Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Netradiční sportovní činnosti

Náměty a metody pro školu i volný čas – pouliční sporty, žonglování, ju-do, rola, švihadlo, hip-hop, oštěp, balanční míče

Netradiční sportovní činnosti

Renate Zimmerová

nakl.: Portál, 1. vyd., 2001
256 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-460-5
cena:
 275,-

Příručka pro organizování a řízení netradičních druhů sportu, které zajímají děti a mládež, např. in-line brusle, ju-do, pouliční sporty, rola, švihadlo, hip-hop, oštěp, balanční míče, kreativní cvičení. Uvádí i zajímavé pohybové činnosti, například žonglování a akrobatiku. Autorka se nesoustřeďuje na soutěživé srovnávání, klade důraz na význam pohybu z hlediska vzájemné komunikace a spolupráce dětí. Rozvoj jejich fyzických a sociálních schopností pokládá za významnou prevenci problémů a případně i závislostí.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Ontogenetická psychologie
Jozef Kuric, ISBN-10: 80-214-1844-3, CERM
OSPZ+R - Cvičebnice
ISBN-13: 978-80-7430-058-5, Scio
Paměti opotřebovaného pedagoga
Otomar Radima, ISBN-10: 80-7195-030-0, Karmelitánské nakladatelství
Paradigma komunikace a technologie vzdělávání
Ilona Semrádová, ISBN-10: 80-7041-629-7, Gaudeamus
Patchwork
Květa Sudová, ISBN-13: 978-80-247-2650-2, Grada
Pedagogická encyklopedie
Jan Průcha, ISBN-13: 978-80-7367-546-2, Portál
Pedagogická komunikace v teorii a praxi - Význam komunikace; vztah učitele k žákovi; komunikace ve škole; ukázky
Alena Nelešovská, ISBN-10: 80-247-0738-1, Grada
Pedagogické ovlivňování volného času - Současné trendy
Bedřich Hájek, Břetislav Hofbauer, Jiřina Pávková, ISBN-13: 978-80-7367-473-1, Portál
Pedagogický slovník - 4., aktualizované vydání
Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš, ISBN-13: 978-80-7367-416-8, Portál
Pedagogika pro učitele - Školský systém v českých zemích; Vzdělávací politika a řízení školství; Podoby vyučování a třídní management; Hodnocení ve vyučování; Pedagogická diagnostika; Práce výchovného poradce
Alena Vališová, Hana Kasíková a kol., ISBN-13: 978-80-247-1734-0, Grada
Pedagogika volného času - Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času
J. Pávková, B. Hájek, B. Hofbauer, V. Hrdličková, A. Pavlíková, ISBN-10: 80-7178-711-6, Portál
Písničky a říkadla s tancem - Náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let
ISBN-10: 80-7367-171-9, Portál
Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010
Šubrtová Milena, ISBN-13: 978-80-210-5692-3, Masarykova univerzita
Pojď si se mnou hrát - 200 činností pro křesťanskou výchovu
ID: ID0019, Samuel
Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce
Martin Chvál, Hana Kasíková a Josef Valenta, ISBN-13: 978-80-246-2057-2, Karolinum
Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole - Teoretická východiska a praktické postupy, hry a cvičení
Irena Lokšová, Jozef Lokša, ISBN-10: 80-7367-176-X, Portál
Práce s hrou - Pro profesionály - Práce se skupinou; Programy a projekty; Praktická dramaturgie; Učení prožitkem
Jan Činčera, ISBN-13: 978-80-247-1974-0, Grada
Praktické využití aktivizačních metod ve výuce
Tomáš Kotrba, Lubor Lacina, ISBN-13: 978-80-87029-12-1, Barrister & Principal
Pravé české papírové skládačky
ISBN-13: 978-80-271-0001-9, Grada
Pravidla mozku dítěte - Nejnovější vědecké objevy pro výchovu chytrých a šťastných dětí
John Medina, ISBN-13: 978-80-251-3619-5, Cpress
Praxe dětského psychologického poradenství
Zdeněk Matějček, ISBN-13: 978-80-262-0000-0, Portál
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-07-0, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z, Č, Š, Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-14-3, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady Č, Š, Ž
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-13-5, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku C
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-00-3, Studio Press
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky - Logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Č
Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková, ISBN-10: 80-86532-03-8, Studio Press
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML