Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Turistika a sporty v přírodě

Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě

Turistika a sporty v přírodě

Jan Neuman a kol.

nakl.: Portál, 1. vyd., 2000
200 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-7178-391-9
cena:
 267,-

Kniha nabízí souhrn metodických rad a praktických zkušeností pro vedení akcí v přírodě. Po stručném pohledu do historie a potřebné teorii následuje přehled vybraných turistických aktivit a základy sportů v přírodě (cykloturistika, orientační běh, vysokohorská turistika, lezení) i náměty na hry a cvičení v přírodě. Čtenáři v knize naleznou konkrétní informace o táboření, o práci s lanem a uzly, o používání map a průvodců, současném vybavení pro turisty, možnosti studijních programů a spojení na organizace zabývající se pobyty v přírodě. Autoři upozorňují na ekologickou výchovu, uvádějí ekohry a zdůrazňují bezpečnost při všech činnostech v přírodě.
Publikace je určena zvláště vedoucím skupin dětí a mládeže a učitelům tělesné výchovy, bude však užitečná i pro studenty pedagogických a sportovních škol a turisticky zainteresovanou veřejnost.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Co děti nejvíc potřebují - Potřeba otevřené budoucnosti, Mateřská a otcovská identita, Jistota namísto úzkosti, Problém týrání dětí
Zdeněk Matějček, ISBN-13: 978-80-7367-504-2, Portál
Co je nového ve vzdělávání
Tomáš Feřtek, ISBN-13: 978-80-906089-2-4, Nová Beseda
Co si tužky povídaly 2. díl - Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 4 do 6 let
Jiřina Bednářová, ISBN-10: 80-251-0895-3, Computer Press
Co víš o ročních obdobích? - Maluj, uvažuj, srovnávej a počítej
Jiří Nevěčný, Alena Nevěčná, ISBN-13: 978-80-7367-575-2, Portál
Co vy na to, pane komenský?
Marta Ludvíková, ISBN-10: 80-7254-545-0, Triton
Co, kdy a jak ve výchově dětí
Zdeněk Matějček, ISBN-10: 80-7178-494-X, Portál
Cvičebnice mluveného projevu pro učitele
Svatopluk Pastyřík, ISBN-10: 80-7041-260-7, Gaudeamus
Cvičení a hry pro globální výchovu 1
Graham Pike, David Selby, ISBN-10: 80-7178-369-2, Portál
Cvičení a hry pro globální výchovu 2
Graham Pike, David Selby, ISBN-10: 80-7178-474-5, Portál
Člověk a vzdělání v informační společnosti - Vzdělání a život v komputerizovaném světě
Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková, ISBN-13: 978-80-7367-230-0, Portál
Dalších 199 výtvarných činností - Náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let
Maryann Kohlová, Cindy Gainerová, ISBN-10: 80-7178-767-1, Portál
Dějiny pedagogiky - Období novověku a doba moderní; Hlavní mezníky vývoje evropského školství; Školství a evropské moderní společnosti; Hlavní mezníky dějin výchovy; Reformně pedagogické koncepce
Tomáš Kasper, Dana Kasperová, ISBN-13: 978-80-247-2429-4, Grada
Děti a rodiče před televizí - Rodinná sociálizace dětského televizního diváctví
Klára Šeďová, ISBN-13: 978-80-7315-149-2, Paido
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu - Výchova a respektování dítěte, Dětský svět představ; Každodenní situace a problémy
Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová, ISBN-10: 80-7178-854-6, Portál
Dětský autismus - Přehled současných poznatků
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek , ISBN-10: 80-7178-813-9, Portál
Dětský autismus - Přehled současných poznatků
Michal Hrdlička, Vladimír Komárek, ISBN-13: 978-80-262-0686-6, Portál
Diagnostika dítěte předškolního věku - Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let
Jiřina Bednářová, ISBN-13: 978-80-266-0658-1, Albatros
Dilemata náhradní výchovy - Teorie a praxe výchovné péče o děti v rodině a v dětských domovech
Albín Škoviera, ISBN-13: 978-80-7367-318-5, Portál
Dítě a mateřská škola - Dítě v rodinném prostředí; Rodiče a mateřská škola; Předškolní vzdělávání; Školní programy
Soňa Koťátková, ISBN-13: 978-80-247-1568-1, Grada
Dítě s mentálním postižením ve škole
Petra Bendová, Pavel Zikl, ISBN-13: 978-80-247-3854-3, Grada
Dítě v nové rodině
Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine, ISBN-13: 978-80-247-4535-0, Grada
Dítě, škola a matematika - Konstruktivistické přístupy k vyučování
Milan Hejný, František Kuřina, ISBN-10: 80-7178-581-4, Portál
Dobrodružné hry a cvičení v přírodě - od 9 do 99 let
Jan Neuman, ISBN-10: 80-7178-405-2, Portál
Dospělí si mohou stále hrát
Eduard Bakalář, ISBN-10: 80-86851-05-2, Alfa Publishing
Dospívání dívek
Shushann Movsessian, ISBN-13: 978-80-7367-213-3, Portál
Dospívání kluků
Geoff Price, ISBN-13: 978-80-7367-212-6, Portál
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML