Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Nezaměstnanost

Psychologický, ekonomický a sociální problém

Nezaměstnanost

Božena Buchtová a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2002
240 str., čb., brož., 160x230 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-247-9006-8
cena:
 297,-

cena na ISIC:
 267,-

Kniha přibližuje problém nezaměstnanosti v jeho sociokulturním kontextu a historii. Pozornost věnuje především lidské dimenzi problému, a to psychologickým, zdravotním a sociálním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka. Řešení problému přihlíží k významu práce pro člověka, k historii nezaměstnanosti v České republice, k reflexi nezaměstnanosti v klasických ekonomických teoriích. Posuzován je v této souvislosti i problém globalizace a integrace dnešního světa. Analýza problému nezaměstnanosti je rozšířena o ukázky textů z období velké hospodářské krize třicátých let 20. století.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Závist a vděčnost - a další práce z let 1946-1963
Melanie Kleinová, ISBN-10: 80-7254-336-9, Triton
Zázračná otázka - Krátká terapie zaměřená na řešení
Steve de Shazer, ISBN-13: 978-80-262-0007-9, Portál
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením
Jan Vančura, ISBN-13: 978-80-87029-14-5, Barrister & Principal
Znudení v kultúre zábavy
Richard Winter, ISBN-10: 80-89067-36-0, Porta libri
Ztělesněná zkušenost - Procesuální práce s tělem
Stanley Keleman, ISBN-13: 978-80-7367-664-3, Portál
Ztráta, změna a zármutek v kontextu paliativní péče
Pam Firthová, Gill Luffová, David Oliviere, ISBN-13: 978-80-87029-21-3, Barrister & Principal
Ženy - muži - Genderové role, jejich původ a vývoj
Hartmut Karsten, ISBN-10: 80-7367-145-X, Portál
Žít svůj vlastní život - Úvod do existenciální analýzy
Silvia Längle, Martha Sulz, ISBN-13: 978-80-7367-220-1, Portál
Život mezi světy - Psychologický pohled na cestu poznání
Donald Lee Williams, ISBN-10: 80-903715-4-X, Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML