Společenské knihy
Anežka Chvílová
Naše nabídka

Člověk - bytost v sázce

Přírodopis lidské pošetilosti

Člověk - bytost v sázce - obrázek není k dispozici

Irenäus Eibl-Eibesfeldt

nakl.: Academia, 1. vyd., 2005
236 str., čb., váz., 135x205 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-200-1329-6
cena:
 195,-

Kniha prof. Irenäa Eibl-Eibesfeldta, zakladatele nového vědního oboru – etologie člověka, tedy vědy zabývající se zkoumáním biologických determinant v lidském chování – je obsáhlou prací, ve které se autor vyjadřuje z pozice zoologa a etologa k současným problémům lidstva a navazuje tak na tradici nevídaně úspěšných sociálně-kritických děl svého učitele, Rakušana Konrada Lorenze. I když kniha nepatří rokem vydání (1991) k nejžhavějším novinkám na trhu, vyjadřuje se k problémům, které člověka již od počátků jeho „civilizované“ éry trápily a možná budou trápit čím dál tím více, pokud se několik klíčových věcí v lidském chování a smýšlení nezmění. Je třeba podotknout, že žádná jiná autorova kniha nebyla dosud v ČR vydána (kromě knihy „Galapágy“, která však za minulého režimu vyšla bez vědomí autora) a také to, že Eibl-Eibesfeldt, ač je ve své domovině i celosvětově díky svému významu pro vědy o člověku poměrně známou osobností, je v České republice jako vědec i myslitel obecně spíše opomíjen.
Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Logika - Průvodce pro každého
Graham Priest, ISBN-13: 978-80-7363-124-6, Dokořán
Malá filosofie člověka - Slovník filosofických pojmů
Jan Sokol, ISBN-13: 978-80-7429-056-5, Vyšehrad
Malá kniha velkých náhod
John Martineau, ISBN-13: 978-80-7363-096-6, Dokořán
Malé album velkých myslitelů - Stručně a přehledně o významných osobnostech světové filozofie
Philip Stokes, ISBN-13: 978-80-7243-313-1, Brána
Mediální diskurz postmoderny - K problematice fatálních strategií a seduktivních her narativních diskusů
Jiří Bystřický , ISBN-10: 80-246-0254-7, Karolinum
Medicína v kontextu západního myšlení
Lydie Fialová, Petr Kouba, Martin Špaček, ISBN-13: 978-80-7262-513-0, Galén
Michel Foucault: fatální nedocenění významu konformity
Jaroslav Puchmertl, ISBN-13: 978-80-7387-055-3, Triton
Morfologie mluvené češtiny - Frekvenční analýza
Jitka Šonková, ISBN-13: 978-80-7106-956-0, NLN
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie
Ivo T. Budil, ISBN-10: 80-7254-321-0, Triton
Naše doba a hlubiny tajemství
Jan Fiksa, ISBN-13: 978-80-7266-254-8, Matice cyrilometodějská
O Bohu u křesťanů a o jednom nebo dvou dalších
Rémi Brague, ISBN-13: 978-80-7325-246-5, CDK
O násilí
Hannah Arendtová, ISBN-10: 80-7298-128-5, Oikoymenh
O procesu civilizace I.
Norbert Elias, ISBN-10: 80-7203-838-9, Argo
O procesu civilizace II.
Norbert Elias, ISBN-13: 978-80-7203-962-3, Argo
O růži, Tibeťanech a postmodernismu
Jiří Pavelka, ISBN-10: 80-85914-50-6, BONUS A
O společenské smlouvě - Neboli o zásadách státního práva
Jean – Jack Rousseau, ISBN-10: 80-86473-10-4, Aleš Čeněk
Od zneuznání ke spravedlnosti - Kritická teorie globální společnosti a politiky
ISBN-13: 978-80-7007-362-9, Filosofia
Odkud zlo? - O nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle
Jan Payne, ISBN-10: 80-7254-500-0, Triton
Odsud až do nekonečna - Průvodce moderní matematikou
Ian Stawart, ISBN-10: 80-7203-775-7, Argo
Ohlasy z jiného světa
Philip Yancey, ISBN-10: 80-7255-098-5, Návrat domů
Okem ducha
Dušan Plěštil, ISBN-10: 80-7298-148-X, Oikoymenh
Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání - Podivuhodné eseje o lásce, řádu a démonické svobodě
Libor Teplý, ISBN-10: 80-86871-03-7, FOTEP
Otázky naší doby - Filozoficko-teologický slovník
Claude Tresmontant, ISBN-10: 80-86598-94-2, Barrister & Principal
Péče o duši I
Jan Patočka, ISBN-10: 80-86005-24-0, Oikoymenh
Pět Tibeťanů - Staré tajemství himálajských údolí působí zázraky
Peter Kelder, ISBN-10: 80-85213-44-3, Pragma
Platón
Dave Robinson, Judy Groves, ISBN-10: 80-7178-639-X, Portál
 4 / 7    předchozí strana  1  2  3  4  5  6  7   následující strana    
Společenské knihy, Anežka Chvílová, Joštova 10, Brno 602 00 | 2016-10-04 | design & code: DomX.cz | CSS and XHTML