Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Sociální správa

Sociální správa

Igor Tomeš a kol.

nakl.: Portál, 1. vyd., 2002
304 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-560-1
cena:
 419,-

Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů a institucionálního zajištění v této oblasti u nás a ve světě, zejména v EU. Jde o první publikaci reflektující nové územněsprávní uspořádání platné od roku 2001. Vysvětluje, jak u nás funguje správa zaměstnanosti, zdravotní správa, sociální pojištění a podpora, pomoc a služby, a které orgány se na nich podílejí a jakými předpisy.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Komerční sexualizované násilí na dětech - Prostituce, Pornografie, Obchod
René Milfait, ISBN-13: 978-80-7367-320-8, Portál
Konať proti násiliu na deťoch - Pro familia
kolektiv autorů , ISBN-10: 80-967964-1-0, Aspekt
Koncepce a metodika systému komunální rekreace na úrovni obce
Tomáš Dohnal, ISBN-10: 80-244-0492-3, UP Olomouc
Konstruktivismus v sociální práci s komunitou
Miroslav Kappl, ISBN-13: 978-80-7041-767-6, Gaudeamus
Kontexty sociální a charitativní práce - Sborník katedry psychosociálních věd a etiky
Beáta Krahulcová, ISBN-13: 978-80-87127-07-0, L. Marek pro UK Praha
Krizová intervence - Krize v životě člověka, Formy krizové pomoci a služeb
Daniela Vodáčková a kol., ISBN-10: 80-7178-696-9, Portál
Kvalitní stravování jako sociální služba
Marcela Vítková, ISBN-10: 80-7041-464-2, Gaudeamus
Lidský vztah jako součást profese - s předmluvou Jiřiny Šiklové
Karel Kopřiva, ISBN-10: 80-7367-181-6, Portál
Management a marketing v praxi neziskových organizací
Eva Šimková, ISBN-13: 978-80-7041-083-7, Gaudeamus
Manželské a rodinné poradenství
Tomáš Novák , ISBN-10: 80-247-1316-0, Grada
Mentální retardace - Vzdělávání, Výchova, Sociální péče
Iva Švarcová, ISBN-10: 80-7367-060-7, Portál
Metody sociální práce s jednotlivcem
Miroslav Kappl, ISBN-10: 80-7041-846-X, Gaudeamus
Moderní sociální teorie - Základní témata a myšlenkové proudy
Austin Harrington a kol., ISBN-10: 80-7367-093-3, Portál
Motivační prvky při práci se seniory
Dana Klevetová, Irena Dlabalová, ISBN-13: 978-80-247-2169-9, Grada
Mravnost pornografie a mravnostní kriminalita
Jan Chmelík a kol., ISBN-10: 80-7178-739-6, Portál
Návrat k rodině a domů - Příprava klientů institucionálních služeb na návrat z odloučení
Zdeněk Rieger, ISBN-13: 978-80-7367-544-8, Portál
Nebezpečí moci v pomáhajících profesích
Adolf Guggenbühl-Craig, ISBN-13: 978-80-7367-302-4, Portál
Neboj se usnout, Silvie!
Margareta Binderová, ISBN-10: 80-7195-069-6, Karmelitánské nakladatelství
Nemocenské pojištění v praxi - Zákon s výkladem k 1.1.2009
Jan Přib, ISBN-13: 978-80-247-1969-6, Grada
Nezdravá závislost
Dianne Doyle Pita, ISBN-10: 80-7192-377-X, Karmelitánské nakladatelství
O osamělosti umírajících v našich dnech
Norbert Elias, ISBN-10: 80-85844-39-7, Nakladatelství Franze Kafky
Otcovství po rozchodu rodičovského páru
Radka Dudová, ISBN-13: 978-80-7330-136-1, SOÚ
PACIENT: Revoluce v poskytování péče
Jaroslav Kapr, Bohumil Koukola, ISBN-10: 80-85850-49-4, SLON
Paliativní péče a komunikace
Anne-Maei Theová, ISBN-13: 978-80-87029-24-4, Barrister & Principal
Partnerské a rodinné poradenství - Práce s klienty
Tomáš Novák, Hana Drinocká, ISBN-10: 80-247-1526-0, Grada
 2 / 6    předchozí strana  1  2  3  4  5  6   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML