síla stromů - zalesnění duše
Michael Perlman, ISBN-13: 978-80-87171-41-7, Emitos
Síla zranitelnosti
Brené Brownová, ISBN-13: 978-80-7255-345-7, Návrat domů
Skrytá historie koučování
Leni Wildflower, ISBN-13: 978-80-262-0784-9, Portál
Skrytý havran - Konflikt a proměna v životě Franze Kafky
Daryl Sharp, ISBN-10: 80-85880-27-X, Nakladatelství Tomáše Janečka
Skupinová daseinsanalýza
Oldřich Čálek, ISBN-10: 80-7254-539-6, Triton
Skupinové poradenství
Marta Hargašová a kolektiv, ISBN-13: 978-80-247-2642-7, Grada
Slovník analytické psychologie
Lutz Müller, Anette Müller, ISBN-10: 80-7178-863-5, Portál
Slovník zakladních pojmů psychologie C. G. Junga
Daryl Sharp, ISBN-10: 80-85880-39-3, Nakladatelství Tomáše Janečka
Slušný rozvod - Když už rozvod, tak: rychle, levně a s co nejmenším stresem
Bohumila Průchová, ISBN-10: 80-86517-25-X, ERA
Smrt a nesmrtelnost - Sociální reprezentace smrti
Roman Hytych, ISBN-13: 978-80-7387-092-8, Triton
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML