Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Agresivita dětí

Jak pozitivně usměrňovat energii dětí; Jak nalézt správná slova a vhodné podněty k jednání; Role otce při usměrňování agresivity u chlapců a dívek

Agresivita dětí

Edwige Antier

nakl.: Portál, 1. vyd., 2004
102 str., čb., brož., 130x200 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-808-2
cena:
 159,-

Co si počít s agresivitou svého dítěte. Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterapeutické praxe, objasňují roli otce aj.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Vybraná témata pedagogické psychologie
Danuše Vašátková, ISBN-13: 978-80-7041-333-3, Gaudeamus
Vybrané kapitoly z obecné didaktiky
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-210-2798-3, MU Brno
Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky
Michaela Prášilová, ISBN-10: 80-244-1415-5, UP Olomouc
Výchova a budoucnost - Hry a techniky o životním prostředí a společnosti
Jen Činečera, Milan Caha, ISBN-10: 80-7315-099-9, Paido
Výchova a manipulace - Podstata manipulace; Mechanizmy a proces; Vynucování a násilí; Propaganda
Alina Wróbel, ISBN-13: 978-80-247-2337-2, Grada
Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém
Jaroslav Balvín, ISBN-10: 80-86031-48-9, RADIX
Výchova bez poražených - Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi
Thomas Gordon, ISBN-10: 80-87580-06-6, Malvern
Výchova či politika? - Úskalí německého reformně padagogického hnutí v Československu v letech 1918 – 1933
Tomáš Kasper, ISBN-13: 978-80-246-1410-6, Karolinum
Výchova dívek - Předmluvu napsal Steve Biddulph
Gisela Preuschoff, ISBN-13: 978-80-7367-207-2, Portál
Výchova k psychické odolnosti dítěte - Silní pro život
Simona Horáková-Hoskovcová, Lucie Suchochlebová-Ryntová, ISBN-13: 978-80-247-2206-1, Grada
Výchova k toleranci a proti rasismu - Multikulturní výchova v praxi
Tatjana Šišková, ISBN-13: 978-80-7367-182-2, Portál
Výchova kluků
Steve Biddulph, ISBN-10: 80-7367-161-1, Portál
Výchova začíná vztahem
Daniel Wirz, ISBN-13: 978-80-7204-503-7, CERM
Výchova, naděje společnosti
Petr Piťha, ISBN-10: 80-86610-18-7, Poustevník
Vychovávej jako Don Bosco
Bruno Ferrero, ISBN-13: 978-80-7367-294-2, Portál
Vyrábíme z kůže a jiných materiálů - Šmodrchle; Přívěsky; Turbánky; Náramky; Prsteny; Oplétání; Raznice
Pavel Tomeš, ISBN-10: 80-7178-520-2, Portál
Vyrábíme z provázků a jiných materiálů - Podrobné návody, jak vyrábět ozdobné předměty
Pavel Tomeš, ISBN-10: 80-7367-028-3, Portál
Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením - Příběhy a cvičení pro děti ve věku 4–8 let
Julia Sorensen, ISBN-13: 978-80-262-0095-6, Portal
Vysoké školství v USA
Hana Ripková, ISBN-10: 80-246-1151-1, Karolinum
Výtvarná dílna
Hana Babyrádová, ISBN-10: 80-7254-705-4, Triton
Výtvarné hrátky pro nejmenší aneb Tvoříme po celý rok - Hry pro děti od 1 roku; Hry s přírodními materiály; Výtvarná tvorba; Modelování a hraní
Petra Vondrová, ISBN-10: 80-247-0943-0, Grada
Vyučovací styly učitelů
Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis, ISBN-13: 978-80-7367-471-7, Portál
Vyučování jako dialog - Vedení dialogu; Podněcující prostředí; Kladení otázek; Připravenost učitele i žáků
Zdeněk Kolář, Renata Šikulová, ISBN-13: 978-80-247-1541-4, Grada
Vzdělávací program Začít spolu - Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání
Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol., ISBN-10: 80-7178-815-5, Portál
Vzdělávání dospělých - Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele
Jiří Plamínek, ISBN-13: 978-80-247-3235-0, Grada
Vzdělávat učitele - Příspěvky o inovativní praxi
Bohumíra Lazarová a kol., ISBN-10: 80-7315-013-1, Paido
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML