Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Sociální správa

Sociální správa

Igor Tomeš a kol.

nakl.: Portál, 1. vyd., 2002
304 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-560-1
cena:
 419,-

Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Jde o první publikaci reflektující nové územněsprávní uspořádání platné od roku 2001. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství
Miloš Velemínský, Blanka Žižková , ISBN-13: 978-80-7387-095-9, Triton
Poválečná obnova a budování míru - Role a strategie mezinárodních nevládních organizací
Šárka Waisová, ISBN-13: 978-80-210-4699-3, IIPS MPÚ
Práce a péče
Alena křížková, Radka Dudová, Han aHašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde, ISBN-13: 978-80-86429-94-6, SLON
Práce s emocemi pro pomáhající profese - Tělesně zakotvené prožívání
Karel Hájek, ISBN-13: 978-80-7367-346-8, Portál
Práce s lidmi - Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese
Milan Bobek, Petr Peniška, ISBN-13: 978-80-903858-2-5, NC Publishing
Pracovat i žít - Napětí mezi profesním a osobním životem
Anselm Grün, ISBN-13: 978-80-7195-039-4, Karmelitánské nakladatelství
Praktická supervize - Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize
Zuzana Havrdová, Martin Hajný, ISBN-13: 978-80-7262-532-1, Galén
Práva národnostních menšin - Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností
Ivo Pospíšil, ISBN-10: 80-86861-97-X, Eurolex Bohemia
Právo sociálního zabezpečení
Jiří Veselý, ISBN-13: 978-80-86775-23-4, Vysoká škola aplikovaného práva
Právo sociálního zabezpečení
Petr Tröster a kol., ISBN-13: 978-80-7400-032-4, C. H. Beck
Právo sociálního zabezpečení - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Tröster, ISBN-10: 80-7179-856-8, C. H. Beck
Preterapie - Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty
Garry Prouty, Dion van Werde, Marlis Pörtner, ISBN-10: 80-7178-949-6, Portál
Problematické situace v péči o seniory - Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky
Martina Venglářová, ISBN-13: 978-80-247-2170-5, Grada
Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem - Popisy, postupy a doporučení jak zasáhnout
ISBN-13: 978-80-7367-390-1, Portál
Předrozvodové a rozvodové poradenství
Tomáš Novák, Bohumila Průchová, ISBN-13: 978-80-247-1449-3, Grada
Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
Dan Marek, Tomáš Kantor, ISBN-13: 978-80-87029-13-8, Barrister & Principal
Psychosociální intervence
Simona Hoskovcová, ISBN-13: 978-80-246-1626-1, Karolinum
Public relations jako ovlivňování mínění - 2., rozšířené vydání
Jozef Ftorek, ISBN-13: 978-80-247-2678-6, Grada
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti
Tomáš Sirovátka, Ondřej Hora, ISBN-13: 978-80-7326-140-5, Albert
Romové, bydlení, soužití - Sešity pro sociální politiku
kolektiv autorů, ISBN: 80-902260-8-6b, Socioklub
Romové: kulturologické etudy
Marek Jakoubek, Tomáš Hirt, ISBN-10: 80-86473-83-X, Aleš Čeněk
Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání
Lucie Jarkovská, ISBN-10: 80-903228-6-7, NESEHNUTÍ
Sanace rodiny - Sociální práce s dysfunkčními rodinami
Věra Bechyňová, Marta Konvičková, ISBN-13: 978-80-7367-392-5, Portál
Skupinové hry a činnosti pro seniory - Interakce a sebepoznávání; Hry se slovy, kvízy; Cvičení a relaxace; Každodenní aktivity
Danny Walsh, ISBN-10: 80-7178-970-4, Portál
Slabikář sociální práce na ulici - Supervize, streetwork, financování
Zdena Bednářová, Lubomír Pelech, ISBN-10: 80-7239-148-8, Doplněk
 3 / 6    předchozí strana  1  2  3  4  5  6   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML