Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Jazykové rozbory

Jazykové rozbory

Přemysl Hauser

nakl.: MU Brno, 1. vyd., 2001
48 str., čb, brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-210-2557-3
cena:
 58,-

Skripta Jazykové rozbory obsahují soubor jednotlivých jazykových rovin a jejich jednotek. V každé kapitole je podán nejprve systematický postup rozboru s potřebnými příklady a pak připojena cvičení k jeho aplikaci. Cvičení určená pro vyšší jazykovou rovinu umožňují též aplikaci rozborů rovin nižších. Cvičení pro rozbor textu poslouží jako materiál pro uplatnění všech druhů rozboru, pro rozbor všestranný. Úkoly pro jednotlivá cvičení postihují základní rozborové kroky, lze je však rozšířit a doplnit o úkoly další.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
A Handbook of Functional Sentence Perspective - ESP in Theory and Practice – with key
Martin Adam, ISBN-13: 978-80-210-4605-4, MU Brno
A Reader in British Literature - Part I. Literature from the beginnings till the end of the eighteenth century
Lucie Podroužková, ISBN-13: 978-80-210-3638-3, MU Brno
A Reader in British Literature - Part II. The nineteenth century
Lucie Podroužková, ISBN-13: 978-80-210-4108-0, MU Brno
Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol - Určeno studentům učitelství přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, ISBN-13: 978-80-210-4544-6, MU Brno
Audiovizuální edukace jako součást mediální výchovy
Jana Krátká, Patrik Vacek, ISBN-13: 978-80-210-4684-9, MU Brno
Basics of Lexicology
Radek Vogel, ISBN-13: 978-80-210-7254-4, MU Brno
Bioetika
Petr Jemelka, ISBN-13: 978-80-210-4626-9, MU Brno
Cvičebnice organické chemie
Jiří Šibor, ISBN-10: 80210-3326-6, MU Brno
Činnosti hudebně pohybové v systému vzdělávání na ZŠ a SŠ - didaktika hudební výchovy
Blanka Knopová, ISBN-13: 978-80-210-3911-7, MU Brno
Dějiny českých zemí 1800-1918
František Čapka, ISBN-13: 978-80-210-5566-7, MU Brno
Didaktik des Unterrichts deutsch als Fremdsprache - Eine Einführung
Věra Janíková, ISBN-13: 978-80-210-5035-8, MU Brno
Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Přemysl Hauser, Květoslava Klímová, Helena Kneselová, Ivo Martinec, ISBN-13: 978-80-210-4244-5, MU Brno
Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné
Vítězslav Novák, ISBN-10: 80-210-3386-X, MU Brno
Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii. - Učební text.
Marie Plevová, ISBN-13: 978-80-210-4372-5, MU Brno
Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945
František Čapka, ISBN-10: 80-210-3105-0, MU Brno
Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918
František Čapka, ISBN-13: 978-80-210-5120-1, MU Brno
Dokumenty ke studiu českých dějin první poloviny 19. století
František Čapka, ISBN-10: 80-210-3471-8, MU Brno
Dopravní výchova pro učitele 1. stupně ZŠ
Mojimír Stojan a spol., ISBN-13: 978-80-210-4251-3, MU Brno
Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami
Opatřilová Dagmar, ISBN-13: 978-80-210-6221-4, MU Brno
Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache - Studienmaterial für die Lehramtstudenten
Olga Geislerová, ISBN-13: 978-80-210-5435-6, MU Brno
Environmentální výchova ve vyučování matematice
Drahomíra Holubová, ISBN-10: 80-210-3615-X, MU Brno
Functional Macrofield Perspective - A Religious Discourse Analysis Based on FSP
Martin Adam, ISBN-13: 978-80-210-4922-2, MU Brno
Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur - Ihre Charakteristik und Geschichte samt Leseproben...
Jana Baroková, ISBN-13: 978-80-210-5472-1, MU Brno
 1 / 5   1  2  3  4  5   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML