Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Mediální diskurz postmoderny

K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů

Mediální diskurz postmoderny

Jiří Bystřický

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2001
208 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-246-0254-7
cena:
 220,-

Tématem této knihy je především postmoderní diskurs románu.
Autor analyzuje jednotlivé postmoderní texty (především romány M. Kundery, U. Eca, J. Fowlese). Charakterizuje základní motivy i podstatná hlediska autorských přístupů. Dokládá, jak vlastní pojetí komunikace u všech tří autorů směřuje zejména k hledání jistých cest úniku mimo napsané. K otevírání tzv. prázdných míst v textu, jimiž lze nechat vystoupit to mlčenlivé, jež je každou promluvou neseno a předkládáno. Autor vychází z Freudovy teze, že náhodu je nutno považovat za dostatečné určení toho, aby určovala náš osud. Téma práce bere v potaz komunikativní transgresi, jisté pronikání za daný řád zpřítomňování, tj. ohled k tzv. rizomatickým spojením. Odkazuje k tzv. rozepřím, křehkým formám náznaků, multiplicitní hře znaků, otevřenému dílu (U. Eco), ironické strategii i symbolické seduktivní hře (M. Kundera), která je podle autora fatální. Autor hledá přednosti románu, v němž je použita postmoderní metoda vyprávění a nachází především předvedení filosofických gest způsobem, který by byl jinde obtížně k dispozici. Text může podle něj zachytit něco z pohybu neočekávaného a nezamýšleného. Má možnost přiblížit se skrytým identitám. Autor obhajuje stanovisko uznání tolerance k nezamýšlenému, hledisko horizontální analogie. Celá práce se opírá o stanoviska postmoderních autorů např. M. Foucalta, J. Derridy, G. Deleuze, J. Baudrillarda, J.-F. Lyotarda.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Agenda setting - Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění
Maxwell McCombs, ISBN-13: 978-80-7367-591-2, Portál
Almanach českých novinářů 1928-2008
Miroslav Sígl, ISBN-13: 978-80-7277-356-5, Libri
Analýza obsahu mediálních sdělení
Winfried Schulz, Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová, Jakub Končelík, ISBN-10: 80-246-0827-8, Karolinum
Boj o média - Dějiny nového kritického myšlení o médiích
Dieter Prokop, ISBN-10: 80-246-0618-6, Karolinum
Co je bulvár, co je bulvarizace
Barbora Osvaldová, Radim Kopáč, ISBN-13: 978-80-246-3229-2, Karolinum
Česká média a feminismus
Barbara Osvaldová, ISBN-10: 80-7277-263-5, Libri
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
Lenka Waschková Císařová, ISBN-13: 978-80-210-6478-2, Masarykova univerzita
Člověk, média a elektronická kultura - Reprezentativní výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce
Marshall McLuhan, ISBN-13: 978-80-7217-128-6, JOTA
Dějiny českých médií 20. století
Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság, ISBN-13: 978-80-7367-698-8, Portál
Dějiny českých médií 20. století - Od počátku do současnosti
Petr Bednařík, ISBN-13: 978-80-247-3028-8, Grada
Dějiny českých médií v datech - Rozhlas, televize, mediální právo
kolektiv autorů, ISBN-10: 80-246-0632-1, Karolinum
Dřevěná mysl - Poslední slova 2002 – 2008
Ludvík Vaculík, ISBN-13: 978-80-7363-149-9, Dokořán
Fotografie po fotografii
Filip Láb, Pavel Turek, ISBN-13: 978-80-246-1617-9, Karolinum
Gregerie - aneb Co vykřikují věci
Ramón Gómez de la Serna, ISBN-10: 80-86069-30-3, LIKA KLUB
Historické proměny výzkumu mediálních účinků (Teorie masové komunikace II.) - Vybrané texty pro studijní předmět (ZUR 410, 705)
ID: ID0011, MU Brno
Informace, komunikace a myšlení
Jiří Cejpek, ISBN-10: 80-246-1037-X, Karolinum
Internetová publicistika
Vojtěch Bednář, ISBN-13: 978-80-247-3452-1, Grada
Jak myslet média - Eseje, přednášky, články a rozhovory
Karel Hvížďala, ISBN-10: 80-7363-047-8, Dokořán
Jak psát a jak nepsat česky
Petr Sgall, Jarmila Panevová, ISBN-10: 80-246-0871-5, Karolinum
Jak rozumět médiím - Extenze člověka
Marshall McLuhan, ISBN-13: 978-80-204-2409-9, Mladá fronta – Strategie
Kapitoly z dějin brněnských časopisů
Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák, ISBN-10: 80-210-2221-3, ISBN-10: 80-86251-07-1, MU Brno
Kapitoly z dějin brněnských časopisů II
Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák, ISBN-10: 80-210-3060-7, MU Brno
Krásný život pod psa - S Jiřím Karasem rozmlouval Jan Schwarz
ISBN-10: 80-239-5667-1, Nakladatelství Sypták
Kritik bez konzervatoře - Rozhovor S Jiřím Černým
Jaroslav Riedel, ISBN-10: 80-7262-454-7, Galén
Masová média
Jan Jirák, Barbara Kopplová, ISBN-13: 978-80-262-0743-6, Portál
Média a modernita
John B. Thompson, ISBN-10: 80-246-0652-6, Karolinum
 1 / 4   1  2  3  4   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML