Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Netradiční sportovní činnosti

Náměty a metody pro školu i volný čas – pouliční sporty, žonglování, ju-do, rola, švihadlo, hip-hop, oštěp, balanční míče

Netradiční sportovní činnosti

Renate Zimmerová

nakl.: Portál, 1. vyd., 2001
256 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-460-5
cena:
 275,-

Příručka pro organizování a řízení netradičních druhů sportu, které zajímají děti a mládež, např. in-line brusle, ju-do, pouliční sporty, rola, švihadlo, hip-hop, oštěp, balanční míče, kreativní cvičení. Uvádí i zajímavé pohybové činnosti, například žonglování a akrobatiku. Autorka se nesoustřeďuje na soutěživé srovnávání, klade důraz na význam pohybu z hlediska vzájemné komunikace a spolupráce dětí. Rozvoj jejich fyzických a sociálních schopností pokládá za významnou prevenci problémů a případně i závislostí.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku L
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-12-7, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku R
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-13: 978-80-86532-22-6, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ř
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-11-9, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Š
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-05-4, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Z
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-01-1, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-04-6, Studio Press
Proč děti zlobí a co s tím - Kázeň při práci s dětmi
Andy Back, ISBN-10: 80-86849-19-8, Samuel
Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu
Jaroslava Vašutová, ISBN-10: 80-7315-082-4, Paido
Profesní kompetence učitele mateřské školy
Syslová Zora, ISBN-13: 978-80-247-4309-7, Grada
Program podpory zdraví ve škole - Rukověť projektu Zdravá škola
Miluše Havlíková, Pavel Kopřiva, Ivo Mayer, Zdena Vildová a kol., ISBN-10: 80-7367-059-3, Portál
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje - Podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání
Jo Lebeer, ISBN-10: 80-7367-103-4, Portál
Projektové vyučování v české škole
Markéta Dvořáková, ISBN-13: 978-80-246-1620-9, Karolinum
Proměny primárního vzdělávání v ČR
Vladimíra Spilková a kol., ISBN-10: 80-7178-942-9, Portál
Průvodce vývojem dětské řeči - Logopedická prevence
Dana Kutálková, ISBN-13: 978-80-7262-598-7, Galén
První třídou bez problémů - Jak si usnadnit výuku čtení, psaní a počítání
Dana Kutálková, ISBN-10: 80-7262-267-6, Galén
Předcházíme poruchám učení - Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě
Brigitte Sindelarová, ISBN-10: 80-7178-736-1, Portál
Předposlední psychohry - Společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti
Eduard Bakalář, ISBN-10: 80-7178-447-8, Portál
Předškolní a primární pedagogika - Predškolská a elementárna pedagogika
Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala, ISBN-10: 80-7178-585-7, Portál
Předškolní pedagogika
Eva Opravilová, ISBN-13: 978-80-247-5107-8, Grada
Přehled dějin pedagogiky
Jan Hábl, Kamil Janiš ml., ISBN-13: 978-80-7435-044-3, Gaudeamus
Přehled pedagogiky - Úvod do studia oboru
Jan Průcha , ISBN-10: 80-7178-944-5, Portál
Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
K. Eileen Allen, Lyn R. Marotz, ISBN-13: 978-80-7367-421-2, Portál
Příběhy jako klíč k dětské duši - Jak porozumět duši dítěte a pečovat o ni; Příběhy jako východisko při řešení výchovných problémů; Uzdravující síla příběhů
Nossrat Peseschkian, ISBN-10: 80-7178-275-0, Portál
Příběhy, které léčí
Maria Molicka, ISBN-13: 978-80-7367-203-4, Portál
Příspěvek k základům sexuální výchovy
Kamil Janiš, Dagmar Marková, ISBN-13: 978-80-7041-624-1, Gaudeamus
Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy
Pražská skupina školní etnografie, ISBN-10: 80-246-0924-X, Karolinum
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML