Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Mediální diskurz postmoderny

K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů

Mediální diskurz postmoderny

Jiří Bystřický

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2001
208 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0254-7
cena:
 220,-

Tématem této knihy je především postmoderní diskurs románu.
Autor analyzuje jednotlivé postmoderní texty (především romány M. Kundery, U. Eca, J. Fowlese). Charakterizuje základní motivy i podstatná hlediska autorských přístupů. Dokládá, jak vlastní pojetí komunikace u všech tří autorů směřuje zejména k hledání jistých cest úniku mimo napsané. K otevírání tzv. prázdných míst v textu, jimiž lze nechat vystoupit to mlčenlivé, jež je každou promluvou neseno a předkládáno. Autor vychází z Freudovy teze, že náhodu je nutno považovat za dostatečné určení toho, aby určovala náš osud. Téma práce bere v potaz komunikativní transgresi, jisté pronikání za daný řád zpřítomňování, tj. ohled k tzv. rizomatickým spojením. Odkazuje k tzv. rozepřím, křehkým formám náznaků, multiplicitní hře znaků, otevřenému dílu (U. Eco), ironické strategii i symbolické seduktivní hře (M. Kundera), která je podle autora fatální. Autor hledá přednosti románu, v němž je použita postmoderní metoda vyprávění a nachází především předvedení filosofických gest způsobem, který by byl jinde obtížně k dispozici. Text může podle něj zachytit něco z pohybu neočekávaného a nezamýšleného. Má možnost přiblížit se skrytým identitám. Autor obhajuje stanovisko uznání tolerance k nezamýšlenému, hledisko horizontální analogie. Celá práce se opírá o stanoviska postmoderních autorů např. M. Foucalta, J. Derridy, G. Deleuze, J. Baudrillarda, J.-F. Lyotarda.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Všude a nikde - Vliv elektronických médií na sociální chování
Joshua Meyrowitz, ISBN-10: 80-246-0905-3, Karolinum
Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice
Veronika Hankusová, ISBN-10: 80-246-1092-2, Karolinum
Zpravodajské služby v nové demokracii
Karel Zetocha, ISBN-13: 978-80-87029-64-0, Barrister & Principal
Zpravodajství
Tomáš Trampota, ISBN-10: 80-7367-096-8, Portál
Zpravodajství v médiích
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-246-0248-2, Karolinum
Zprávy z českého století - Tiskové agentury a česká společnost 1848 – 1948
Jan Stejskal, ISBN-13: 978-80-7387-170-3, Triton
Žurnalistika - Praktická příručka pro novináře
Lynette Sheridan Rurns, ISBN-10: 80-7178-871-6, Portál
 4 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML