Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Ako robiť kvalitatívny výskum

Perfektná učebnica pre začínajúcich kvalitatívnych výskumníkov

Již není v prodeji!
Ako robiť kvalitatívny výskum

David Silverman

nakl.: Ikar, 1. vyd., 2005
328 str., čb., váz., 175x240 mm
jazyk: slovensky
ISBN-10: 80-551-0904-4
cena:
 520,-

Kniha sa zakladá na autorových úspešných kurzoch a úvodných výskumných workshopoch. David Silverman názorne ukazuje, že remeselné zručnosti kvalitatívneho výskumu sa naučíte najlepšie uplatnením teoretických poznatkov o rôznych metodológiách v praxi. Na každú fázu výskumného procesu uvádza príklady a doplňujúce cvičenia na overenie si poznatkov a rozvoj praktických zručností. Príručka je plná prípadových štúdií a príkladov skúseností študentov „z terénu“. Dobrou pomôckou sú aj prehľady, zhrnutia kľúčových zručností a slovník pojmov. Autor poskytuje praktické odporúčania týkajúce sa týchto kľúčových problémov a stratégií: ako zúžiť výskumnú tému a definovať „originalitu“ ako viesť výskumný denník a písať výskumnú správu ako prezentovať výskum pred rozdielnym publikom.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů
Vašek Matyáš, Jan Krhovják, ISBN-13: 978-80-210-4556-9, MU Brno
Brno a Brňanky
Milena Flodrová, Miloš Šenkýř, ISBN-13: 978-80-7239-319-0, Doplněk
Cesty pedagogického výzkumu
Josef Maňák, Vlastimil Švec, ISBN-10: 80-7315-078-6, Paido
Co je to evoluce - Aktuální pohled na evoluční teorii
Ernst Mayr, ISBN-13: 978-80-200-1754-3, Academia
Etika a příroda - Proč brát morální ohledy na přírodu?
Marie Skýbalová, ISBN-13: 978-80-87378-80-9, Pavel Mervart
Fenomén lhaní v prostředí internetu
Štěpán Konečný, ISBN-13: 978-80-210-5488-2, MU Brno
Jak zkoumat politiku - Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích
Petr Drulák a kol., ISBN-13: 978-80-7367-385-7, Portál
Kompendium statistického zpracování dat - Metody a řešené úlohy +CD
Milan Meloun, Jiří Militký, ISBN-10: 80-200-1396-2, Academia
Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice
Jindřich Krejčí, ISBN-13: 978-80-7419-001-8, SLON
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu
Michal Miovský, ISBN-10: 80-247-1362-4, Grada
Kvalitativní výzkum - Základní metody a aplikace
Jan Hendl, ISBN-10: 80-7367-040-2, Portál
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
Roman Švaříček, Klára Šeďová a kol., ISBN-13: 978-80-7367-313-0, Portál
Manuál prognostických metod
Martin Potůček, ISBN-10: 80-86429-55-5, SLON
Metodologie ekonomie
Marek Loužek, ISBN-13: 978-80-246-1309-3, Karolinum
Metodologie psychologického výzkumu: - Konsilience v rozmatitosti
Marek Blatný, ISBN-10: 80-200-1450-0, Academia
Metodologie sociálních věd - Soubor textů do kurzu
ID: ID0010, MU Brno
Metodologie vědy - Úvod do problému
František Ochrana, ISBN-13: 978-80-246-1609-4, Karolinum
Metody výzkumu médií
Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská, ISBN-13: 978-80-7367-683-4, Portál
Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu
Vladimír Chrz, ISBN-10: 80-86174-11-5, Psychologický ústav AV ČR
Profesní poradenství - Vybrané kapitoly
Dagmar Svobodová, ISBN-13: 978-80-247-5092-7, Grada
Průzkum trhu - příprava, výběr metod, provedení, interpretace výsledků
Paul Hague, ISBN-10: 80-7226-917-8, Computer Press
Přehled statistických metod - Analýzy a metaanalýza dat
Jan Hendl, ISBN-13: 978-80-7367-482-3, Portál
Přehled statistických metod zpracování dat - Analýza a metaanalýza dat
Jan Hendl, ISBN-10: 80-7178-820-1, Portál
Příběh rodu Homo - Nové dějiny evoluce člověka
Robin Dunbar, ISBN-13: 978-80-200-1715-4, Academia
Psychoanalýza a fransouzské myšlení
Josef fulka, ISBN-13: 978-80-87054-11-6, Herrmann & synové
 1 / 2   1  2   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML