Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry - obrázek není k dispozici

J. Vorlíček, J. Abrahámová, H. Vorlíčková a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2006
328 str., čb., brož., 104x150 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-247-1716-6
cena:
 269,-

Klinická onkologie pro sestry je určena nejen sestrám specialistkám, ale všem sestrám, které pečují v nemocničním, ambulantním či domácím prostředí o pacienty s nádorovým onemocněním. Vzhledem k tomu, že výskyt nádorových onemocnění neustále stoupá, je důležité, aby i studenti ošetřovatelství získali poznatky z této problematiky, proto je kniha určena i jim a jejich pedagogům. Kniha z pera známých a uznávaných autorů je rozdělena na část obecnou, která pojednává o etiologii, diagnostice a léčbě nádorových onemocnění a část speciální, ve které jsou popsána onemocnění jednotlivých tělesných systémů. Pro sestry bude obzvláště přínosná kapitola věnovaná ošetřovatelským postupům. Sestry se naučí rozpoznávat potřeby a problémy pacientů, které vyplývají z charakteru onemocnění i způsobu léčby a formou ošetřovatelského procesu je řešit.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
První pomoc
Jan Bydžovský, ISBN-10: 80-247-0680-6, Grada
První pomoc pro každého - nejnovější zásady resuscitace, krvácení, bodnutí hmyzem, pokousání psem, náhlé nemoci, polohování, přivolání ZZS, transport…
Michal Petržela, ISBN-13: 978-80-247-2246-7, Grada
První pomoc zážitkem - podle kurzu ZdrSEM
Karel Štěpánek, Robert Pleskot, ISBN-13: 978-80-251-2564-9, Computer Press
Příroda a lidé Země - Učebnice zeměpisu pro střední školy
ISBN-10: 80-86034-73-9, Nakladatelství geografické společnosti, s.r.o.
Regionální zeměpis světadílů - Učebnice zeměpisu pro střední školy
Ivan Bičík, ISBN-10: 80-86034-43-7, Nakladatelství geografické společnosti, s.r.o.
Roztroušená skleróza
Eva Havrdová, ISBN-13: 978-80-7345-187-5, Maxdorf
S počítačem nejen k maturitě - 1. díl
Pavel Navrátil, Michal Jiříček, ISBN-13: 978-80-7402-152-7, Computer Media
S počítačem nejen k maturitě - 2. díl
Pavel Navrátil, ISBN-13: 978-80-7402-021-6, Computer Media
Sbírka testových úloh k maturitě z fyziky
Oldřich Lepil, Miroslava Široká, ISBN-10: 80-7196-222-9, Prometheus
Sbírka úloh z matematiky 1. část - pro SOŠ a pro studijní obory SOU
František Jirásek, Karel Braniš, Stanislav Horák, Milan Vacek, ISBN-10: 80-85849-55-0, Prometheus
Sbírka úloh z matematiky 2. část - pro SOŠ a pro studijní obory SOU
František Jirásek, Karel Braniš, Stanislav Horák, Milan Vacek, ISBN-10: 80-7196-012-8, Prometheus
Sluchové postižení - Úvod do surdopedie
Radka Horáková, ISBN-13: 978-80-262-0084-0, Portál
Sociologie medicíny a zdravotnictví
Sylva Bártlová , ISBN-10: 80-247-1197-4, Grada
Somatologie
Miroslav Kopecký a kol., ISBN-13: 978-80-244-2271-8, UP Olomouc
Školní atlas světa
Pavel Šára, ISBN-10: 80-7224-031-5, SHOcart
Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?
Svatošová Marie, ISBN-13: 978-80-247-4107-9, Grada
Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy
Rostislav Čevela, Libuše Čeledová, Hynek Dolanský, ISBN-13: 978-80-247-2860-5, Grada
Výživa - „Kapitoly o metabolizmu“ obecná část
Karel Martiník, ISBN-10: 80-7041-354-9, Gaudeamus
Základy imunologie
Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, ISBN-13: 978-80-7387-280-9, Triton
Základy práva pro střední a vyšší odborné školy - 7., doplněné vydání
Alexander Šíma, Milan Suk, ISBN-10: 80-7179-500-3, C. H. Beck
Základy společenských věd - základy filosofie, etiky
Lenka Adamová, Vladislav Dudák, Václav Ventura, ISBN-10: 80-7168-772-3, Fortuna
Základy společenských věd I. díl - Péče o duši (O osobní identitu)
Jaroslav Koťa, Naďa Pelcová, Jaroslava Pešková, Jaroslava Schlegelová, ISBN-10: 80-86861-30-9, Eurolex Bohemia
Základy společenských věd III. díl - Péče o jazyk a komunikaci (Péče o logos jako smysluplnou řeč)
Naďa Pelcová, Jaroslava Pešková, Vít Prokeš, Ilona Semrádová, ISBN-10: 80-86861-28-7, Eurolex Bohemia
Základy společenských věd IV. díl - Vztah ke světu jako celku
Naďa Pelcová, Jaroslava Pešková,Hana Rýdlová, Jaroslava Schlegelová, ISBN-10: 80-86861-27-9, Eurolex Bohemia
Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště
ISBN-10: 80-86034-60-7, Nakladatelství geografické společnosti, s.r.o.
 5 / 5    předchozí strana  1  2  3  4  5   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML