Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Mediální diskurz postmoderny

K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů

Mediální diskurz postmoderny

Jiří Bystřický

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2001
208 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0254-7
cena:
 220,-

Tématem této knihy je především postmoderní diskurs románu.
Autor analyzuje jednotlivé postmoderní texty (především romány M. Kundery, U. Eca, J. Fowlese). Charakterizuje základní motivy i podstatná hlediska autorských přístupů. Dokládá, jak vlastní pojetí komunikace u všech tří autorů směřuje zejména k hledání jistých cest úniku mimo napsané. K otevírání tzv. prázdných míst v textu, jimiž lze nechat vystoupit to mlčenlivé, jež je každou promluvou neseno a předkládáno. Autor vychází z Freudovy teze, že náhodu je nutno považovat za dostatečné určení toho, aby určovala náš osud. Téma práce bere v potaz komunikativní transgresi, jisté pronikání za daný řád zpřítomňování, tj. ohled k tzv. rizomatickým spojením. Odkazuje k tzv. rozepřím, křehkým formám náznaků, multiplicitní hře znaků, otevřenému dílu (U. Eco), ironické strategii i symbolické seduktivní hře (M. Kundera), která je podle autora fatální. Autor hledá přednosti románu, v němž je použita postmoderní metoda vyprávění a nachází především předvedení filosofických gest způsobem, který by byl jinde obtížně k dispozici. Text může podle něj zachytit něco z pohybu neočekávaného a nezamýšleného. Má možnost přiblížit se skrytým identitám. Autor obhajuje stanovisko uznání tolerance k nezamýšlenému, hledisko horizontální analogie. Celá práce se opírá o stanoviska postmoderních autorů např. M. Foucalta, J. Derridy, G. Deleuze, J. Baudrillarda, J.-F. Lyotarda.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Radiojournal - Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939
Lenka Čábelová, ISBN-10: 80-246-0624-0, Karolinum
Regionální média v evropském kontextu
Lenka Waschková Císařová, ISBN-13: 978-80-210-4473-9, MU Brno
Reklama - Triky, které vás dostanou
Ondřej Sedláček, ISBN-13: 978-80-254-4108-4, Vinland
Rozbor filmu
Radomír D. Kokeš, ISBN-13: 978-80-210-7756-0, Masarykova univerzita
Rozhovory o interview
Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, ISBN-13: 978-80-246-1618-6, Karolinum
Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava
Jan Gebhart, ISBN-13: 978-80-246-1632-2, Karolinum
Slovník mediální komunikace
Irena Reifová a kol., ISBN-10: 80-7178-926-7, Portál
Smrt ve středu
Petr Hájek, ISBN-13: 978-80-7363-269-4, Dokořán
Sociologie literatury
Karel Krejčí, ISBN-13: 978-80-247-2623-6, Grada
Sociologie žurnalistiky
Brian McNair, ISBN-10: 80-7178-840-6, Portál
Soumrak fotožurnalismu? - Manipulace fotografií v digitální éře
Alena Lábová, ISBN-13: 978-80-246-1647-6, Karolinum
Sport, média a mýty - Zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové
Jan Děkanovský, ISBN-13: 978-80-7363-131-4, Dokořán
Strategické řízení informačního systému a systémová integrace
Jiří Voříšek, ISBN-10: 80-85943-40-9, Management Press
Stylistika pro žurnalisty
Minářová Eva, ISBN-13: 978-80-247-2979-4, Grada
Svobodná nesvoboda
Vladimír Bystrov, ISBN-10: 80-903757-0-7, Vyšší odborná škola publicistiky
Systémy médií v postmoderním světě - Tři modely médií a politiky
Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, ISBN-13: 978-80-7367-377-2, Portál
Techniky public relations - aneb jak pracovat s médii
Roman Bajčan, ISBN-10: 80-7261-096-1, Management Press
Technologizace slova
Walter J. Ong, ISBN-10: 80-246-1124-4, Karolinum
Teoretická východiska teorií účinků masové komunikace
Vladislava Závrská, ISBN-10: 80-244-1225-X, Univerzita Palackého Olomouc
Tisíce slov
Ludvík Vaculík, ISBN-13: 978-80-7108-306-1, Atlantis
Tvůrčí psaní 2 pro každého - Naučte se vyprávět příběhy!, Jak se píše povídka, nevela a román?, Praktická cvičení
Markéta Dočekalová, ISBN-13: 978-80-247-2091-3, Grada
Tvůrčí psaní pro každého - Jak psát pro noviny a časopisy; Jak vymyslet dobrý příběh, Praktická cvičení
Markéta Dočekalová, ISBN-10: 80-247-1602-X, Grada
Tvůrčí psaní pro každého 3 - Co je to televize?, Dramatická tvorba, Zábavná tvorba
Markéta Dočekalová, ISBN-13: 978-80-247-3017-2, Grada
Úvod do komunikačních studií (Teorie masové komunikace I.) - Vybrané texty pro studijní předmět (ZUR 104, 704)
ID: ID0009, MU Brno
Úvod do teorie masové komunikace
Denis McQuail, ISBN-13: 978-80-7367-574-5, Portál
Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry
Markéta Škodová, Vlastimil Nečas (eds.), ISBN-13: 978-80-7431-009-6, Professional Publishing
 3 / 4    předchozí strana  1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML