Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Agresivita dětí

Jak pozitivně usměrňovat energii dětí; Jak nalézt správná slova a vhodné podněty k jednání; Role otce při usměrňování agresivity u chlapců a dívek

Agresivita dětí

Edwige Antier

nakl.: Portál, 1. vyd., 2004
102 str., čb., brož., 130x200 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-808-2
cena:
 159,-

Co si počít s agresivitou svého dítěte. Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterapeutické praxe, objasňují roli otce aj.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Psychodidaktika - Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování
Jiří Škoda, Pavel Doulík, ISBN-13: 978-80-247-3341-8, Grada
Psychologická pomoc dětem v nesnázích - Kognitivně-behaviorální přístupy při práci s dětmi
Tammie Ronenová, ISBN-10: 80-7178-370-6, Portál
Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících
Lenka Krejčová, ISBN-13: 978-80-247-3474-3, Grada
Psychologie - přehled základních oborů
Milan Nakonečný, ISBN-13: 978-80-7387-443-8, Triton
Psychologie dítěte
Jean Piget, Bärbel Inhelderová, ISBN-13: 978-80-7367-263-8, Portál
Psychologie pro učitele
Jan Čáp, Jiří Mareš, ISBN-13: 978-80-7367-273-7, Portál
Psychologie pro učitelky mateřské školy
Václav Merlin, Ilona Gillernová, ISBN-10: 80-7178-799-X, Portál
Psychologie ve školní praxi - Příručka pro učitele
David Fontana, ISBN-10: 80-7178-626-8, Portál
Ptáci lesů a hor
Jiří Felix, Květoslav Hísek, ISBN-10: 80-7151-123-4, Aventinum
Ptáci mokřadů a vod
Jiří Felix, Květoslav Hísek, ISBN-10: 80-7151-124-2, Aventinum
Puberťáci a adolescenti - Průvodce výchovou dospívajících
Michael Carr-Gregg, Erin Shale, ISBN-13: 978-80-7367-662-9, Portál
Putování za nejmocnějším kouzlem
Daniela Krolupperová, ISBN-13: 978-80-7367-308-6, Portál
Relaxace v mateřské škole - Program relaxačních činností a her na celý rok
Michéle Guillaud, ISBN-13: 978-80-262-0877-8, Portal
Rodičům na nejhezčí cestu
Matějček Zdeněk, ISBN-13: 978-80-262-1029-0, Portál
Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte - 12 revolučních strategií, jak kultivovat zrající duši vašeho dítěte a pomáhat růstu jeho EQ
Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson, ISBN-13: 978-80-264-0863-5, Cpress
Rozvíjení emoční inteligence žáků - Prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími
Eva Gajdošová, Gabriela Herényiová, ISBN-10: 80-7367-115-8, Portál
Rozvoj grafomotoriky - Jak rozvíjet kreslení a psaní
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, ISBN-10: 80-251-0977-1, Computer Press
Rozvoj morálního vědomí žáků - Metodické náměty k realizaci průřezových témat
Pavel Vacek, ISBN-13: 978-80-7367-386-4, Portál
Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností
Eva Jarošová, Hana Lorencová a kol., ISBN-13: 978-80-245-1282-2, VŠ ekonomická v Praze
Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí - Náměty k RVP pro předškolní vzdělávání
Katarína Fichnová, Eva Szobiová, ISBN-13: 978-80-7367-323-9, Portál
Řemesla ve hře, písni a tanci - Pro děti od 4 do 9 let
Eva Kulhánková, ISBN-13: 978-80-7367-535-6, Portál
S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků
Jiří Němec, ISBN-10: 80-7315-014-X, Paido
S vietnamskými dětmi na českých školách - Multikulturní inspirace
Jan Černík, Ján Ičo, Jiří Kocourek, Petr Komers a kol., ISBN-10: 80-7319-055-9, H & H
Skládáme a vystřihujeme z papíru - Pohyblivé figurky, Dárky, Ozdoby, Dekorace
Eva Cílková, Jaroslava Šochovská, ISBN-13: 978-80-7367-355-0, Portál
Slovník speciální pedagogiky
Milan Valenta, ISBN-13: 978-80-262-0937-9, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML