Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Nešikovné dítě

Dyslexie a další poruchy motoriky

Nešikovné dítě

Amanda Kirbyová

nakl.: Portál, 1. vyd., 2000
208 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-424-9
cena:
 225,-

Dítě "nešikovné" bývá často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo obecněji vývojovou poruchou koordinace. Tyto děti (a později i dospělí) mají problémy se zvládnutím základních úkonů sebeobsluhy, nedaří se jim zapojovat se do dětských her a bývají proto sociálně izolované a stávají se snadným terčem stálé kritiky dospělých a šikany vrstevníků. Autorka ve své ojedinělé knize podává řadu praktických rad pro výchovu a pomoc těmto dětem i odbornější informace o příčinách a diagnostických postupech.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Mami, je to člověk nebo zvíře? - Myšlení dítěte s autismem
Hilde De Clerq, ISBN-13: 978-80-7367-235-5, Portál
Maminko, nezpívej
Jana Makovcová, ISBN-13: 978-80-904344-1-7, Miloš Palatka – ALMI
Mařenka už říká Ř! - Výslovnost, slovní zásoba, grafomotorika a další úkoly nejen pro předškoláky
Ester Stará, Milan Starý, ISBN-13: 978-80-87506-08-0, 65. pole
Máš nadání na hádání
Zuzana Pospíšilová, ISBN-13: 978-80-262-0736-8, Portál
Mé dítě má autismus - Co je to autismus?, Dítě s poruchou autistického spektra; Autismus v běžném životě; Význam rodiny a sourozenců; Začlenění do kolektivu; Vztahy mezi vrstevníky
Perchta Kazi Pátá, ISBN-13: 978-80-247-2683-0, Grada
Mentální retardace - Vzdělávání, Výchova, Sociální péče
Iva Švarcová, ISBN-10: 80-7367-060-7, Portál
Metódy v klinickej dysfagiológii
Sönke Stanschus, ISBN-13: 978-80-8101-336-2, Kalligram
Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
Kateřina Slezáková, ISBN-13: 978-80-262-0711-5, Portál
Mozek a řeč - Neurologie nejen pro logopedy
Russel J. Love, Wanda G. Webb, ISBN-13: 978-80-7367-464-9, Portál
Nápady a básničky pro malé dětské ručičky
Jindřiška Ptáčková, ISBN-13: 978-80-262-0728-3, Portál
Nesoustředěné a neklidné dítě - Praktické postupy pro vyučování a výchovu dětí s ADHD
Sandra F. Riefová, ISBN-13: 978-80-7367-728-2, Portál
Nikdy není pozdě na šťastné dětství - Jak překonat minulost
Ben Furman, ISBN-13: 978-80-262-0820-4, Portál
Oftalmopedie - Texty k distančnímu vzdělávání
Petra Hamadová, Lea Květoňová, Zita Nováková, ISBN-13: 978-80-7315-159-1
Orofaciální regulační terapie - Metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje
Rodolfo Castillo Morales, ISBN-10: 80-7367-105-0, Portál
Pes a dítě s mentálním potižením
Vlasta Karásková, ISBN-10: 80-244-0953-4, Univerzita Palackého Olomouc
Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi
Vlasta Karásková, ISBN-10: 80-244-0833-3, Univerzita Palackého Olomouc
Porucha pozornosti bez hyperaktivity - Pomoc rodičům a učitelům
Emmanuelle Pelletier, ISBN-13: 978-80-262-0599-9, Portál
Poruchy pozornosti a hyperaktivita - Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky
Alison Munden, Jon Arcelus, ISBN-13: 978-80-7367-430-4, Portál
Poruchy učení - Dysortografie, dysgrafie, dyslexie
Olga Zelinková, ISBN-10: 80-7178-481-8, Portál
Poruchy učení - Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Olga Zelinková, ISBN-10: 80-7178-800-7, Portál
Poruchy učení - Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností
Olga Zelinková, ISBN-13: 978-80-7367-514-1, Portál
Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy
Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová, Miloslav Blažek, ISBN-10: 80-85931-89-3, Paido
Poruchy verbální komunikace a foniatrie
Mojmír Lejska, ISBN-10: 80-7315-038-7
Postižený člověk v dějinách II - Texty k dějinám speciálně pedagogické teorie a praxe (Vybrané příspěvky z konferencí Postižený člověk v proměnách času I a II)
Tibor Vojtko, ISBN-13: 978-80-7041-081-3, Gaudeamus
 3 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML