Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Sociální správa

Sociální správa

Igor Tomeš a kol.

nakl.: Portál, 1. vyd., 2002
304 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-560-1
cena:
 419,-

Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Jde o první publikaci reflektující nové územněsprávní uspořádání platné od roku 2001. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Sociální studia 1/2004 - Rozšířená Evropa: předpoklady, důsledky, problémy
kolektiv autorů , ID: ID0401-1212-365X, MU Brno
Sociální studia 1/2005 - Dilemata občanské společnosti
kolektiv autorů , ID: ID0501-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2006 - Život v pohybu
kolektiv autorů , ID: ID0601-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 1/2008 - Genderové re-konstrukce
kolektiv autorů , ID: ID0801-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2*11 (ročník 8) Smrt - Smrt
Editoři Roman Vido, Roman Hytych, ISBN: 1102-1214-813X, Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia 2/2005 - Divočina mezi přírodou a kulturou
kolektiv autorů , ID: ID0502-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2/2006 - Město
kolektiv autorů , ID: ID0602-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 2/2008 - Partnerství, rodičovství, rodina
kolektiv autorů , ID: ID0904-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 3-4/2008 - Posvátno
kolektiv autorů , ID: ID0803-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 3*11 (ročník 8) - Prodej sociálna
Editor Otto Eibl, ISBN: 1103-1214-813X, Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Sociální studia 3/2007 - Evropeizace
kolektiv autorů , ID: ID0703-1214-813X, MU Brno
Sociální studia 4/2007 - Rasa
kolektiv autorů , ID: ID0704-1214-813X, MU Brno
Sociální studia č. 10 - Otázky sociální inkluze romské komunity
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-3294-4, MU Brno
Sociální studia č. 2 - G39 - Sborník prací filozofické fakulty
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-1705-8, MU Brno
Sociální studia č. 3 - Sborník prací fakulty sociálních studií
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-1954-9, MU Brno
Sociální studia č. 4 - Sborník prací fakulty sociálních studií
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-210-2222-1, MU Brno
Sociopatologie
Pavel Mühlpachr, ISBN-13: 978-80-210-4550-7, MU Brno
Spokojené soužití v nové rodině - Děti vlastní a nevlastní; Společné bydlení; Mít další dítě?; Vztahy s širší rodinou; Překonání krizí
Jean-Paul Sauzéde, Anne Sauzéde-Lagarde, ISBN-13: 978-80-7367-295-9, Portál
Spoutaná rozkoš - Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici
Kateřina Nedbálková, ISBN-10: 80-86429-65-2, SLON
SPP311 - Úvod do studia sociální politiky a sociální práce
ID: ID0016, MU Brno
Supervize v adiktologické praxi
Jiří Broža, ISBN-13: 978-80-7387-209-0, Triton
Supervize v pomáhajících profesích
Peter Hawkins, Robin Shohet, ISBN-10: 80-7178-715-9, Portál
Syndrom pomocníka - Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích
Wolfgang Schmidbauer, ISBN-13: 978-80-7367-369-7, Portál
Teorie a praxe státních úvěrových podpor
Karel Janda, ISBN-13: 978-80-246-1501-1, Karolinum
Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky
Jiří Winkler, ISBN-13: 978-80-210-4486-9, MU Brno
Terapeutická komunita - Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí
Kamil Kalina, ISBN-13: 978-80-247-2449-2, Grada
 5 / 6    předchozí strana  1  2  3  4  5  6   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML